O2 eKasa už nemá certifikáciu, Finančné riaditeľstvo SR ju zrušilo

V reakcii na nedávne zrušenie rozhodnutia o certifikácii zariadení od O2, pripravilo centrum podpory finančného riaditeľstva informáciu o tom, ako ďalej postupovať v prípade, že podnikatelia dané zariadenia používali.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v zmysle § 4c ods. 12 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice zrušilo rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska č. 194752/2019 zo dňa 04.04.2019 a č. 194770/2019 zo dňa 04.04.2019.

Čo má robiť podnikateľ, ktorý takú pokladnicu používal?

Ak podnikateľ na evidenciu tržieb používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, je povinný ukončiť používanie takéhoto pokladničného programu a chráneného dátového úložiska najneskôr do 30 dní od doručenia informácie o zrušení rozhodnutia a zaobstarať si iný pokladničný program a chránené dátové úložisko, ktoré majú právoplatné rozhodnutie o certifikácii alebo začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Ak informácia o zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podnikateľovi nebola zaslaná, podnikateľ je povinný ukončiť používanie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska najneskôr do 30 dní odvtedy, keď mu daňový úrad alebo colný úrad túto skutočnosť oznámil pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona.

Ak došlo k zrušeniu certifikátu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska FR SR, podnikateľ nie je povinný ukončiť používanie celej on-line registračnej pokladnice, ktorej definícia vyplýva z § 2 písm. c) zákona č. 289/2008 Z. z., a teda nie je povinný podať oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient.

Ako postupovať v prípade vyhotovených paragónov?

Pokiaľ ide o vyhotovené paragóny, podnikateľ je povinný tieto zaevidovať v on-line registračnej pokladnici, ktorá je vybavená certifikovaným pokladničným programom a chráneným dátovým úložiskom.

Zoznam právoplatných rozhodnutí o certifikácii zverejňuje FR SR na svojom webovom sídle www.financnasprava.sk v sekcii eKasa/Podnikatelia.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky