Prvá pomoc plus: SOS dotácia, COVID príplatok a podpora v cestovnom ruchu

SOS dotácia a COVID príplatok čakajú zmeny, podnikateľom v cestovnom ruchu bude poskytnutých 100 miliónov eur. Aké sú podrobnosti a podmienky schválených nástrojov podpory?

Vláda v stredu 28. 10. 2020 schválila navýšenie finančnej podpory pre zamestnávateľov a SZČO, ktorej dala názov Prvá pomoc +. O zmenách v príspevkoch pre tieto skupiny osôb si prečítajte v článku Prvá pomoc plus pre podnikateľov kvôli koronavírusu od októbra 2020.

Podporu ale môžu získať aj ľudia, ktorí sú kvôli pandémii bez príjmu, pretože vláda opäť schválila SOS dotáciu, no s miernymi úpravami. Zmeny sa tiež dotkli COVID príplatku pre zamestnancov, ktorí sa koronavírusom nakazia pri výkone svojej práce a pomoci sa dočkajú aj podnikatelia v cestovnom ruchu. Čo všetko sa mení, kto má na tieto formy podpory nárok a v akej výške môžu finančné príspevky oprávnení žiadatelia získať?

SOS dotácia je znovu zavedená, mení sa výška aj vyplácanie

Ministerstvo opätovne zavádza poskytovanie SOS dotácie pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na iný príspevok z projektu „Prvá pomoc plus“. Po novom budú zvýšenú dotáciu vo výške 300 eur vyplácať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o SOS dotáciu za október a nasledujúce mesiace bude preto potrebné podať na úrade práce, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt. Úrady začnú prijímať žiadosti od novembra, a to aj elektronicky.

COVID príplatok je naďalej v platnosti  - aké sú podmienky nároku?

Od mája tohto roka sa novelou zákona o sociálnom poistení zabezpečilo, aby zamestnanci, ktorí sa pri výkone povolania nakazili COVID-19, mohli byť posúdení za účelom priznania nároku na úrazový príplatok. Ten je vo výške 25 % z denného vymeriavacieho základu a takému zamestnancovi je spolu s nemocenským poskytnutých 80 % jeho hrubého príjmu. Uplatňuje sa v prípade zamestnancov, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Sú to napr. zamestnanci zariadení sociálnych služieb či zdravotnícky personál.  

Posudzovanie nároku na COVID príplatok bude jednoduchšie

V návrhu novely zákona o sociálnom poistení sa zjednodušuje proces vyplatenia tohto úrazového príplatku. Pri posudzovaní nároku na úrazový príplatok v prípade zamestnanca chorého na COVID-19 bude podmienka choroby z povolania splnená potvrdením zamestnávateľa, že jeho zamestnanec ochorel na COVID-19 na pracovisku pri výkone svojej profesie. V tomto prípade už nebudú potrebné ďalšie kroky. V prípade, ak zamestnávateľ uvedenú skutočnosť nepotvrdí, podmienky nároku na úrazový príplatok sa budú posudzovať štandardne ako doteraz (potreba potvrdenia o chorobe z povolania).

Prečítajte si tiež

Nárok na úrazový príplatok budú mať aj pomáhajúci dobrovoľníci (napr. dobrovoľný hasič), ktorí sa v súvislosti s činnosťou dobrovoľníka nakazia ochorením COVID-19. Okruh osôb, ktoré nie sú zamestnancami, ale nárok na úrazový príplatok im v prípade nákazy COVID-19 pri výkone činnosti vznikne, je uvedený v §17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Nárok sa vzťahuje taktiež na osoby vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme, ktoré sa podieľajú na výkone protipandemických opatrení a sú tak vystavené riziku nákazy. 

Ako bude vyzerať COVID príplatok v praxi?

Zamestnanec napríklad s mesačnou hrubou mzdou 709,10 eur, čo v čistom predstavuje 567,32 eur, dostane v prípade nákazy ochorením COVID-19 pri výkone povolania kombináciou nemocenskej dávky a úrazového príplatku 599,20 eur mesačne. 

Cestovný ruch sa dočká pomoci, podporu získajú reštaurácie aj kúpaliská

Špeciálnu pomoc vo výške 100 mil. eur dostanú podnikatelia v cestovnom ruchu. Žiadať o ňu môžu reštaurácie, kaviarne, bistrá, hotely a penzióny, aquaparky a kúpaliská, sprievodcovia v cestovnom ruchu, botanické záhrady, zoo, prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, múzeá, historické pamiatky a turistické atrakcie a prevádzky vlekov a lanoviek (zoznam oprávnených prijímateľov špecifikuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Kto má na podporu v cestovnom ruchu nárok a v akej výške?

​Podmienkou pre získanie pomoci za obdobie od 1. 4. 2020 do 31. 12. ​2021 je pokles tržieb o viac ako 40 % v dôsledku pandémie v porovnaní s rokom 2019. Výška pomoci sa určí podľa poklesu tržieb v danom mesiaci v porovnaní s tržbou v tomto mesiaci v roku 2019. Finančný príspevok sa poskytne vo výške od 1,4 % do 10 % v závislosti od poklesu tržieb. Požiadať treba za jednotlivé mesiace dotknutého obdobia, teda samostatným výpočtom za každý mesiac.

V praxi to bude napr. znamenať, že pri poklese tržieb o 100 % (t.j. zatvorená prevádzka) dostane žiadateľ príspevok vo výške do 10 % obratu príslušného mesiaca v roku 2019, v závislosti od jednotlivých výziev. 

Všetky informácie o pomoci pre cestovný ruch aj s kontaktnými údajmi, ​sú dostupné na stránke Ministerstva dopravy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky