Odložili ste si daňové priznanie 2021 k dani z príjmov?

Daňovníkom, ktorí v marci oznámili finančnej správe trojmesačný odklad daňového priznania, sa blíži termín na jeho podanie. Stihnúť by to mali do 30. júna 2022, a rovnako do konca júna je potrebné daň aj zaplatiť.

Odklad lehoty o tri mesiace

Daňovníci, ktorí mali v minulom roku zdaniteľné príjmy len zo Slovenska, si mohli predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, najneskôr do konca júna.

K najčastejším dôvodom, ktoré viedli daňovníkov k odkladu daňového priznania, je získanie dlhšieho času na jeho vypracovanie alebo im do podania v riadnom termíne chýbali doklady. V niektorých prípadoch boli dôvody čisto ekonomické. Napríklad daň z príjmov môže daňovník zaplatiť neskôr, namiesto marca až v júni. Ušetrí aj na sociálnych odvodoch, pretože vznik ich platenia alebo zvýšenie sa posunie z júla na október 2022. Odklad daňového priznania má tiež vplyv na platenie preddavkov na daň. Preddavky je daňovník povinný platiť, ak jeho posledná známa daňová povinnosť presiahne sumu 5 000 € a preddavkové obdobie začína od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V prípade júnového odkladu toto obdobie začína 1. júla.

Podajte odložené daňové priznanie s TAXOU

Splniť si svoju daňovú povinnosť môžete aj bez študovania zákonov. S programom TAXA to zvládnete za pár minút. TAXA navyše urobí väčšinu práce za vás.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) – vzor

Predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov (za rok 2023) môžu daňovníci aj v roku 2024. Informácie o tom, na ako dlho, za akých podmienok, doplnené o vzor odkladu daňového priznania, nájdete v článku.

Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Odklad daňového priznania a vplyv na odvody a preddavky na daň

Kedy sa oplatí podať odklad daňového priznania s dopadom na platenie sociálnych a zdravotných odvodov a platenie preddavkov na daň z príjmov?

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky