Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Nová kontrolná akcia bude realizovaná počas októbra. Finančná správa sa zameria na segment skrášľovacích salónov a im podobných prevádzok. Je to aj z toho dôvodu, že tieto služby patria medzi najrizikovejšie z pohľadu priznávania tržieb. Až polovica daňovníkov (fyzických a právnických osôb) v tejto oblasti vykázala za rok 2022 tržby nižšie ako 5 300 eur a štvrtina deklarovala nulový zisk alebo daňovú stratu. Okrem toho finančná správa dostáva tipy aj od samotných občanov, ktorí sa v tomto type prevádzok často stretávajú s nevydávaním pokladničných dokladov.

Ako budú kontroly prebiehať?

Kontroly budú realizované fyzickou návštevou prevádzok, ale môžu byť realizované aj formou monitoringu, a to tak, že kontrolóri budú priamo na mieste napojení na systém eKasa a budú porovnávať zaevidované tržby s reálnym poskytnutím služby. V prípade, ak si podnikateľ bude svoje povinnosti plniť, vyhne sa byrokracii nevyhnutnej pri bežnej kontrole.

O novej jesennej kontrole finančná správa informuje podnikateľov s cieľom, aby dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa prípadným sankciám. Cieľom finančnej správy totiž nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Zároveň je povinnosťou finančnej správy zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a zákazníkom vydávali pokladničné doklady.

Ak sa občania stretnú s vydávaním neúplných alebo falošných pokladničných dokladov, túto skutočnosť môžu ohlásiť finančnej správe emailom na [email protected].

Akcia Horúce leto priniesla svoje „ovocie“

V lete sa finančná správa zamerala na letné prevádzky, ako hudobné festivaly, jarmoky, bary, reštaurácie či kúpaliská. Túto akciu nazvala „Horúce leto“ a výsledky neboli v porovnaní s predošlým rokom vôbec potešujúce. „Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej bolo zistené v 736 prípadoch, čo predstavuje 57 % z celkového počtu kontrolných nákupov. Najčastejším porušením bolo neevidovanie tržby, a to v 551 prípadoch. Kontrolóri tak uložili pokuty vo výške 180 010 eur. Len na porovnanie, vlani počas rovnakej kontrolnej akcie bolo celkovo preverených 768 pokladníc, pričom porušenie zákona bolo zistené v 425 prípadoch. Celková výška uložených pokút vtedy dosiahla 123.196 eur,“ uviedla finančná správa v tlačovej správe.

Vzhľadom k negatívnym výsledkom, ktoré kontrola priniesla, apeluje FS na občanov, aby si za svoje nákupy pýtali pokladničné doklady. „Nevydaním dokladu si totiž niektorí podnikatelia krátia tržby a tým si znižujú svoju daňovú povinnosť. Krátenie tržieb je neférové aj z pohľadu daňovej spravodlivosti, nakoľko takíto podnikatelia majú nezaslúženú konkurenčnú výhodu oproti poctivým podnikateľom a tým deformujú podnikateľské prostredie,“ uvádza.

Treba si uvedomiť, že v neposlednom rade pri neevidovaní tržieb podnikatelia klamú svojich zákazníkov. Kupujúci predsa platí za nákup tovaru/služby cenu vrátane DPH a úlohou prevádzkovateľa je túto vybranú daň od občana odviesť do štátneho rozpočtu. „Napríklad pri nákupe v hodnote 10 eur predstavuje DPH približne 1,7 eur. Takže pokiaľ kupujúci zaplatí za nákup 10 eur vrátane DPH a nezaeviduje tržbu, oklamal svojho zákazníka o 1,7 eur,“ dodáva finančná správa.

Zdroj: Tlačové správy Finančnej správy SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky