Viete, aký je to mezanínový kapitál?

Pojem mezanín, z talianskeho „Mezzano“ (prostredný), je známy najmä z architektúry. Označuje sa ním medziposchodie, respektíve priestory, ktoré spájajú dve oddelené obytné úrovne. V oblasti financií pojem mezanínový kapitál vyjadruje istý prechod medzi vlastným a cudzím kapitálom. Mezanínové financovanie je synonymom pre subordinovaný (podriadený) dlh, ktorého celková cena a doba splatnosti zväčša závisia od úspešnosti projektu. Pýtate sa, čo to v praxi znamená?

Základná výhoda mezanínového kapitálu je tá, že pri získavaní bankového financovania na investičný projekt ho banky klasifikujú ako kvázi vlastný kapitál. Mezanínový kapitál teda v očiach banky vylepšuje kapitálovú primeranosť dlžníka, hoci z pohľadu podnikateľa ide o dlh, ktorý bude treba v určitom momente aj s úrokom splatiť. Ak podnikateľ dodrží svoje záväzky voči svojim veriteľom (banke, mezanínovému investorovi..), dáva mu mezanínový kapitál šancu realizovať aj finančne náročnejšie projekty bez toho, aby stratil majetkovú kontrolu nad svojím podnikom. Ak však investičný zámer podnikateľovi nevyjde podľa očakávaní, pri prípadnom krachu podnikateľa poskytovateľ mezanínu po vyplatení nárokov zamestnancov a iných veriteľov zvyčajne získa nad podnikom majetkovú kontrolu.

Význam mezanínového financovania je spätý najmä s úspešnými malými a strednými podnikmi, ktoré majú z dôvodu málo rozvinutého kapitálového trhu v našom regióne zhoršený prístup k rozvojovému kapitálu. Vplyvom ekonomickej a finančnej krízy navyše práve tieto podniky z mnohých dôvodov prestávajú spĺňať aj základné kritériá pre získanie tradičného bankového financovania. S mezanínovým financovaním sa najčastejšie možno stretnúť v oblasti nehnuteľností. Používa sa však aj v operáciách typu buy-out, projektovom financovaní, ako aj v (rizikovom) rastovom kapitáli pre tie podniky, ktoré dokážu generovať dostatočný cash-flow, ale majú nízku hodnotu vlastného imania.

Zhrňme si teda výhody mezanínového financovania pre podnikateľa

  • mezanínové financovanie je „na mieru šitý“ a stabilný finančný inštrument,
  • dlžník nestráca kontrolu nad firmou,
  • poskytuje financovanie v takých prípadoch, kde získanie klasického bankového úveru nie je možné alebo veľmi ťažko získateľné,
  • v porovnaní s bankovými produktami je mezanínové financovanie menej reštriktívny nástroj (na hotovosť, finančné kovenanty, t.j. požadované hodnoty rôznych finančných ukazovateľov ako sú ukazovatele rentability, likvidity atď.),
  • istina dlhu sa zväčša spláca jednorázovo až na konci splatnosti úveru,
  • mezanínové financovanie je lacnejšie ako vlastné zdroje.

Aké sú možnosti získania mezanínového financovania v SR?

Jednou z mála spoločností, ktoré poskytujú mezanínové financovania na slovenskom trhu je spoločnosť RMS Mezzanine, a.s.. Kapitál poskytovaný touto spoločnosťou sa zvyčajne uplatňuje v nasledovných situáciách:

Refinancovanie V prípade potreby zmeny štruktúry existujúceho financovania, keď mezanín nahrádza krátko- a strednodobé formy financovania najmä zo strany bánk. Výhodou je dlhšia splatnosť úveru a viac likvidity pre okamžitý rozvoj.
Rozvojový kapitál Poskytnutie nového kapitálu firme za účelom podpory jej ďalšieho rastu (napr. otvorenie novej prevádzky, akvizícia dodávateľa/konkurenta, expanzia na nové trhy a pod.)
Management buy out Poskytnutie chýbajúceho kapitálu manažmentu firmy na dofinancovanie jej prevzatia od pôvodného majiteľa.
Leveraged buy out Poskytnutie chýbajúceho kapitálu firme, prípadne investičnému fondu za účelom akvizície cieľovej spoločnosti na dlh.
Spolufinancovanie Poskytnutie dodatočného kapitálu, krátkodobých foriem financovania a záruk v prípade investícií projektového charakteru, resp. pri spolufinancovaní z eurofondov.

Pozn. Uvedený prehľad použitia mezanínového financovania je iba ilustratívny, spoločnosť je otvorená aj iným účelom.

Ambíciou spoločnosti RMS Mezzanine, a.s. je investovať do úspešných malých a stredných firiem primárne so sídlom na Slovensku a v Českej republike, ktoré majú dlhodobý rastový potenciál. Hlavnými oblasťami investícií sú firmy aktívne v odvetví utilít, služieb, zdravotníctva, telekomunikácií a médií, maloobchodu, stavebníctva a výrobné podniky, pričom výška investície sa pohybuje v rozmedzí 1 až 5 mil. €.

Dobrá rada: Pre začiatočníkov v podnikových financiách odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

Nová možnosť financovania pre slovenské firmy cez dlhopisy! CVI prináša 50 miliónov eur

Slovenské firmy majú novú možnosť, ako financovať svoj rast. Spoločnosť Credit Value Investments (CVI), ktorá poskytuje financovanie ziskových firiem s rastovým potenciálom cez odkup súkromných dlhopisov, tu chce investovať 50 miliónov eur. V lete tohto roka rástla vďaka nej aj známa sieť so športovými potrebami Exisport.

Private equity fond Genesis podporil fúziu reťazca Datart s majiteľom predajní Euronics a Hej

Na trhu maloobchodného predaja spotrebnej elektroniky prišlo v nedávnom čase k česko-slovenskej fúzii HP Tronicu (Hej.sk, Kasa.cz, Euronics) a DATARTu, vďaka čomu vznikol subjekt so zhruba 20 % podielom na trhu, 130 špecializovanými predajňami a silnou pozíciou v on-line predaji. Celá transakcia bola zrealizovaná s finančnou podporou fondu Genesis Private Equity Fund III.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky