Prvá pomoc ++ a príspevky za február: zamestnávatelia už môžu podávať žiadosti

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky za mesiac február z opatrení 1 a 3 A/B elektronicky. Aké sú podmienky na získanie 100 % celkovej ceny práce a do kedy je potrebné žiadosť podať?

Európska komisia schválila 22. marca dodatok k schéme štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti, ktorý umožňuje navýšiť príspevky pre zamestnávateľov až do 100 % celkovej ceny práce. Keďže išlo o rozsiahlu zmenu schémy štátnej pomoci, Európska komisia ju v spolupráci s Protimonopolným úradom posudzovali od polovice februára. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca zostáva na úrovni 1 100 eur

Nové dodatky k dohode nie sú potrebné

V rámci „Prvej pomoci ++“ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zvýšilo a predĺžilo finančnú pomoc na ochranu pracovných miest do 30. júna. Aby zrýchlili a zjednodušili administratívu, nemusia súčasní prijímatelia pomoci podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok. S cieľom optimalizovať a súčasne zrýchliť systém Prvej pomoci prijímajú na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 129 nových zamestnancov, ktorí pomôžu vyplácať príspevky pre zamestnancov.

Podmienky pre príspevok 100 % celkovej ceny práce

O príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce si môžu žiadať tí zamestnávatelia, ktorí neboli k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach. Taktiež platí, že súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur. Do limitu sa nezapočítavajú už poskytnuté príspevky v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci +. Limity sú súčasťou podmienok schválených Európskou komisiou.

V prípade, že žiadateľ prekročil stanovený limit alebo patril k 31. 12. 2019 do skupiny podnikov v ťažkostiach, naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny práce tak, ako doteraz.

O príspevok môžu zamestnávatelia žiadať na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. 2. 2021. Rozšírili aj skupinu žiadateľov, keďže o príspevky sa môžu uchádzať aj subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, upozornila na zmätočne nastavený vzorec vo formulároch pre príspevky z opatrenia č. 1 a č. 3. Vzorec je nasledovný:
hodinová mzda * 80 % + 35,2 % (v prípade konateľov 34,95 %) * počet hodín * 100 % 
To znamená, že zamestnávatelia majú nárok na 100 % ceny práce, ale z 80 %-nej mzdy. Avšak, ak má spoločnosť v kolektívnej zmluve, že zamestnancom zabezpečí 100 % mzdy, výpočet prepočíta príspevok vo výške 100 % CCP.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, po novom môže dostať od 330 eur do 870 eur na jedného zamestnanca. 

Žiadosti a výkazy je možné posielať do 30. apríla 2021 elektronicky prostredníctvom stránky pomahameludom.sk.

Opatrenia č. 2, 4A a 4B

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú aj žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za mesiac február aj pre opatrenia 2, 4A a 4B. Záujemcovia môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce do 30. apríla 2021.

Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na stránke pomahameludom.sk. Ako sa zmenili výšky príspevkov a podmienky, približujeme v článku Prvá pomoc pre SZČO a zamestnávateľov v roku 2021: nové pravidlá aj sumy.

Ak chcete zistiť, na aký príspevok máte nárok, môžete si ho vypočítať v našej kalkulačke na výpočet príspevku pre SZČO pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?

Covid opatrenia od júla 2022: odporúčania pre občanov aj zamestnávateľov

Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy. Čo treba vedieť?

Opatrenia od 21.4.2022: zmeny v nosení rúšok aj v pravidlách karantény

Od 21.4.2022 sa uvoľňujú ďalšie pandemické opatrenia – takmer úplne sa ruší povinnosť nosiť respirátor či rúško, zmeny nastanú aj v povinnej karanténe. Čo platí po novom?

Nová pandemická pomoc za marec 2022 pre SZČO

SZČO budú mať nárok na novú finančnú pomoc za marec 2022 na prekonanie negatívnych dopadov pandémie. Ide o náhradu kurzarbeitu. Aké sú podmienky a dokedy o pomoc žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky