Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.

Finančná správa aj v tomto roku spúšťa akciu Horúce leto. Potrvá od začiatku júla do začiatku septembra tohto roka. Intenzívnejšie bude kontrolovať evidenciu tržieb v systéme e-Kasa, pričom sa okrem bežne kontrolovaných prevádzok zameria na tie sezónne či na letné festivaly. 

Ktorí podnikatelia by mali zbystriť pozornosť? 

Kontrolóri sa zamerajú na používanie pokladníc na: 

  • hudobných festivaloch,  
  • jarmokoch,  
  • spoločensko-kultúrnych podujatiach,  
  • v baroch,  
  • v reštauráciách,  
  • kúpaliskách,  
  • ale aj na vydávanie pokladničných dokladov na letných festivaloch alebo na iných miestach s vysokou turistickou návštevnosťou.  

Kontroly môžu byť realizované aj formou monitoringu, a to tak, že kontrolóri budú priamo na mieste napojení na systém e-Kasa a budú porovnávať zaevidované tržby s reálnym predajom. V prípade, ak si podnikateľ bude svoje povinnosti plniť, vyhne sa byrokracii nevyhnutnej pri bežnej kontrole.  

Minulý rok bol porušený zákon vo viac ako 50 % prípadoch 

Rovnakú kontrolnú akciu zrealizovala finančná správa aj vlani, kedy celkovo v letných mesiacoch preverila až 768 pokladníc, porušenie zákona bolo zistené v 425 prípadoch a celková výška uložených pokút dosiahla 123 196 eur. 

O „letných kontrolách“ finančná správa informuje podnikateľov s cieľom, aby dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa prípadným sankciám. Cieľom finančnej správy totiž nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Zároveň je povinnosťou finančnej správy zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a zákazníkom vydávali pokladničné doklady.  

Ak sa občania stretnú s vydávaním neúplných alebo falošných pokladničných dokladov, túto skutočnosť môžu ohlásiť finančnej správe emailom na [email protected]. Aké náležitosti musí doklad z e-kasy obsahovať, približujeme v článku Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy? 

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky