Výstava a konferencia spojená s prezentáciami franchisingových ponúk

Prezident Slovenskej franchisingovej asociácie Jozef Šétaffy Vás pozýva na 2. ročník Výstavy pre podnikanie a franchising.

Na konci októbra sa v Bratislave uskutoční 2. ročník Výstavy pre podnikanie a franchising. Ako by ste zhodnotil predchádzajúci ročník?

V minulom ročníku Výstava pre podnikanie a franchising predstavila 26 franchisingových konceptov a odborné vzdelávanie v sprievodnom programe pod názvom Škola franchisingu. Podľa informácií od organizátora, Výstavu navštívila prevažne odborná zainteresovaná verejnosť v počte celkom 423 návštevníkov. Záujem prejavili nielen o prezentované koncepty, ale aj o vzdelávanie a aktuálne informácie. Podľa vykonaného prieskumu 82% z nich odchádzalo veľmi spokojných s ponukou odborných prednášok. Podľa ankety, ktorú organizátor výstavy realizoval, celkom 68% účastníkov uvažovalo o kúpe franchisingovej licencie a zhruba 89% respondentov uvádza, že výstavu navštívilo z dôvodu oboznámenia sa o novinkách a možnostiach, ktoré ponúkajú a prinášajú vystavovatelia.

Poslaním Slovenskej franchisingovej asociácie je najmä podpora a popularizácia franchisingu na Slovensku. Výstava pre podnikanie a franchising je jedným z nástrojov na napĺňanie tohto ciela. Aby sme pripravili obsahovo čo najzaujímavejšie podujatie a zároveň pritiahli na Výstavu aj mladých ľudí, ktorí zvačujú podnikanie, nadviazali sme úzku spoluprácu so Združením podnikateľov Slovenska, Združením mladých podnikateľov Slovenska a Českou asociáciou franchisingu

Čo od Výstavy pre podnikanie a franchising očakávate tento rok?

Slovenská franchisingová asociácia je aktívnym podporovateľom rozvoja franchisingu na Slovensku. Našim primárnym záujmom v rámci tohto podujatia je predstaviť franchising ako možnosť pre úspešné podnikanie, predstaviť pestrú paletu franchisingových konceptov a prezentovať poznatky odborníkov z teórie i praxe franchisingu. Dôležité je pre nás aj sprostredkovať priamy osobný dialóg záujemcov o franchising s odborníkmi a podnikateľmi v oblasti franchisingového podnikania, získať zaujímavé kontakty a výmenu informácií aj v rámci neoficiálnych a spoločenských stretnutí. Očakávame preto záujem predovšetkým odbornej verejnosti.

Na aký program sa môžeme tešiť?

Organizátor výstavy pripravuje aj v tomto roku zaujímavý sprievodný odborný program ktorý ponúka nielen poradenstvo, ale aj aktuálne informácie o možnostiach podnikania v tejto oblasti a tiež prezentácie známych aj nových konceptov, ktoré vstupujú alebo pôsobia na slovenskom trhu.

Je niečo, na čo by ste návštevníkov portálu podnikajte.sk obzvlášť rád pozval?

Pozornosť si zaslúži zaujímavý vzdelávací projekt Škola franchisingu, ktorý bude prebiehať v rámci sprievodného programu počas obidvoch dní konania Výstavy, pričom účasť je pre návštevníkov po registrácii na webových stránkach výstavy www.vystavafranchisingu.sk bezplatná.

Ako by ste opísali situáciu na slovenskom franchisovom trhu?

Slovenský franchisingový trh rastie a vyvíja sa. Je to dobrá správa nielen pre našich spotrebiteľov, ale najmä pre podnikateľskú sféru, ktorá v posledných rokoch nezažívala práve šťastné obdobie. Je to tiež pozitívny impulz pre ekonomiku, pretože sa vytvárajú podmienky na tvorbu nových pracovných miest. Verím, že tento vývoj sa nezastaví a oblasť franchisingu sa bude i naďalej rozvíjať a ponúkať zaujímavé možnosti pre úspešné podnikanie.

Všetkých záujemcov o franchising a podnikanie srdečne na túto Výstavu pozývam.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky