Prenájom nehnuteľnosti (bytu) do 500 eur nemusíte zdaniť

Prenájom nehnuteľnosti (bytu) do 500 eur nemusíte zdaniť
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ak mala fyzická osoba v roku 2015 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti do 500 eur, nemusí ich zdaniť. Pozor však na ostatné daňové súvislosti.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnostenského oprávnenia, len nájomná zmluva) sú od dane z príjmov oslobodené, ak nepresiahnu 500 eur za kalendárny rok. Ak túto hranicu presiahnu, do daňového priznania sa uvádzajú len príjmy z prenájmu nehnuteľnosti nad 500 eur.

Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že suma oslobodenia od dane z príjmov (500 eur) je spoločná pre niekoľko druhov príjmov. Ak mal daňovník viac takýchto príjmov, môže sa stať, že príjmy z prenájmu oslobodiť nemôže, alebo ich môže oslobodiť len čiastočne. Preto by sa mal zamerať na daňové dopady všetkých týchto príjmov. Patria k nim niektoré príjmy z príležitostných činností (napr. príležitostný prenájom hnuteľných vecí, predaj obchodného podielu, predaj cenných papierov).

Ako správne posúdiť plnenia v nájomnej zmluve z hľadiska dane z pridanej hodnoty nájdete v článku Nájomná zmluva z pohľadu DPH

Prenájom nehnuteľnosti (bytu) nad 500 eur sa musí zdaniť

Ak sú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vyššie ako 500 eur, suma príjmov presahujúca 500 eur sa zdaní v daňovom priznaní. Príjmy je možné znížiť o daňové výdavky, avšak len o tie, ktoré možno na základe dokladov o úhrade preukázať. Už od roku 2013 nie je možné uplatniť paušálne výdavky. Do daňových výdavkov možno zahrnúť len skutočne zaplatené a preukázateľné výdavky, ktoré súvisia s príjmami z prenájmu. Ako uplatniť daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu nájdete v poslednej časti článku.

Ak dôjde k oslobodeniu príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, daňové výdavky sa musia skrátiť. Skrátia sa pomerom, v akom sú zdaniteľné príjmy (príjmy po oslobodení) k celkovým príjmom z prenájmu. Nezabudnite vykonať túto úpravu. Ak ju nevykonáte, zaplatíte nižšiu daň a daňovému úradu pripravíte miesto pre uloženie sankcií.

Prečítajte si tiež

Ako správne skrátiť príjmy daňové výdavky? Odporúčame medzisúčty nezaokrúhľovať. Konečná suma daňových výdavkov (tých, ktoré sa vyplnia do daňového priznania) sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky. Spôsob výpočtu opíšte daňovému úradu v osobitných záznamoch v daňovom priznaní (XIII. oddiel daňového priznania pre fyzické osoby - typ B).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad: Lucia začala prenajímať byt v októbri 2015 za 350 eur mesačne. Do konca roka 2015 prijala na účet nájomné spolu 1 050 eur. Jej daňovými výdavkami sú platby za energie a služby spojené s užívaním bytu a výdavky platené správcovi bytového domu, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky bytu a bytového domu. Tieto platby sú daňovými výdavkami a v roku 2015 boli uhradené vo výške 450 eur.

Z celkových príjmov z prenájmu bytu (1 050 eur) si od dane z príjmov oslobodí 500 eur. Zdaniteľné príjmy z prenájmu bytu, ktoré aj uvedie do daňového priznania, sú 550 eur. Daňové výdavky (450 eur) musí upraviť, a to tak, že ich vynásobí výsledkom podielu zdaniteľných príjmov z prenájmu bytu a celkových príjmov z prenájmu bytu (550/1 050). Výsledné číslo zaokrúhli na dve desatinné miesta. Sú to daňové výdavky, ktoré uvedie aj do daňového priznania: 450 x (550/1050) = 235,71.

Po vykonaní úprav sa príjmy Lucie dostali z pôvodných príjmov vo výške 1 050 eur na príjmy podliehajúce dani vo výške 550 eur. Zároveň musela znížiť daňové výdavky zo 450 eur na 235,71 eura.

Ako uplatniť daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) za rok 2015 - evidenčná povinnosť

Ak daňovník bude v súvislosti s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti (bytu) uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky (t. j. zdokladované výdavky), musí viesť buď daňovú evidenciu alebo účtovníctvo.

S vedením účtovníctva sa spájajú aj povinnosti vyplývajúce z účtovných predpisov. Spracovanie účtovníctva vyžaduje znalosť účtovných predpisov a čas. Zároveň sa prenajímateľ vystaví riziku sankcií za nedodržanie účtovných predpisov. Daňová evidencia je preto plnohodnotným a výhodnejším prostriedkom na uplatnenie preukázateľných výdavkov, ktoré znížia daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bytu).

V našom e-shope nájdete pomôcku pre prenajímateľov nehnuteľností uľahčujúcu vedenie daňovej evidencie príjmov a výdavkov, o ktoré si prenajímateľ môže znížiť svoje príjmy. Zároveň pomáha optimalizovať daň a vyplniť daňové priznanie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Nájom vs kúpa kancelárie – prečo sa oplatí uvažovať nad vlastným priestorom?

Menšie a stredné firmy majú problém nájsť kvalitné kancelárie v dobrej lokalite. Riešením môže byť kúpa priestorov v ZWIRN OFFICE. O čo ide a aké výhody ponúkajú?

Kúpa nehnuteľnosti vs nájom: čo je výhodnejšie, ak rastú úroky

Ako sa dostať k vlastnému bývaniu? Okrem bežného hypoúveru, môžu kupujúci využiť aj developermi dotované hypotéky, hyponájom či ďalšie benefity. Na atraktivite dnes naberá aj nájomné bývanie.

Daňové výdavky a evidencia pri prenájme nehnuteľnosti

Ako sa uplatňujú daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti a ako čo má obsahovať daňová evidencia v prípade dosahovania príjmov z prenájmu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky