Eva Stejskalová (MicroStep): Priemyselné technológie nie sú len doménou mužov

Na začiatku boli desiati. Mali nápad, schopnosti a oči otvorené pre príležitosť. Dnes ich je 460, majú patenty, svetové meno a zákazky až z Austrálie v miliónových číslach.

Eva Stejskalová je spolumajiteľkou strojárskej firmy MicroStep, ktorá dodáva svoje výrobky do 53 krajín sveta. V oblasti najmä plazmového rezania patrí firma medzi najvýznamnejších svetových výrobcov. Rezacie stroje značky MicroStep sa okrem Slovenska používajú takmer vo všetkých štátoch Európy, v USA, Juhoafrickej republike, Brazílii, Egypte, Číne, Vietname aj v Austrálii. Eva je analyticky založená elektrotechnická inžinierka, a rovnako ako jej mužskí kolegovia, spolupracuje na vývoji sofistikovaných strojov. Do spoločného biznisu však vniesla štipku jemnosti, pokory a ženskej intuície.

V správnom čase na správnom mieste

Eva Stejskalová od základnej školy vynikala v matematike a vo fyzike. Hoci ju zaujímali aj cudzie jazyky, na odporúčanie školskej psychologičky sa vybrala smerom k prírodným vedám. „Hovorila mi, angličtinu využiješ aj v technickej profesii, ale zbierku úloh z matematiky si vo voľnom čase už nikdy neotvoríš,“ opakuje Eva slová školskej psychologičky.

Napokon úspešne ukončila štúdium na elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave, kde v tom čase študovalo len 11% dievčat. Po skončení štúdia začala pracovať na Katedre automatizácie a regulácie ako asistentka. Na katedre spoznala ľudí, ktorí okrem svojej pedagogickej a výskumnej činnosti riešili aj výskumné projekty pre priemyselné podniky. Po krátkom čase sa stala súčasťou kolektívu odborníkov, ktorí sa zameriavali na dve oblasti – mikroprocesorové riadenie a presné riadenie pohybu. Dvere do podnikania im otvoril až 17. november 1989.

Podnikateľské dvere otvára nežná revolúcia

Po príchode Nežnej revolúcie sa Eva spolu s kolegami pustili do podnikania. Najprv sa venovali zákazkám popri práci na katedre, onedlho sa však rozhodli opustiť akademickú pôdu a začali podnikať naplno.Vďaka novátorským schopnostiam sa im darilo udržať sa na vtedy ešte nie veľmi konkurenčnom trhu, pričom vyvíjali a dodávali riadiace systémy pre široké spektrum aplikácií v priemysle. Jednou z takýchto aplikácií bolo aj riadenie rezacích strojov. Spočiatku šlo len o riadiaci systém, no plne uspokojiť požiadavky zákazníkov bolo možné len prostredníctvom kompletnej dodávky „na kľúč“ – riadiaci systém a softvér spolu so strojom. Založili teda spoločný podnik s bývalými pracovníkmi Ústavu technológie a racionalizácie a vybudovali si prvú vlastnú výrobu. Ako rástol dopyt po ich výrobkoch, nadviazali spoluprácu so strojárskou spoločnosťou IQM z Hriňovej, s ktorou sa v roku 2010 aj zlúčili. Tu sa dnes, popri pôvodných výrobných priestoroch v Partizánskom, realizuje významná časť vývoja aj mechanickej výroby strojov.

Už dávno nie sú iba vývojová, ale aj výrobno-dodávateľská firma so zameraním na CNC stroje na delenie materiálu energolúčovými technológiami. Z pôvodných desiatich zakladateľov sú dnes väčšinovými majiteľmi štyria, vrátane Evy Stejskalovej. Spoločnosť však neuveriteľne narástla a dnes zamestnáva viac ako 450 ľudí. V súčasnosti sú vývojármi, výrobcami a dodávateľmi strojov do 53 krajín sveta.

Prechod od vývoja k výrobe bol prirodzený, no ani zďaleka nie jednoduchý. Keď v polovici 90. rokov došlo na Slovensku k prepadu ekonomiky a zastaveniu investícií u väčšiny výrobných firiem, spoločnosť MicroStep prišla o veľkú časť zákazníkov. V tom období si povedali, že skúsia odprezentovať svoje stroje na výstave v Nemecku. Ukázalo sa, že expanzia do zahraničia a najmä špecializácia na rezacie stroje by mohla byť správnym smerom rozvoja firmy. „Najskôr sme si mysleli, že sa uplatníme na západoeurópskych trhoch lacnými výrobkami, ale naopak, nám sa podarilo preraziť high-tech zariadeniami,“ hovorí Eva a dodáva, že oproti nemeckým firmám mali jednu dôležitú konkurenčnú výhodu: „Vývoj bol na Slovensku vďaka lacnejšej pracovnej sile ekonomickejší, a tak sme si na nemeckom trhu pomerne rýchlo vybudovali povesť inovatívnej firmy.“

Príchod prvého cudzieho klienta

Firma MicroStep bola na začiatku orientovaná na pôvodné kontakty svojich zakladateľov z univerzitných čias. Spolumajiteľka Eva si pamätá deň, odkedy začali svoju firmu vnímať ako skutočné podnikanie. „Keď k nám prišiel prvý neznámy zákazník, pýtali sme sa s kolegami jeden druhého, koho je to kamarát. A nebol nikoho,“ smeje sa Eva. „Vtedy sme pripustili, že už sme asi naozaj známa firma.“

Prečítajte si tiež

V dnešnej dobe sú zákazníkmi MicroStepu najväčšie firmy v lodnom priemysle, výrobcovia železničných vagónov, nákladných áut, nadnárodné firmy ako BOSCH a VIESSMANN, ako aj výrobcovia veľkých stavebných konštrukcií. „Ako sme rástli my, rástli aj naši klienti,“ vraví spolumajiteľka a vysvetľuje, že dnes už dodávky na slovenský trh tvoria len približne 5% z ich obratu.

K najvýznamnejším zákazníkom sa dostali v Nemecku, kde majú v súčasnosti najväčšiu časť odbytu. Zároveň však chcú zostať aj na domácom trhu a byť na Slovensku dodávateľom prvej voľby. „Na Slovensku kedysi prevládal názor, že dobrý stroj je len nemecký alebo taliansky, dnes už to tak nie je a ľudia dokážu oceniť našu kvalitu a servis,“ porovnáva Eva meniacu sa situáciu na slovenskom trhu. Oproti zahraničným konkurentom dokážu Slovákom poskytnúť efektívnejší servis a zákazníci tak nemusia tri týždne čakať na servisného technika zo zahraničia. V súčasnosti veľa slovenských firiem financuje stroje z eurofondov a v období ich prideľovania registrujú majitelia aj vyšší dopyt, čo významne napomáha modernizácii slovenského priemyslu.

Konkurenčná výhoda

V roku 1998 vyvinuli majitelia riadiaci systém založený na operačnom systéme Windows. Hoci je tento systém dnes už samozrejmosťou, v tom období boli na trhu rezacích strojov prví. „Vtedy sme ako jediní ponúkali diaľkovú diagnostiku, ktorá je dnes už štandardom,“ spomína Eva na krok, ktorý firme umožnil predávať na vzdialených svetových trhoch.

Zaujímavou kapitolou sú aj inovácie. Tie totiž vraj často pochádzajú z úzkej spolupráce so zákazníkom. Majitelia MicroStepu majú mnohých zákazníkov, ktorí majú presnú predstavu o fungovaní svojej výroby, no hľadajú firmy, ktoré by túto predstavu vedeli zrealizovať. „Vďaka takýmto zákazníkom sme pri cennom zdroji informácií a ako prví vieme, o čo je na trhu záujem.“ Dnes sú špičkou v oblasti plazmového rezania, v rámci ktorého sú držiteľmi niekoľkých patentov. „Ostatní konkurenti dnes prichádzajú na veci, s ktorými my pracujeme už roky,“ hovorí hrdá spolumajiteľka firmy Eva. Silnejšiu pozíciu už firma nadobúda aj v laserovom rezaní.

Článok pokračuje pod reklamou

Šanóny plné zamestnancov

Do podnikania sa všetci spoluzakladatelia pustili s inovatívnymi nápadmi, no bez akýchkoľvek manažérskych skúseností. „Všetci sme boli elektrotechnickí inžinieri,“ smeje sa Eva. Priznáva, že v jednej fáze podnikania sa intenzívne zaujímala o manažérske vzdelanie, dokonca absolvovala dištančné štúdium MBA na Open University v Anglicku. Teoretické vedomosti teda mala, ale ako sama hovorí: „Šedivá je teória, zelený je strom života.“

Pamätá si, ako pri prvom zamestnancovi kolega konateľ založil hrubý šanón s titulom „naši zamestnanci“ a vložil doň jedinú zložku. „Vtedy sme sa smiali, že ten šanón nikdy nezaplníme a dnes je takých šanónov plný regál,“ usmieva sa Eva a pripúšťa, že sa jej občas cnie za obdobím, keď mala firma 30 zamestnancov a všetci sa navzájom poznali. „Niekedy mi je ľúto, že už nepoznám všetkých kolegov,“ hovorí smutne, no zároveň dodáva, že pri fyzickom pôsobení firmy na rôznych miestach po celom svete by to ani nebolo možné. Momentálne má firma 33 spoločníkov a viac ako 450 zamestnancov. Menšie podiely vo firme získavajú najmä dlhoroční zamestnanci, ktorí sa významne podieľajú na rozvoji firmy a podiel vo firme je pre nich motiváciou pokračovať vo svojom snažení. „Musím povedať, že máme u nás veľmi nízku fluktuáciu,“ chváli sa Eva.

Prečítajte si tiež

Distingvovaná inžinierka sa považuje za liberálnu šéfku, ktorá svojich kolegov počúva a nechá si od nich aj poradiť. „V ľuďoch sa skrývajú obrovské schopnosti a úlohou vedúceho je vytvoriť im podmienky na ich uplatnenie.“ Eva robí všetko preto, aby sa cítili dobre a mohli sa realizovať. V rámci zefektívnenia výroby prechádzajú vo firme na nový systém projektového riadenia. Prostredníctvom neho sa riadiaca činnosť presunula z centra na zástupcov jednotlivých oddelení.

Vzhľadom na to, že vo firme vyrábajú aj 100 rôznych strojov súčasne, a zároveň k nim robia výrobnú dokumentáciu, inštaláciu a dodanie, je potrebná maximálna flexibilita zamestnancov. „Požiadavkou zákazníka nie je len dostať produkt, ale dostať ho v zodpovedajúcej kvalite a načas a my sme povinní splniť jeho očakávania.“ Eva Stejskalová považuje dobre nastavené procesy za jeden z najdôležitejších pilierov podnikania. Množstvo rozpracovaných a nedokončených vecí prináša spomalenie výroby a celkovú neefektivitu, ktorú si žiadna firma nemôže dovoliť.

Svetový marketing

Obrovský geografický rozptyl zákazníkov nie je možné obslúžiť z jedného miesta, preto má firma MicroStep po celom svete lokálnych zástupcov. Zastupujúce firmy však neriešia len získavanie nových klientov, ale aj servis a zaškoľovanie obsluhy, inštaláciu strojov a predaj spotrebného materiálu. Kvôli jazykovej bariére a odlišným časovým pásmam je takýto systém pre firmu najefektívnejší.

V prípade výpadku výrobného zariadenia dokáže zástupca v danej krajine reagovať rýchlejšie ako centrála na Slovensku. Na druhej strane, zástupca zodpovedá za dobré meno na trhu, a preto musí byť medzi majiteľmi a zástupcami 100% dôvera. „Nájsť dobrého zástupcu je ťažká úloha. Musíme s ním mať dlhodobý vzťah, pretože 50% úspechu je produkt, ale 50% je podpora, ktorú konečný zákazník dostáva od predajcu,“ hovorí Eva. Veľkú časť zástupcov našli na veľtrhoch. Mnohí z nich v minulosti predávali rezacie stroje iných značiek a boli to ľudia, ktorí vedeli, čo hľadajú. „Najlepšie skúsenosti máme s takými, ktorí sa v podobnom segmente pohybovali a majú svojich stabilných zákazníkov, ktorým môžu ponúknuť novú značku – tú našu,“ hovorí zo skúseností.

Kríza a rok 2009

„V čase krízy sme museli zoštíhliť hlavne výrobnú časť,“ otvára Eva kapitolu roka 2008, keď veľa firiem v oblasti strojárstva skrachovalo. Stroje sú totiž kapitálová investícia a keď na trhu vládne neistota, firmy radšej zainvestujú do opravy starých strojov, ako by mali kupovať nové. Spolumajitelia firmy MicroStep riešia kľúčové rozhodnutia spoločne. „Viac hláv, viac rozumu,“ hovorí Eva, ktorá si v podnikaní pamätá najmä rok 2009. „Rok po hospodárskej kríze vo svete nám výroba klesla na 40%.“ Našťastie sa im vďaka včasnej reakcii podarilo firmu zachrániť, museli však prepustiť viacerých zamestnancov. „Prvýkrát sme sa museli rozlúčiť aj s ľuďmi, s ktorými sme boli spokojní,“ spomína Eva na náročné obdobie. Je rada, že zachránili aspoň vývojovú základňu. „Know-how sa nedá vybudovať za dva roky. Keby sa rozbila vývojová časť, bolo by veľmi ťažké ju dať znova dohromady,“ uzatvára spolumajiteľka.

Firma verzus súkromie

Eva Stejskalová je múdra a úspešná žena, no jednoznačný recept na úspech sama nepozná. „V podnikaní musíte mať schopnosti, snahu, ale aj príležitosť. Keď nedokážete zbadať príležitosť, akýkoľvek recept je zbytočný,“ hovorí spolumajiteľka nadnárodnej strojárskej firmy. Ona spolu s kolegami mali vraj oči otvorené dokorán a využili príležitosť, ktorá im prišla do cesty. „Mali sme aj šťastie,“ priznáva Eva, „v správnej chvíli sme sa vydali správnym smerom. Našli sme medzeru na trhu a pustili sme sa do oblasti, v ktorej sme mali predpoklady uspieť.“

V našej rodine sa nerobili rozdiely medzi chlapcom a dievčaťom. Odmalička som sa hrávala s rovnakými hračkami ako starší brat.

Dnes má jej firma na trhu stabilnú pozíciu, no aj tak denno-denne rieši množstvo problémov. Napriek tomu je optimistka a hovorí, že keď nejde o život, nejde o nič. Keď má vo firme problém, spomenie si na svoju 80-ročnú maminu, ktorá sa napriek mnohým zdravotným problémom teší zo života a spoločnosti svojej rodiny. To sú vraj momenty, pri ktorých si uvedomuje, čo je v živote naozaj dôležité.

Prečítajte si tiež

Hoci pôsobí veľmi elegantne a nežne, Eva priznáva, že sa v mužskom podnikateľskom svete cíti dobre.

Eva má dvoch synov – starší nedávno dokončil štúdium informatiky, mladšieho zatiaľ viac baví futbal ako škola. Návšteva jeho futbalového zápasu je pre Evu veľkým relaxom. Okrem futbalu má rada aj tenis, v zime lyžuje, v lete pláva... „Takto sa snažím udržiavať vo forme,“ dodá s úsmevom na záver.

Evine osobné lekcie

  • Radšej skúsiť, ako si celý život vyčítať, že ste zmeškali príležitosť.
  • Pristupujte k veciam s nadhľadom. Zbytočné sústredenie sa na detaily odpútava pozornosť od celkového obrazu.
  • Predtým, ako vyslovíte názor, zorientujte sa v pohľadoch všetkých zúčastnených strán.
  • Podnikanie bude na začiatku ťažké a v prvých rokoch budete na tom horšie, ako vaši zamestnaní kamaráti. Treba sa na to pripraviť.
  • Čím ďalej idete, tým viac nových cieľov uvidíte.

Náš tip: Ďalšie inšpiratívne príbehy slovenských podnikateliek nájdete v knihe 49 hrdiniek slovenského biznisu (Ako premeniť svoj dievčenský sen na vlastnú firmu)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Za vznikom cukrárne DELIGHTILLI stojí diagnóza zakladateľky i láska k pečeniu

Našla dieru na trhu a založila bezlepkovú cukráreň, hoci polovicu zákazníkov tvoria ľudia bez alergií. Ako sa na úspechu firmy podieľa tím Petry Illeovej a čím v čase zdražovania potešila zákazníkov?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky