Ako fungujú eurovoľby? Podstatné informácie v kocke

Ako sa volia europoslanci na Slovensku a koľkých „krúžkujeme"? Dá sa voliť zo zahraničia či online? Odpovede na časté otázky o Európskych voľbách 2024.

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých päť rokov vo všetkých krajinách EÚ. Občania členských štátov si tak vyberajú spomedzi svojich národných kandidátov, ktorí ich majú zastupovať. Prinášame 13 dôležitých faktov o voľbách do Európskeho parlamentu.

Koľko poslancov si volíme do europarlamentu?

Počet poslancov, ktorých si občania členských štátov volia, závisí od počtu obyvateľov tej-ktorej krajiny, no najmenej ich môže byť šesť a najviac 96. Dokopy sa volí vyše 700 europoslancov (v eurovoľbách 2024 to bude 720). Na Slovensku si pre volebné obdobie 2024 – 2029 volíme 15 europoslancov.

Kedy sa budú konať eurovoľby v roku 2024?

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú pre volebné obdobie 2024 – 2029 konať 6. až 9. júna 2024, pričom na Slovensku budú prebiehať v sobotu 8. júna 2024 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Podľa čoho sa volia europoslanci?

Kandidáti sa o post europoslancov uchádzajú na kandidátkach národných politických strán, avšak po zvolení do Európskeho parlamentu sa stávajú súčasťou niektorej z európskych strán, resp. frakcií alebo môžu zostať nezaradení. Aké sú rozdiely v ich právomociach, približujeme v článku Ako funguje Európsky parlament?

Je dôležitá príslušnosť kandidáta k politickej strane?

Áno. Aj to je totiž rozhodujúce v zaradení do frakcie, s čím súvisia ďalšie právomoci a možnosti ovplyvnenia prijímaných regulácií.

Ako volíme europoslancov na Slovensku?

V našej krajine si volíme poslancov do Európskeho parlamentu tzv. preferenčným hlasovaním – teda občania uvádzajú svoje preferencie na volebných lístkoch. Každý si môže vybrať lístok jednej národnej strany, na ktorom zakrúžkuje najviac dvoch kandidátov alebo ho môže odovzdať prázdny (čím odovzdá hlas len strane ako-takej a zostáva zachované poradie kandidátov tak, ako ho mala strana na kandidátnej listine).

Kto môže voliť?

Na Slovensku môžu voliť v eurovoľbách osoby staršie ako 18 rokov, ktoré musia byť občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku, ale tiež také, ktoré sú občanom SR, hoci tu nemajú trvalý pobyt a ani v inej krajine EÚ. Ak ale ide o občana SR s trvalým pobytom v inom členskom štáte Európskej únie, môže voliť iba tam a tých poslancov, ktorí kandidujú za krajinu, v ktorej žije (napr. ak má trvalý pobyt v Česku, môže v ČR voliť českých poslancov).

Kde možno voliť?

Volí sa vo volebnej miestnosti podľa adresy trvalého bydliska. Ak občan nemôže na tomto mieste voliť, má možnosť požiadať obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý umožňuje voliť v akomkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. Ten obec vydá najskôr 45 dní pred konaním volieb, teda od 24.4.2024. Osobne oň možno žiadať do 7.6.2024, listinne do 20.5.2024 a elektronicky (sken žiadosti alebo textom v e-maili) do 20.5.2024.

Ak občan SR nemá na Slovensku trvalý pobyt a v deň volieb sa na Slovensku zdržiava, môže voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti po predložení slovenského cestovného pasu.

V prípade občanov EÚ, ktorí nie sú občanmi SR ale majú tu trvalý pobyt, je potrebné požiadať o zápis do zoznamu voličov najneskôr 40 dní predo dňom volieb. Tento zápis robí príslušná obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Je možné voliť zo zahraničia?

Nie.

Je možné voliť online?

Nie.

Aké dokumenty musí volič predložiť komisii?

Preukazuje sa občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana EÚ. Ak má voličský preukaz, predloží ho s dokladom totožnosti. A ak ide o občana SR bez trvalého pobytu na Slovensku či iného členského štátu EÚ, predkladá cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Môže za voliča hlasovať „zástupca“?

Nie. Je však možné, aby osoba so zdravotným znevýhodnením alebo ak nevie čítať a písať, mala so sebou inú osobu, ktorá jej pomôže. A ak nie je možné dostaviť sa do volebnej miestnosti (napr. pre zdravotné znevýhodnenie), možno požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, kedy k voličovi prídu zástupcovia volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou.

Kto sú kandidáti na europoslancov v eurovoľbách 2024?

O post europoslancov sa uchádza 324 kandidátov z 24 strán a jednej koalície. Celý zoznam možno nájsť v článku Voľby do europarlamentu 2024: zoznam kandidátov.

Kedy je kandidát zvolený do Europarlamentu?

Pre politické strany je stanovená minimálna hranica 5 % hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do EP. Čo sa týka samotných europoslancov, ten, kto získa viac preferenčných hlasov, sa na kandidátke pomyselne posúva na vyššie miesto. To v praxi znamená, že ak kandidát z 10. miesta dostane viac preferenčných „krúžkov“ ako ten na 1. mieste, dostane sa do EP on a nie líder kandidátky. Naopak, ak volič hodí do schránky len prázdny list strany, posilňuje sa postavenie kandidátov na popredných miestach danej kandidátky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Slovenskí europoslanci 2024 – 2029

Kto bude zastupovať Slovensko v Europarlamente počas 10. volebného obdobia? Zoznam zvolených slovenských europoslancov.

Český expremiér Mirek Topolánek: pre investorov nie sme "sexi", naše krajiny za ostatnými v EÚ zaostávajú

Prečo sme najzraniteľnejšími krajinami v EÚ, akým výzvam čelí naša ekonomika a ako dobehnúť iné štáty? 20 rokov Slovenska a Česka v Únii zhodnotil bývalý predseda českej vlády a Rady EÚ.

Nové príjmy do rozpočtu EÚ: celoeurópske dane na splácanie dlhu Únie

Európska únia si na financovanie plánov obnovy musela požičať. Z čoho tento dlh plánuje splácať?

Frakcie (politické skupiny) v Európskom parlamente

Čo je ich úlohou, aké výhody majú zaradení europoslanci a čo (ne)môžu robiť nezaradení poslanci? Praktické informácie o frakciách Europarlamentu v kocke.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky