Prvá pomoc ++ a príspevky za február: zamestnávatelia už môžu podávať žiadosti

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky za mesiac február z opatrení 1 a 3 A/B elektronicky. Aké sú podmienky na získanie 100 % celkovej ceny práce a do kedy je potrebné žiadosť podať?

Európska komisia schválila 22. marca dodatok k schéme štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti, ktorý umožňuje navýšiť príspevky pre zamestnávateľov až do 100 % celkovej ceny práce. Keďže išlo o rozsiahlu zmenu schémy štátnej pomoci, Európska komisia ju v spolupráci s Protimonopolným úradom posudzovali od polovice februára. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca zostáva na úrovni 1 100 eur

Nové dodatky k dohode nie sú potrebné

V rámci „Prvej pomoci ++“ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zvýšilo a predĺžilo finančnú pomoc na ochranu pracovných miest do 30. júna. Aby zrýchlili a zjednodušili administratívu, nemusia súčasní prijímatelia pomoci podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok. S cieľom optimalizovať a súčasne zrýchliť systém Prvej pomoci prijímajú na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 129 nových zamestnancov, ktorí pomôžu vyplácať príspevky pre zamestnancov.

Podmienky pre príspevok 100 % celkovej ceny práce

O príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce si môžu žiadať tí zamestnávatelia, ktorí neboli k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach. Taktiež platí, že súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur. Do limitu sa nezapočítavajú už poskytnuté príspevky v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci +. Limity sú súčasťou podmienok schválených Európskou komisiou.

V prípade, že žiadateľ prekročil stanovený limit alebo patril k 31. 12. 2019 do skupiny podnikov v ťažkostiach, naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny práce tak, ako doteraz.

O príspevok môžu zamestnávatelia žiadať na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. 2. 2021. Rozšírili aj skupinu žiadateľov, keďže o príspevky sa môžu uchádzať aj subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, upozornila na zmätočne nastavený vzorec vo formulároch pre príspevky z opatrenia č. 1 a č. 3. Vzorec je nasledovný:
hodinová mzda * 80 % + 35,2 % (v prípade konateľov 34,95 %) * počet hodín * 100 % 
To znamená, že zamestnávatelia majú nárok na 100 % ceny práce, ale z 80 %-nej mzdy. Avšak, ak má spoločnosť v kolektívnej zmluve, že zamestnancom zabezpečí 100 % mzdy, výpočet prepočíta príspevok vo výške 100 % CCP.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, po novom môže dostať od 330 eur do 870 eur na jedného zamestnanca. 

Žiadosti a výkazy je možné posielať do 30. apríla 2021 elektronicky prostredníctvom stránky pomahameludom.sk.

Opatrenia č. 2, 4A a 4B

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú aj žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za mesiac február aj pre opatrenia 2, 4A a 4B. Záujemcovia môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce do 30. apríla 2021.

Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na stránke pomahameludom.sk. Ako sa zmenili výšky príspevkov a podmienky, približujeme v článku Prvá pomoc pre SZČO a zamestnávateľov v roku 2021: nové pravidlá aj sumy.

Ak chcete zistiť, na aký príspevok máte nárok, môžete si ho vypočítať v našej kalkulačke na výpočet príspevku pre SZČO pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Antikorona záruka od EXIMBANKY: zmena v nároku na odpustenie poplatku

Slovenskí podnikatelia budú mať lepší prístup k Antikorona zárukám EXIMBANKY SR vďaka zlepšeným podmienkam na odpustenie poplatku za záruku. Koho sa novinka týka?

Pandemická PN a OČR bude v apríli vyššia: čo všetko sa mení?

Parlament schválil zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného. Ďalšie zmeny nastanú aj pri štandardnej PN-ke a v priznávaní tzv. covidových príplatkov.

Nárok na pandemické ošetrovné od 8. marca 2021

Hoci sa protiepidemiologické opatrenia opäť menia, Sociálna poisťovňa oznamuje, že od 8. marca 2021 sa v podmienkach nároku na pandemické ošetrovné nič nemení.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky