Prvá pomoc plus: SOS dotácia, COVID príplatok a podpora v cestovnom ruchu

SOS dotácia a COVID príplatok čakajú zmeny, podnikateľom v cestovnom ruchu bude poskytnutých 100 miliónov eur. Aké sú podrobnosti a podmienky schválených nástrojov podpory?

Vláda v stredu 28. 10. 2020 schválila navýšenie finančnej podpory pre zamestnávateľov a SZČO, ktorej dala názov Prvá pomoc +. O zmenách v príspevkoch pre tieto skupiny osôb si prečítajte v článku Prvá pomoc plus pre podnikateľov kvôli koronavírusu od októbra 2020.

Podporu ale môžu získať aj ľudia, ktorí sú kvôli pandémii bez príjmu, pretože vláda opäť schválila SOS dotáciu, no s miernymi úpravami. Zmeny sa tiež dotkli COVID príplatku pre zamestnancov, ktorí sa koronavírusom nakazia pri výkone svojej práce a pomoci sa dočkajú aj podnikatelia v cestovnom ruchu. Čo všetko sa mení, kto má na tieto formy podpory nárok a v akej výške môžu finančné príspevky oprávnení žiadatelia získať?

SOS dotácia je znovu zavedená, mení sa výška aj vyplácanie

Ministerstvo opätovne zavádza poskytovanie SOS dotácie pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na iný príspevok z projektu „Prvá pomoc plus“. Po novom budú zvýšenú dotáciu vo výške 300 eur vyplácať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o SOS dotáciu za október a nasledujúce mesiace bude preto potrebné podať na úrade práce, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt. Úrady začnú prijímať žiadosti od novembra, a to aj elektronicky.

COVID príplatok je naďalej v platnosti  - aké sú podmienky nároku?

Od mája tohto roka sa novelou zákona o sociálnom poistení zabezpečilo, aby zamestnanci, ktorí sa pri výkone povolania nakazili COVID-19, mohli byť posúdení za účelom priznania nároku na úrazový príplatok. Ten je vo výške 25 % z denného vymeriavacieho základu a takému zamestnancovi je spolu s nemocenským poskytnutých 80 % jeho hrubého príjmu. Uplatňuje sa v prípade zamestnancov, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Sú to napr. zamestnanci zariadení sociálnych služieb či zdravotnícky personál.  

Posudzovanie nároku na COVID príplatok bude jednoduchšie

V návrhu novely zákona o sociálnom poistení sa zjednodušuje proces vyplatenia tohto úrazového príplatku. Pri posudzovaní nároku na úrazový príplatok v prípade zamestnanca chorého na COVID-19 bude podmienka choroby z povolania splnená potvrdením zamestnávateľa, že jeho zamestnanec ochorel na COVID-19 na pracovisku pri výkone svojej profesie. V tomto prípade už nebudú potrebné ďalšie kroky. V prípade, ak zamestnávateľ uvedenú skutočnosť nepotvrdí, podmienky nároku na úrazový príplatok sa budú posudzovať štandardne ako doteraz (potreba potvrdenia o chorobe z povolania).

Prečítajte si tiež

Nárok na úrazový príplatok budú mať aj pomáhajúci dobrovoľníci (napr. dobrovoľný hasič), ktorí sa v súvislosti s činnosťou dobrovoľníka nakazia ochorením COVID-19. Okruh osôb, ktoré nie sú zamestnancami, ale nárok na úrazový príplatok im v prípade nákazy COVID-19 pri výkone činnosti vznikne, je uvedený v §17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Nárok sa vzťahuje taktiež na osoby vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme, ktoré sa podieľajú na výkone protipandemických opatrení a sú tak vystavené riziku nákazy. 

Ako bude vyzerať COVID príplatok v praxi?

Zamestnanec napríklad s mesačnou hrubou mzdou 709,10 eur, čo v čistom predstavuje 567,32 eur, dostane v prípade nákazy ochorením COVID-19 pri výkone povolania kombináciou nemocenskej dávky a úrazového príplatku 599,20 eur mesačne. 

Cestovný ruch sa dočká pomoci, podporu získajú reštaurácie aj kúpaliská

Špeciálnu pomoc vo výške 100 mil. eur dostanú podnikatelia v cestovnom ruchu. Žiadať o ňu môžu reštaurácie, kaviarne, bistrá, hotely a penzióny, aquaparky a kúpaliská, sprievodcovia v cestovnom ruchu, botanické záhrady, zoo, prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, múzeá, historické pamiatky a turistické atrakcie a prevádzky vlekov a lanoviek (zoznam oprávnených prijímateľov špecifikuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Kto má na podporu v cestovnom ruchu nárok a v akej výške?

​Podmienkou pre získanie pomoci za obdobie od 1. 4. 2020 do 31. 12. ​2021 je pokles tržieb o viac ako 40 % v dôsledku pandémie v porovnaní s rokom 2019. Výška pomoci sa určí podľa poklesu tržieb v danom mesiaci v porovnaní s tržbou v tomto mesiaci v roku 2019. Finančný príspevok sa poskytne vo výške od 1,4 % do 10 % v závislosti od poklesu tržieb. Požiadať treba za jednotlivé mesiace dotknutého obdobia, teda samostatným výpočtom za každý mesiac.

V praxi to bude napr. znamenať, že pri poklese tržieb o 100 % (t.j. zatvorená prevádzka) dostane žiadateľ príspevok vo výške do 10 % obratu príslušného mesiaca v roku 2019, v závislosti od jednotlivých výziev. 

Všetky informácie o pomoci pre cestovný ruch aj s kontaktnými údajmi, ​sú dostupné na stránke Ministerstva dopravy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) od roku 2023

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP) má určité osobitné pravidlá. Aké povinnosti ukladá zákon zamestnávateľom v tejto oblasti?

Potrebujete auto na podnikanie? Viac sa ho oplatí prenajať ako kúpiť

Aké sú mesačné náklady pri prenájme vozidla v porovnaní s finančným lízingom či kúpou auta za „vlastné peniaze“? Aké ďalšie výhody prináša operatívny lízing?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Potrebujete znížiť výdavky na autá a zastabilizovať rozpočet? Namiesto kúpy si vozidlá prenajmite

Aké výhody so sebou prináša operatívny lízing, ako sa odrazí na nákladoch a kedy je vhodné využiť riešenie na mieru?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky