Školenie na tému účtovná závierka 2015

Príďte na školenie, v ktorom vás prostredníctvom praktických príkladov oboznámime so zmenami v legislatíve, ktoré majú vplyv na zostavenie účtovnej závierky za rok 2015

Obsah školenia

  • Zmeny v legislatíve účinné v roku 2015 a ich dôsledky na zostavenie účtovnej závierky za rok 2015
  • Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
  • Výkazy k zostaveniu účtovnej závierky k 31.12.2015 (obsahová náplň a zmeny pre účtovné jednotky i mikro účtovné jednotky)
  • Proces zostavenia účtovnej závierky
  • Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady (účtovný a daňový pohľad na tvorbu rezerv, opravných položiek, odpis pohľadávok, inventarizačné rozdiely, nevyfakturované dodávky, kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene a pod.)
  • Vybrané položky účtovnej závierky (dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, účty s premenlivým zostatkom a pod.)
  • Splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia (účtovanie, vykazovanie a praktický príklad)

BONUS ku školeniu: Zoznam všetkých pripočítateľných a odpočítateľných položiek, ktorými sa upravuje základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2015.

Dostupné termíny a miesta konania školenia

  • Bratislava - 26.02.2016; Miesto konania: Hotel Garni* G HOTEL Bratislava, Košická 52

Lektor

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. daňový poradca Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník. Je spoločníkom a konateľom spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu,zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Venuje sa lektorskej činnosti, píše odborné články do odborných časopisov a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.

Čas školenia

  • 09:00 – 15:30 hod. (registrácia účastníkov od 08:30 hod.)

Cena školenia

  • cena školenia je 69 € vrátane DPH (57,50 € bez DPH),

Dôležité informácie

Počet účastníkov školenia bude limitovaný kapacitnými možnosťami školiacich priestorov.

PREDAJ ŠKOLENIA BOL UKONČENÝ.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inventarizácia a inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania

Čo je to inventarizácia a aký je rozdiel medzi inventúrou a inventarizáciou? Ako často sa musí robiť inventúra a inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania?

Priebežná účtovná závierka - čo to je a kedy sa zostavuje?

Čo je to priebežná účtovná závierka? Kedy sa priebežná účtovná závierka zostavuje a čo sa vykazuje v priebežnej účtovnej závierke?

Elektronizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o účtovníctve má od 1.1.2022 zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Aké zmeny v zákone o účtovníctve sa chystajú?

Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou? Akými spôsobmi je možné vysporiadať dosiahnutú stratu vo firme?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky