Energetická kríza núti firmy šetriť: ako na to v oblasti IT?

Firmy čaká honba za úsporami. Šetriť sa dá rôzne a ide to aj v IT oblasti firmy. Ako na to, radí odborník.

Obavy z ekonomickej krízy nútia firmy intenzívne premýšľať, kde všade by mohli ušetriť. V oblasti informačných technológií môžu ísť úspory od stovák až k tisíckam eur v závislosti od toho, aké služby daná firma využíva. Pri firemných systémoch vidí odborník spoločnosti Solitea tri hlavné trendy, ktoré úzko súvisia s možnosťou prevádzkových úspor:

  • prechod na cloudové riešenia,
  • poskytovanie softvéru ako služby a
  • automatizácia čoraz väčšieho počtu procesov.

Je však aj jedna vec, na ktorej by sa nemalo šetriť vôbec. Prinášame 5 praktických tipov, ako vo firme šetriť v oblasti IT.

Platiť len za to, čo firma potrebuje

Niekedy sa firme môže hodiť možnosť obmedzenia či prerušenia využívania služby, pokiaľ nie je potrebná, napríklad pri sezónnych výkyvoch alebo v závislosti od vývoja trhu. To je jednoznačná výhoda modelu „softvér ako služba“ (software as a service - SaaS). „Ten sa dá dobre uplatniť hlavne pri menších systémoch. Pri väčších systémoch to stále býva komplikovanejšie, napríklad prerušenie využívania zavedeného ERP nie je pre podniky z praktických dôvodov úplne reálne. Avšak aj tu sa budeme určite viac stretávať s pružnejšou možnosťou využívania konkrétnych funkcionalít či počtu aktívnych užívateľov, ktorí v priebehu mesiaca systém používajú. Platba je potom naviazaná na skutočne využité služby,“ vysvetľuje Martin Kudrna, výkonný riaditeľ spoločnosti Solitea pre oblasť stredne veľkých podnikov.

Praktický je aj cenový model pay-as-you-go (PAYG). Vo všeobecnosti znamená, že používatelia platia podľa toho, koľko spotrebujú a nie naopak: paušál bez ohľadu na spotrebu. Model s priebežnými platbami má nízke počiatočné náklady, takže je u zákazníkov veľmi obľúbený. Zároveň majú pod kontrolou priebežné platby. Tie sú ideálne pre firmy, ktoré nebudú produkt alebo službu používať konzistentne každý mesiac. Pokiaľ ide napríklad o e-mailovú platformu, môže zákazník zaplatiť jeden mesiac za odoslanie 5 000 emailov a ďalší mesiac, teoreticky, nezaplatiť nič, ak žiadny neodošle.

Prenájom miesto kúpy

Pri nákupe nového IT systému, je vhodné skúsiť cloudové riešenie, kedy je softvér spravovaný a dodávaný prostredníctvom vzdialených serverov. Potom firma platí len za funkčnosť a konkrétne zdroje, ktoré potrebuje. Jednotliví používatelia si môžu svoje cloudové riešenie prispôsobiť pridaním ďalších zdrojov alebo odobratím tých, ktoré už nepoužívajú. Reč je takto o ERP systémoch v cloudovej verzii, ktoré pomáhajú manažovať firmu veľmi komplexne. „Cloudové riešenia a systémy sú oveľa flexibilnejšie a škálovateľnejšie v porovnaní s tzv. on-premise riešeniami, ktoré musí podnikateľ či firma uviesť do života lokálne, na svojej IT infraštruktúre,“ upozorňuje M. Kudrna.

Oplatí sa staviť na automatizáciu

Vhodný softvér umožňuje firme usporiť náklady na zamestnancov tým, že zaistí plne automatickú či poloautomatickú prevádzku veľkej časti biznis procesov. Tým je možné ušetriť na stále drahšej pracovnej sile, ktorá môže byť efektívne využitá inde, prípadne tak hneď firma vyrieši problém s nedostatkom ľudí na trhu práce.

S nákupom hardvéru radšej počkať

Problémy s dodávateľskými reťazcami spôsobili aktuálny nedostatok hardvéru, prípadne jeho obmedzenú dostupnosť, čo sa prejavilo na zvýšení cien. Ťažko dostupné sú momentálne, napríklad servery alebo skladové čítačky. S investíciou do týchto a ďalších zariadení sa teda oplatí radšej počkať.

Firma by nemala zabúdať na spotrebu

Môže to znieť ako fráza, ale peniaze firma ušetrí aj dôsledným vypínaním všetkých spotrebičov, ktoré práve nie sú potrebné. V kanceláriách a firmách sa oplatí vypínať napríklad všetky monitory, tlačiarne, skenery a iné zariadenia, ktoré sú v stand-by režime, čo permanentne spotrebováva energiu.

Na čom sa šetriť nemá, je kyberbezpečnosť

Kyberbezpečnosť - v tejto oblasti sa rozhodne šetriť neodporúča, naopak, je potrebné do nej investovať a veľmi dôkladne zabezpečiť kritickú infraštruktúru a systémy. „Z vlastnej skúsenosti vieme, že firmy čelia každodenným útokom a pokusom o prienik do vnútorného prostredia a systémov. V najhorších scenároch to môže viesť k zablokovaniu či zničeniu prevádzkových aj produkčných systémov, stratám dát či poškodeniu reputácie. Nehovoriac o finančných stratách, ktoré môžu byť aj likvidačné,“ uzatvára M. Kudrna.

Zdroj: Solitea, a. s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pomoc pre domácnosti s vysokými cenami energií: vláda predstavila plán na rok 2023

Vláda predstavila pomoc pre domácnosti počas energetickej krízy. Koľko ľudia zaplatia za elektrinu či plyn v budúcom roku?

Vysoké ceny energií: novela zákona o dotáciách a riešenie pre energeticky náročné podniky

Tripartita sa dohodla na pomoci energeticky náročným podnikom vo výške 40 mil. eur. Schválený bol aj legislatívny rámec pre dotácie pre ostatné podniky.

Aktivácia občianskeho preukazu eID: ako nastaviť KEP PIN a KEP PUK online

Postup, ako si nastaviť KEP PIN a KEP PUK na diaľku na novom občianskom preukaze a ako získať platné certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) v aplikácii eID klient.

Pomoc v energetickej kríze: voľnejšie pravidlá pripájania lokálnych zdrojov elektriny

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) uvoľnila pravidlá pre pripájanie nových lokálnych zdrojov elektriny. Pomôcť by to mohlo verejným inštitúciám aj malým firmám.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky