Štátna pomoc podnikateľom: Európska komisia predlžuje a rozširuje dočasný rámec

Dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva, ktoré je negatívne ovplyvnené pandémiou, bude trvať dlhšie ako sa plánovalo. Na stole je tiež nové opatrenie na podporu podnikov členských štátov. O čo ide?

Európska komisia sa rozhodla predĺžiť platnosť a rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 19. marca 2020 na podporu hospodárstva v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Platnosť všetkých oddielov sa predlžuje o šesť mesiacov do 30. júna 2021 s výnimkou platnosti oddielu na umožnenie rekapitalizačnej podpory, ktorá sa predlžuje o tri mesiace do 30. septembra 2021.

Cieľom je umožniť členským štátom podporiť podniky v nadväznosti na krízu spôsobenú koronavírusom zvlášť tam, kde ešte potreba či schopnosť pomoci z dočasného rámca nebola plne využitá, a pri tom dbať na dodržiavanie rovnakých podmienok.

Podpora nekrytých fixných nákladov podnikov

Zavádza sa aj nové opatrenie, aby členské štáty mohli podporovať podniky, ktoré v dôsledku pandémie koronavírusu čelia poklesu obratu počas oprávneného obdobia aspoň o 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Pôjde o príspevok k časti fixných nákladov príjemcov, ktoré nie sú pokryté ich príjmami, a to do maximálnej výšky 3 miliónov eur na podnik.

Cieľom podpory týchto podnikov formou dočasného príspevku na časť ich nákladov je vyhnúť sa zhoršovaniu stavu ich kapitálu, udržať ich podnikateľské činnosti a poskytnúť pevné základy na ich zotavenie. Umožní sa tak cielenejšia pomoc podnikom, ktoré ju preukázateľne potrebujú. Komisia upravila aj podmienky rekapitalizačných opatrení podľa dočasného rámca a zvlášť podmienky, za ktorých môže štát vystúpiť z rekapitalizácie podnikov, v ktorých bol pred ňou existujúcim akcionárom.

Dočasný rámec ponúka štátom úplnú flexibilitu pri podpore hospodárstva

Komisia prijala nový dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s koronavírusom 19. marca 2020, odkedy bol niekoľkokrát prispôsobený aktuálnej situácii. V dočasnom rámci sa uznáva, že celé hospodárstvo EÚ je vážne narušené. Členským štátom sa umožňuje využívať na podporu hospodárstva úplnú flexibilitu v zmysle pravidiel štátnej pomoci a zároveň sa obmedzujú negatívne dôsledky pre rovnosť podmienok na jednotnom trhu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prvá pomoc plus: SOS dotácia, COVID príplatok a podpora v cestovnom ruchu

SOS dotácia a COVID príplatok čakajú zmeny, podnikateľom v cestovnom ruchu bude poskytnutých 100 miliónov eur. Aké sú podrobnosti a podmienky schválených nástrojov podpory?

Prvá pomoc plus pre podnikateľov kvôli koronavírusu od októbra 2020

Vláda SR schválila predĺženie poskytovania korona príspevkov pre SZČO a zamestnávateľov do marca 2021, pričom dochádza k zmene podmienok a súm pri jednotlivých príspevkoch.

Prvá pomoc plus pre podnikateľov - korona príspevky pre druhú vlnu

Nová pomoc pre podnikateľov počas druhej vlny pandémie je tu. Má názov Prvá pomoc+. Podrobnosti o novom balíčku finančnej podpory priblížil premiér Igor Matovič po rokovaní vlády.

Ivan Štefanec a jeho činnosť v Europarlamente: ako zastupuje záujmy podnikateľov?

Europoslanec Ivan Štefanec zhodnotil svoju činnosť v parlamente Európskej únie. Na akých aktivitách pre zlepšenie podnikateľského prostredia sa podieľa?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky