Zahrnutie platieb za energie a úhrad za plnenia do daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti

Zahrnutie platieb za energie a úhrad za plnenia do daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti

Platby za energie a úhrady za plnenia môže uhrádzať prenajímateľ, nájomca alebo budú zahrnuté do celkovej sumy nájomného. Od toho záleží aj ich zahrnutie do daňových výdavkov.

Pri zahrňovaní platieb za energie a úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru do daňových výdavkov prenajímateľa je potrebné vychádzať z konkrétnej nájomnej zmluvy a spôsobu ich úhrady. Prenajímateľ a nájomca sa môžu dohodnúť, že v celkovej sume nájomného už budú zohľadnené všetky náklady na energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo si zmluvné strany dohodnú oddelené platby za nájomné, energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Pri ich zahrňovaní do daňových výdavkov sa postupuje podľa usmernenia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky z 24. mája 2011.

Platby za energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, ktoré platí nájomca prenajímateľovi

Ak sú oddelene dohodnuté platby za nájomné, spotrebu energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a tieto platby hradí prenajímateľovi nájomca, tak príjmom z prenájmu je nielen nájomné, ale aj platby prijaté od nájomcu na úhradu spotrebovanej energie a na úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Prenajímateľ potom následne tieto prostriedky použije na úhrady za energie a na úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Tieto výdavky sú potom pre prenajímateľa daňovo uznanými výdavkami.

Článok pokračuje pod reklamou

Platby za energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, ktoré platí nájomca priamo dodávateľom

  1. Zmluvný vzťah s dodávateľom energií a so spoločenstvom vlastníkov bytov má uzavretý prenajímateľ

Ak sú oddelene dohodnuté platby za nájomné, spotrebu energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a tieto platby hradí nájomca priamo dodávateľom energií a spoločenstvu vlastníkov bytov alebo inému správcovi bytov, tak príjmom z prenájmu sú okrem nájomného aj platby hradené nájomcom priamo dodávateľom energií a spoločenstvu vlastníkov bytov alebo inému správcovi ako nepeňažný príjem. Napriek tomu, že prenajímateľ skutočne tieto náklady nehradil, môže si platby hradené nájomcom zahrnúť do daňových výdavkov. Tento postup sa uplatní vtedy, ak zmluvný vzťah s dodávateľom energií a so spoločenstvom vlastníkov bytov alebo iným správcom má uzavretý prenajímateľ.

  1. Zmluvný vzťah s dodávateľom energií a so spoločenstvom vlastníkov bytov má uzavretý nájomca

Ak sú oddelene dohodnuté platby za nájomné, spotrebu energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a tieto platby hradí nájomca priamo dodávateľom energií a spoločenstvu vlastníkov bytov alebo inému správcovi bytov, tak príjmom z prenájmu je len nájomné. Platby za spotrebu energie a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu hradené nájomcom priamo dodávateľom energií a spoločenstvu vlastníkov alebo inému správcovi bytov nie sú zdaniteľným príjmom prenajímateľa a nemôže si tieto platby uplatniť ani ako daňové výdavky. Tento postup sa uplatní vtedy, ak zmluvný vzťah s dodávateľom energií a so spoločenstvom vlastníkov bytov alebo iným správcom má uzavretý nájomca.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia.


Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov pri prenájme nehnuteľnosti za rok 2018

Ak fyzická osoba prenajímala v roku 2018 nehnuteľnosť, pravdepodobne sa jej bude týkať povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018? A ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov, ak mala fyzická osoba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018?

Daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2018

Aké výdavky si môže fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť, zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2018? Čo vplýva na ich výšku? A v akom pomere si môžu rozdeliť daňové výdavky osoby v prípade spoluvlastníckeho podielu?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018

Fyzická osoba, ktorá chce prenajímať nehnuteľnosť, nemusí mať na to živnostenské oprávnenie. Aký je rozdiel medzi prenájmom nehnuteľnosti so živnosťou a bez živnosti? A ako postupovať pri zdanení príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018?

Príjem z prenájmu a hypotéka

Prenajímate nehnuteľnosť a chcete požiadať o hypotekárny úver? Ktoré banky akceptujú pri žiadosti o hypotéku aj príjem z prenájmu? V akej výške a za akých podmienok? Na všetky tieto a aj mnohé ďalšie otázky vám odpovieme v nasledujúcich riadkoch.