Schválená novela zákona o dani z príjmov od roku 2021 – čo prinesie?

Novela zákona o dani z príjmov bola dnes schválená v parlamente. Okrem pôvodne navrhovaných zmien priniesla aj ďalšie týkajúce sa 15 % sadzby dane, oslobodení od dane či daňového bonusu.

Dnes schválená novela zákona o dani z príjmov priniesla okrem pôvodne plánovaných opatrení aj ďalšie. Tie pôvodne navrhované sa zameriavali najmä na boj proti daňovým podvodom a na posilnenie úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidlám proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia Slovenska. Napríklad, po novom bude vymedzený daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenska, reverzný hybridný subjekt a pravidlá pre kontrolované zahraničný spoločnosti (tzv. CFC pravidlá) sa začnú aplikovať aj u fyzických osôb. Ustanovenia týkajúce sa CFC pravidiel však boli tiež upravené pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi poslancov.

V tomto článku sa zameriame na niektoré novinky, ktoré sa do novely zákona o dani z príjmov dostali až v druhom čítaní v parlamente, a teda ich pôvodný návrh zákona neobsahoval. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli predložené výbormi NRSR a neskôr aj poslaneckými návrhmi. Ide napríklad o tieto zmeny:

  • Postupná zmena výšky daňového bonusu v roku 2021 a 2022 – v prvom polroku roku 2021 sa v spôsobe výpočtu daňového bonusu nemení nič – na deti do 6 rokov bude daňový bonus dvojnásobný (teda 46,44 eura v roku 2021). Od 1.7.2021 sa začnú sumy líšiť podľa nových vzorcov a odstupňované budú na deti do 6 rokov (dvojnásobok), na deti od 6 do 15 rokov (1,7-násobok) a od 15 rokov pôjde o základnú sumu daňového bonusu vo výške 23,22 eur mesačne. Vzorce (s upraveným koeficientom) by mali pokračovať aj v roku 2022. Na vekovej hranici sa napokon nezmenilo nič – stále bude platiť, že nárok na daňový bonus je možné uplatniť od mesiaca narodenia dieťaťa až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole).
  • 13. a 14. plat ako zdaniteľný príjem - ruší sa oslobodenie peňažného príjmu, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu podľa osobitného predpisu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Poslednýkrát sa použije oslobodenie od dane pri poskytnutí peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi najneskôr 31. decembra 2020. Spoločná správa navrhla aj zrušenie oslobodenia príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa, avšak pozmeňujúcim návrhom poslancov zmena uskutočnená nebola a tieto príspevky ostávajú aj naďalej oslobodené.
  • Zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť – poslednýkrát bude možné túto nezdaniteľnú časť využiť za rok 2020. Ak ide o kúpeľnú starostlivosť na prelome rokov 2020 a 2021, nezdaniteľná časť sa uplatniť môže, ak aspoň jeden deň kúpeľnej starostlivosti bol v roku 2020.
  • Zmeny v 15 % sadzbe dane – s účinnosťou od 1.1.2021 sa 15 % sadzba dane ponechá iba pre fyzické osoby s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo právnické osoby s obratom do 49 790 eur, nie do 100 000 eur, ako platí v roku 2020.
Prečítajte si tiež
  • Zrušenie osobitných prípadov odpisovania – zo zákona sa vypúšťa daňové zvýhodnenie v podobe kratšej doby odpisovania budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov. Taktiež sa vypúšťa zvýhodnené daňové odpisovanie technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť ako aj samotnej budovy, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť.

O finálne schválených zmenách si prečítajte v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky