Zastropovanie cien elektriny a plynu pre malé firmy v roku 2023

Vláda schválila zastropenie cien elektriny a plynu pre firmy s regulovanými cenami energií. Koľko budú platiť a čo robiť, ak už prišla zálohová faktúra?

Na mimoriadnom rokovaní vlády 16.1.2023 bolo schválené nariadenie, ktorým sa zastropujú ceny regulovanej dodávky elektriny a plynu pre malých podnikateľov. Ide o podnikateľské subjekty, ktoré majú spotrebu elektriny do 30 MWh ročne a plynu do 100 MWh ročne. V roku 2023 tak títo podnikatelia zaplatia maximálne 199 eur/1 megawatthodina (bez DPH) za elektrinu a 99 eur/1 megawatthodina (bez DPH) za plyn.

Zastropovanie cien pre malé firmy – štát zaplatí 100 % cenového rozdielu

Oproti plánu, ktorý avizovala vláda ešte v októbri minulého roka, nastáva zásadná zmena vo výške kompenzácie rozdielu medzi cenami dodávateľov a zastropovanými sumami. Zatiaľ čo podľa plánu mal štát preplácať 80 % rozdielu, napokon preplatí celých 100 % rozdielu, čo znamená, že podnikatelia nezaplatia viac ako sú spomínané ceny za 1 MWh. Kompenzácie budú hradené priamo dodávateľom energií, spotrebitelia (podnikatelia) teda uvidia na faktúrach už upravené (nižšie) sumy za elektrinu a plyn, ktoré následne uhradia.

Zdroj: Prehľad pomoci - elektriny, plyn a teplo, mhsr.sk
Zdroj: Prehľad pomoci - elektriny, plyn a teplo, mhsr.sk

Platiť či neplatiť už vystavené faktúry?

Mnohí podnikatelia však už medzičasom dostali zálohové faktúry. Minister hospodárstva na tlačovej konferencii po rokovaní vlády vyzval firmy, aby tieto faktúry neplatili, v nasledujúcich dňoch im prídu nové, opravené, v ktorých dodávatelia zohľadnia prijaté nariadenie. Tým, ktorí už faktúry uhradili, budú spätne dobropisované. Väčšina dodávateľov však ešte zálohové faktúry neposielala, preto podnikateľom prídu už doklady so zahrnutými zmenami.

Minister hospodárstva však upozornil na to, čo podnikatelia uhradiť musia – a to decembrové faktúry za elektrinu a plyn. Tých sa toto nariadenie totiž ešte netýka. Zároveň dodal, že o ďalšom postupe budú informovať dodávatelia komodít, preto podnikateľom odporúča komunikovať s nimi. Taktiež odporučil pozrieť sa na faktúru či zmluvu s dodávateľom, či je tá-ktorá firma regulovaným alebo neregulovaným odberateľom elektriny a plynu.

Pomoc dostanú aj firmy s neregulovanými cenami energií

Pre tie firmy, ktorých sa týkajú neregulované ceny elektriny a plynu, teda komodity nakupujú krátkodobo na trhu, bude aj naďalej pokračovať schéma pomoci, ktorá bola realizovaná aj v decembri 2022. Spustená bude v nasledujúcich dňoch a subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť budú mať spätne kompenzované platby, ktoré za energie uhradia. Výzva teda bude podmienená vystavením daňových dokladov o platbách za energie, ktoré budú spárované s údajmi dodávateľov. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny energií a flexibilita spotreby sú pre podnikanie kľúčové

Aké sú dopady energetickej krízy, čo očakávať v budúcom roku a prečo sa môže firmám oplatiť ísť do spotových cien? Vysvetľujú odborníci zo spoločnosti ELGAS.

Príspevok na fotovoltiku: firmy budú opäť môcť žiadať o dotáciu

Firmy budú môcť do konca roka využiť zostávajúce európske prostriedky na inštaláciu fotovoltiky. Pripravuje sa ďalšia výzva, tentokrát s navýšeným minimálnym príspevkom.

Fotovoltika pre firmy (podnikateľov) z daňového hľadiska

Kedy treba získať oprávnenie na podnikanie v energetike či registrovať sa na colnom úrade? Aká je sadzba spotrebnej dane z elektriny? Do akej odpisovej skupiny zaradiť solárny panel? V článku nájdete odpovede na základné daňové otázky v súvislosti s fotovoltikou.

Fotovoltika pre domácnosti z daňového hľadiska

Kedy vzniká povinnosť registrácie na colnom úrade pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov? Sú domácnosti oslobodené od spotrebnej dane z výroby elektriny?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky