Franchising v Česku

Aký je súčasný stav franchisingového podnikania v Česku? V akých sektoroch sa využíva franchising najčastejšie? Aká je bežná výška poplatkov, dĺžka zmlúv a iné podmienky?

Na naše otázky odpovedá Jiří Krajča, dlhoročný franchisingový poradca a projektový manažér Českej franchisingovej asociácie.

Ako sa rozvíja franchisingové podnikanie v Česku od roku 1989?

Franchising prešiel od roku 1989 značný kus cesty. Dnes je v ČR viac než 250 franchisingových systémov, ktoré viac či menej vykazujú prvky franchisingu.

Problémom je, že za franchisingový systém je považovaný každý, ktorý to sám o sebe prehlási. Okrem Českej asociácie franchisingu (ČAF) neexistuje v ČR žiadna iná organizácia (nezisková, a teda nezávislá), ktorá by svojich členov preverovala a teda garantovala princípy franchisingu definované Európskou franchisingovou federáciou.

Nedávno sme realizovali v rámci ČAF prieskum, v ktorom sme sa na súčasný stav franchisingového podnikania a jeho kľúčové aspekty pozreli bližšie.

V ktorých sektoroch sa franchising využíva najviac?

V prieskume ČAF, do ktorého sa zapojilo 65 franchisngových konceptov, mali najväčšie zastúpenie franchisingové koncepty z oblasti služieb. Služby reprezentujú koncepty z oblasti gastronómie vrátane rýchleho občerstvenia, realitné kancelárie, výživové poradne, fitness a vzdelávanie (jazykové školy, materské školy, špecificky zamerané školy). V oblasti obchodu sú najviac zastúpené franchisingové koncepty z oblasti obchodu s módou, syrmi, farmárskymi potravinami a kozmetikou.

Ktoré frnachisingové koncepty majú najviac pobočiek?

Medzi franchisingové koncepty s najväčším počtom vlastných a franchisingových pobočiek patrí BestDrive, RE/MAX Česká republika, BENU lekárne alebo McDonald´s. Najdlhšie pôsobia v ČR franchisingové koncepty značiek McDonald´s alebo Yves Rocher.

Aký je pomer medzi domácimi a zahraničnými konceptami?

V zozname franchisingových konceptov sú zastúpené koncepty pôvodom z Českej republiky vo výške 59 % a zo zahraničia 41 %. Trend pribúdania domácich konceptov je možné pozorovať aj v iných krajinách.

Ako vyzerajú štandardné zmluvné podmienky medzi franchisatami a franchisormi?

Doba trvania franchisingovej zmluvy sa uzatvára v rozmedzí od 1 roku do 20 rokov. Najčastejšie respondenti uviedli uzatvorenie zmluvy na 5 rokov, ale objavili sa aj zmluvy na 10 alebo 20 rokov, ktoré spravidla uzatvárajú franchisingové koncepty z odboru gastronómie.

Výška vstupnej investície sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí od 500 tis. (cca 20 000 eur) do 5 mil. Kč (200 000 eur). Výnimkou tvorí franchisingové koncepty z odboru gastronómie, kde vstupné investície presahujú 5 mil. Kč.

Viac než polovica systémov zverejňuje výšku priebežného poplatku, ktorý sa pohybuje od 2 % do 14 % z obratu. V priemere sa priebežný poplatok pohybuje v rozmedzí 3 - 5 % z obratu.

Výšku marketingového poplatku uviedli koncepty v rozmedzí medzi 2 - 4 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako si franchisingové koncepty predstavujú svojich franchisantov?

Najčastejšie uvádzaná odpoveď na otázku, ako si predstavujú franchisingové koncepty svojich franchisantov je pripravenosť aktívne riadiť a motivovať kolektív, disponovaľ veľmi dobrými komunikačnými, organizačnými a obchodnými zručnosťami a potrebnou výškou vlastného kapitálu.

Čo naopak svojich franchisantom ponúkajú?

Podporu franchisantom poskytuje väčšina franchisorov. Ide najmä o školenie, marketingovú podporu, prevádzkové a manažérske poradenstvo alebo pomáhajú s výberom lokality či s vybavením pobočky.

Do ktorých krajín by chceli České koncepty expandovať?

Ako miesto uvažovanej expanzie mimo ČR, uviedli franchisingové koncepty najčastejšie Slovensko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko alebo Rusko.

Aký je váš názor na perspektívu rozvoja franchisingu na Slovensku v porovnaní s ČR?

Úroveň franchisingu v obidvoch krajinách je na porovnateľnej úrovni. Do obidvoch krajín približne v rovnakej dobe začali vstupovať rovnaké zahraničné koncepty.

Slovensko má oproti Českej republike jednu zásadnú nevýhodu a tou je nedostatočná veľkosť slovenského trhu. Nedostatočná veľkosť trhu sa rieši vznikom franchisingových centrál spoločných pre Česko a pre Slovensko.

Druhou prekážkou v rozvoji franchisingu na Slovensku je prirodzené geografické rozdelenie Slovenska na dve základné centrá – sú nimi Bratislava a okolie a Košice a okolie. Medzi obidvoma časťami krajiny je zlá dopravná dostupnosť. To je ten faktor, ktorý brzdí rýchle otváranie franchisingových pobočiek.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.

Metodika tvorby franchisingového balíka - Interný manuál franchisora

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú vzory zmluvnej dokumentácie franchisingového konceptu súčasťou Interného manuálu franchisora. Obsahuje všeobecné vzory zmlúv, ktoré používa franchisor pri zazmluvňovaní franchisee.

Metodika tvorby franchisingového balíka - prevádzkový manuál

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú prevádzkové príručky (manuály) franchisingového konceptu uvedené v druhom module franchisingového balíka pod súhrnným názvom Prevádzkový manuál.

Metodika tvorby franchisingového balíka – franchisingové manuály

Marketingový a metodický manuál, prevádzkový manuál a interný manuál franchisora sú tri základné časti metodiky tvorby franchisingových konceptov FRANCHISING made in Slovakia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky