5 tipov ako si ochrániť facebookový profil?

5 tipov ako si ochrániť facebookový profil?

Špecialisti spoločnosti Facebook vám ponúkajú špičkové tipy, ktoré pomôžu uchovať vašu stránku, profil a firmu v bezpečí. Je to celkom jednoduché. Ako chrániť seba aj svoje podnikanie.

  1. Uistite sa, že máte jasne nastavené pravidlá o tom, kto môže spravovať Vašu facebookovú stránku. Viac správcov môže byť síce pre správu stránky efektívnejšie, ale s vyšším počtom správcov stránky sa zvyšuje aj bezpečnostné riziko.
  2. Uistite sa, že každému správcovi je priradená správna rola: administrátor, editor, moderátor, človek zodpovedný za inzerciu alebo analytik. Podrobnosti k rôznym typom prístupových práv pre jednotlivé roly nájdete v sekcii Roly stránky (Page Roles) v Pomocníkovi Facebooku (Facebook Help Center).
  3. Nezabudnite zamestnancom, ktorí vo Vašej firme ukončia pracovný pomer, odobrať rolu Správca stránok. Ako to urobiť? Choďte na facebookovú stránku svojho podniku, kliknite na Nastavenia (Settings) a prejdite na Roly stránky (Page Roles). Bývalého zamestnanca z jeho roly odstráňte kliknutím X vedľa jeho mena, potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny (Save Changes).
  4. Zapnite funkciu Schvaľovať prihlásenie (Login Approvals) na všetkých účtoch – vrátane účtov zamestnancov, ktorí môžu spravovať vašu stránku. Schvaľovanie prihlásenia je bezpečnostný mechanizmus, ktorý od vás vyžaduje zadanie určitého kódu vo chvíli, keď sa niekto pokúsi prihlásiť k Vášmu účtu z nerozpoznaného zariadenia. Kód bude odoslaný na Vaše mobilné zariadenie. Zapnúť funkciu Schvaľovať prihlásenie na svojom účte môžete v sekcii Zabezpečenie účtu (Security settings).
  5. Zabezpečte si mobilné zariadenie. Facebook sa pri overovaní spolieha na mobilné telefóny, čo znamená, že zabezpečenie mobilného telefónu je dôležitou súčasťou postupu, ako Váš facebookový účet a stránku udržiavať v bezpečí. Mobilné zariadenie môžete zabezpečiť pomocou akejkoľvek zabezpečovacej funkcie, ktoré máte v telefóne k dispozícii, ako sú napríklad kódy, PINy a heslá.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


GDPR a externe vedené účtovníctvo

Veľa podnikateľov v súčasnej dobe rieši mzdovú agendu a účtovníctvo prostredníctvom špecializovaných externých firiem. Ako sa európske nariadenie o ochrane GDPR v praxi dotýka externých účtovníkov a ich vzťahu s klientami?

GDPR po skončení pracovného pomeru

Európske nariadenie, známe ako GDPR, sa od mája 2018 uplatňuje nielen pri spracovávaní osobných údajov pred uzavretím pracovného pomeru či počas jeho trvania, ale aj po jeho skončení. Kedy môže zamestnávateľ uchovávať osobné údaje bývalého zamestnanca a po akú dobu?

Firmy používajú sociálne siete pri nábore, ale aj na overenie integrity

Určite ste už počuli o tom, že potenciálni zamestnávatelia si uchádzača o prácu prezerajú či preverujú aj na sociálnych médiách. Prečo to robia a v čom vidia súvislosť našich bežných súkromných aktivít a profesijného života?

Prehľad povinností prevádzkovateľa podľa GDPR

Kto je podľa nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom? Aké povinnosti mu z GDPR vyplývajú? Pozrite si stručný prehľad.