Ako si vďaka franchisingu otvoriť prevádzku svetovej značky?

Ako možno zistiť, či vaša obľúbená značka ponúka franchisingovú spoluprácu? Na koho sa v prípade záujmu o franchising obrátiť a na aké úvodné kroky sa pripraviť?

O tom komu a za akých podmienok poskytovateľ franchisingovej licencie predá licenciu svojej značky (konceptu) rozhoduje iba on sám, podľa vlastných kritérií, pričom konkrétny výber franchisanta a miesta prevádzky je tiež len na jeho rozhodnutí.

Táto skutočnosť nie je samoúčelná. Poskytovateľ má totiž záujem, aby všetky prevádzky jeho siete boli rovnako úspešné ekonomicky aj imidžovo, mali rovnakú kvalitu a štruktúru výstupov, tiež rovnaký charakteristický vizuál. To sa dá dosiahnuť iba dodržaním stanovených kritérií pre všetkých franchisantov na lokalizáciu, dispozičné riešenie a technické vybavenie prevádzok. Podrobné podmienky a kritériá poskytnutia franchisingovej licencie (vrátane nárokov na franchisanta) sú spravidla súčasťou interných manuálov konceptu.

Nie každý franchisngový koncept má na predaj licenciu pre Slovensko.

Poskytovatelia, ktorí momentálne nemajú záujem o expanziu, teda o predaj svojej licencie v konkrétnom regióne (na konkrétnom trhu), so záujemcami väčšinou ani nekomunikujú.

Rôzne značky (koncepty) majú svoje vlastné stratégie pri expanzii a obsadzovaní nových trhov. Mnohé nie sú pripravené (najmä z logistických a prevádzkových dôvodov) poskytovať licencie na jednotlivé franchisingové prevádzky v niektorých regiónoch ale preferujú poskytnutie master-franchisingovej licencie na ucelený región so súčasnou podmienkou, aby budúci prevádzkovateľ vybudoval v stanovenom čase v danom priestore určitý minimálny počet vlastných prevádzok.

Za takýchto okolností je vytvorenie franchisingovej siete investične pomerne náročný projekt, ktorý si spravidla nemôže dovoliť malý začínajúci podnikateľ. Operátormi takýchto franchisingových sietí (najmä globálnych značiek) sú preto často veľké nadnárodné firmy, ktoré pôsobia súčasne aj vo viacerých štátoch.

Samostatné franchisingové licencie na jednotlivé prevádzky na Slovensku najčastejšie poskytujú domáci franchisori. Slovenské domáce koncepty majú pri tom oproti zahraničným výhodu, že sú už počas svojej tvorby nastavené a v praxi overené na podmienky a cenovú úroveň nášho trhu.

Kde nájsť franchisingové koncepty ponúkajúce spoluprácu

Najvhodnejším postupom pri hľadaní (zahraničného) franchisingového konceptu je sledovať odborné portály ktoré obsahujú zoznam overených franchisingových konceptov, prípadne inzerciu tých značiek, ktoré momentálne hľadajú na Slovensku franchisantov, napr.:

  1. The Franchise Website
  2. Österreichischer Franchise-Verband
  3. Deutscher Franchiseverband

Vhodným zdrojom sú aj weby Slovenskej či Českej franchisingovej asociácie.

Aké kroky podniknúť pri záujme o franchisingovú licenciu

Komunikovať so zahraničnými konceptami môžete priamo, spravidla v ich domácom alebo anglickom jazyku. V prezentáciách jednotlivých značiek na webe sa často uvádzajú základné podmienky poskytnutia franchisingovej licencie, vrátane franchisingových poplatkov a investičnej náročnosti (potrebného vstupného kapitálu) na vybudovanie franchisingovej prevádzky alebo siete franchisingových prevádzok.

Úvodným krokom záujemcu o franchisingovú licenciu je prieskum aktuálnych ponúk poskytovateľov pre daný trh.

Niektoré odvetvia a živnosti si vyžadujú odbornú kvalifikáciu, čo výber vhodného franchisingového projektu môže limitovať. Na druhej strane mnohých kvalifikovaných špecialistov dlhodobo získaná prax v predchádzajúcom podnikaní často nabáda aby svoju odbornosť neopúšťali. Vo franchisingu je ale možné začať kedykoľvek podnikať aj v úplne odlišnej branži a byť v novom podnikaní úspešný. Treba sa pri tom sústrediť nie na to, čo ste robili doteraz, ale čo by ste radi robili, čo by vás bavilo v budúcnosti. Väčšinou totiž platí, že čo robíte rád, robíte aj dobre.

Ak ste si vybrali jednu alebo viac ponúk ktoré vyhovujú vašim predstavám a možnostiam, môžete osloviť a začať rokovanie s konkrétnym poskytovateľom franchisingového konceptu.

Výber franchisingového konceptu závisí od vlastných možností, motivácie a kapitálovej náročnosti.

Dôležité kritérium pri tom je nielen vaša osobná motivácia pre dané podnikanie (činnosť, produkt), ale tiež schopnosť partnerskej spolupráce a dôvery ku konkrétnemu poskytovateľovi franchisingovej licencie. Preto je potrebné získať maximum informácií nielen o ekonomických, prevádzkových a logistických parametroch daného biznisu, ale aj o budúcom obchodnom partnerovi - franchisorovi. Len ak sa na základe podrobného prieskumu s vyhliadnutým podnikaním, poskytovateľom a jeho podmienkami stotožníte, iba vtedy budete môcť byť v ňom aj úspešný.

Sedem zlatých pravidiel pri výbere správnej franšízy

Prof. Dieter Ahlert, riaditeľ Medzinárodného centra pre franchising a kooperáciu na univerzite v nemeckom Münsteri uvádza sedem nasledujúcich doporučení pri výbere vhodného franchisora:

1. Doprajte si dostatok času

Preskúmajte všetky možnosti vo viacerých ponukách, nenechajte sa dostať pod tlak a časovú tieseň. Ide totiž o dlhodobý záväzok. Pokúste sa tiež posúdiť, či daný franchisigový koncept bude trvalo konkurencieschopný aj v budúcnosti. Zmluvu podpíšte iba v prípade, ak budete o správnom výbere konceptu a franchisora bezo zbytku presvedčený.

2. Vypýtajte si referencie

Spozornite, ak poskytovateľ franchisingovej licencie v ponuke neuvádza referencie a konkrétne ekonomické údaje o svojej pilotnej prevádzke. Ostáva vám tak dlžný praktický dôkaz, že jeho koncept je ziskový.

3. Držte sa pri zemi

Byť nedôverčivý je pri výbere franchisinového partnera na mieste, ak vám poskytovateľ licencie sľubuje ľahko zarobené zisky. Franchising nie je licencia na tlačiareň peňazí. Požadujte preto vždy podrobný prepočet rentability franchisingovej prevádzky a primeranej návratnosti vloženej investície.

4. Navštívte franšízové prevádzky poskytovateľa

Porozprávajte sa viacerými užívateľmi predmetnej franchisingovej licencie (vo franchisingových prevádzkach) aby ste získali reálnu predstavu o svojej budúcej pozícii v sieti a svojej samostatnosti v podnikaní. Dôležité je osloviť nielen tých franchisantov, ktorých vám odporučí centrála. Navštívte franchisantov podľa vlastného výberu a presvedčte sa, či čísla ktoré poskytol franchisor dosahujú v praxi. Tiež sa môžete opýtať, či by ste na cca týždeň mohli vo franchisingovej prevádzke (spolu)pracovať. Seriózny franchisor by to mal akceptovať.

5. Požiadajte o vyjadrenie odborníka

Nechajte si posúdiť ponuku poskytovateľa od odborníka. Skúsený franchisingový poradca vás upozorní najmä na problematické ustanovenia zmluvnej dokumentácie.

6. Počítajte aj s rizikom

Každý franchisant podniká samostatne, musí si byť teda vedomý určitého podnikateľského rizika. Poskytovateľ franšízy môže ponúkať návod na úspech v podnikaní, ale nikdy nemôže dať garanciu. Zakúpením licencie na franchisingový koncept získate podporu, návod a predpoklad k úspechu. K úspešným výsledkom v reálnom podnikaní sa ale musíte prepracovať sami, vlastným úsilím.

7. Porovnajte výkonnosť daného franchsingového systému (konceptu)

Výška franchisingových poplatkov nevypovedá nič o danom biznise. Oveľa viac záleží na tom, aké služby a pridanú hodnotu za ne získate. Porovnajte preto franchisingové poplatky a podmienky v ponuke poskytovateľa s poplatkami a podmienkami iných podobných systémov, môže to byť poučné.

V prípade záujmu radi poskytneme podrobnejšie informácie alebo poradenstvo. Franchisingový poradca a odborný garant projektu FRANCHISING servis na Podnikajte.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.

Metodika tvorby franchisingového balíka - Interný manuál franchisora

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú vzory zmluvnej dokumentácie franchisingového konceptu súčasťou Interného manuálu franchisora. Obsahuje všeobecné vzory zmlúv, ktoré používa franchisor pri zazmluvňovaní franchisee.

Metodika tvorby franchisingového balíka - prevádzkový manuál

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú prevádzkové príručky (manuály) franchisingového konceptu uvedené v druhom module franchisingového balíka pod súhrnným názvom Prevádzkový manuál.

Metodika tvorby franchisingového balíka – franchisingové manuály

Marketingový a metodický manuál, prevádzkový manuál a interný manuál franchisora sú tri základné časti metodiky tvorby franchisingových konceptov FRANCHISING made in Slovakia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky