Prvá pomoc ++ a príspevky za február: zamestnávatelia už môžu podávať žiadosti

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky za mesiac február z opatrení 1 a 3 A/B elektronicky. Aké sú podmienky na získanie 100 % celkovej ceny práce a do kedy je potrebné žiadosť podať?

Európska komisia schválila 22. marca dodatok k schéme štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti, ktorý umožňuje navýšiť príspevky pre zamestnávateľov až do 100 % celkovej ceny práce. Keďže išlo o rozsiahlu zmenu schémy štátnej pomoci, Európska komisia ju v spolupráci s Protimonopolným úradom posudzovali od polovice februára. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca zostáva na úrovni 1 100 eur

Nové dodatky k dohode nie sú potrebné

V rámci „Prvej pomoci ++“ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zvýšilo a predĺžilo finančnú pomoc na ochranu pracovných miest do 30. júna. Aby zrýchlili a zjednodušili administratívu, nemusia súčasní prijímatelia pomoci podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok. S cieľom optimalizovať a súčasne zrýchliť systém Prvej pomoci prijímajú na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 129 nových zamestnancov, ktorí pomôžu vyplácať príspevky pre zamestnancov.

Podmienky pre príspevok 100 % celkovej ceny práce

O príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce si môžu žiadať tí zamestnávatelia, ktorí neboli k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach. Taktiež platí, že súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur. Do limitu sa nezapočítavajú už poskytnuté príspevky v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci +. Limity sú súčasťou podmienok schválených Európskou komisiou.

V prípade, že žiadateľ prekročil stanovený limit alebo patril k 31. 12. 2019 do skupiny podnikov v ťažkostiach, naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny práce tak, ako doteraz.

O príspevok môžu zamestnávatelia žiadať na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. 2. 2021. Rozšírili aj skupinu žiadateľov, keďže o príspevky sa môžu uchádzať aj subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, upozornila na zmätočne nastavený vzorec vo formulároch pre príspevky z opatrenia č. 1 a č. 3. Vzorec je nasledovný:
hodinová mzda * 80 % + 35,2 % (v prípade konateľov 34,95 %) * počet hodín * 100 % 
To znamená, že zamestnávatelia majú nárok na 100 % ceny práce, ale z 80 %-nej mzdy. Avšak, ak má spoločnosť v kolektívnej zmluve, že zamestnancom zabezpečí 100 % mzdy, výpočet prepočíta príspevok vo výške 100 % CCP.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, po novom môže dostať od 330 eur do 870 eur na jedného zamestnanca. 

Žiadosti a výkazy je možné posielať do 30. apríla 2021 elektronicky prostredníctvom stránky pomahameludom.sk.

Opatrenia č. 2, 4A a 4B

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú aj žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za mesiac február aj pre opatrenia 2, 4A a 4B. Záujemcovia môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce do 30. apríla 2021.

Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na stránke pomahameludom.sk. Ako sa zmenili výšky príspevkov a podmienky, približujeme v článku Prvá pomoc pre SZČO a zamestnávateľov v roku 2021: nové pravidlá aj sumy.

Ak chcete zistiť, na aký príspevok máte nárok, môžete si ho vypočítať v našej kalkulačke na výpočet príspevku pre SZČO pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky