Schválená novela zákona o dani z príjmov od roku 2021 – čo prinesie?

Novela zákona o dani z príjmov bola dnes schválená v parlamente. Okrem pôvodne navrhovaných zmien priniesla aj ďalšie týkajúce sa 15 % sadzby dane, oslobodení od dane či daňového bonusu.

Dnes schválená novela zákona o dani z príjmov priniesla okrem pôvodne plánovaných opatrení aj ďalšie. Tie pôvodne navrhované sa zameriavali najmä na boj proti daňovým podvodom a na posilnenie úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidlám proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia Slovenska. Napríklad, po novom bude vymedzený daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenska, reverzný hybridný subjekt a pravidlá pre kontrolované zahraničný spoločnosti (tzv. CFC pravidlá) sa začnú aplikovať aj u fyzických osôb. Ustanovenia týkajúce sa CFC pravidiel však boli tiež upravené pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi poslancov.

V tomto článku sa zameriame na niektoré novinky, ktoré sa do novely zákona o dani z príjmov dostali až v druhom čítaní v parlamente, a teda ich pôvodný návrh zákona neobsahoval. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli predložené výbormi NRSR a neskôr aj poslaneckými návrhmi. Ide napríklad o tieto zmeny:

  • Postupná zmena výšky daňového bonusu v roku 2021 a 2022 – v prvom polroku roku 2021 sa v spôsobe výpočtu daňového bonusu nemení nič – na deti do 6 rokov bude daňový bonus dvojnásobný (teda 46,44 eura v roku 2021). Od 1.7.2021 sa začnú sumy líšiť podľa nových vzorcov a odstupňované budú na deti do 6 rokov (dvojnásobok), na deti od 6 do 15 rokov (1,7-násobok) a od 15 rokov pôjde o základnú sumu daňového bonusu vo výške 23,22 eur mesačne. Vzorce (s upraveným koeficientom) by mali pokračovať aj v roku 2022. Na vekovej hranici sa napokon nezmenilo nič – stále bude platiť, že nárok na daňový bonus je možné uplatniť od mesiaca narodenia dieťaťa až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole).
  • 13. a 14. plat ako zdaniteľný príjem - ruší sa oslobodenie peňažného príjmu, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu podľa osobitného predpisu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Poslednýkrát sa použije oslobodenie od dane pri poskytnutí peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi najneskôr 31. decembra 2020. Spoločná správa navrhla aj zrušenie oslobodenia príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa, avšak pozmeňujúcim návrhom poslancov zmena uskutočnená nebola a tieto príspevky ostávajú aj naďalej oslobodené.
  • Zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť – poslednýkrát bude možné túto nezdaniteľnú časť využiť za rok 2020. Ak ide o kúpeľnú starostlivosť na prelome rokov 2020 a 2021, nezdaniteľná časť sa uplatniť môže, ak aspoň jeden deň kúpeľnej starostlivosti bol v roku 2020.
  • Zmeny v 15 % sadzbe dane – s účinnosťou od 1.1.2021 sa 15 % sadzba dane ponechá iba pre fyzické osoby s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo právnické osoby s obratom do 49 790 eur, nie do 100 000 eur, ako platí v roku 2020.
Prečítajte si tiež
  • Zrušenie osobitných prípadov odpisovania – zo zákona sa vypúšťa daňové zvýhodnenie v podobe kratšej doby odpisovania budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov. Taktiež sa vypúšťa zvýhodnené daňové odpisovanie technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť ako aj samotnej budovy, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť.

O finálne schválených zmenách si prečítajte v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňový bonus na dieťa: finančná správa upozorňuje na jeho nesprávne uplatnenie

Daňovníci, ktorí si uplatnili daňový bonus na dieťa nesprávne, majú čas na nápravu do konca roka. Finančná správa ich na to v nasledujúcich dňoch upozorní listom.

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Prijatý dar u podnikateľa – zdaňovanie a účtovanie

Je prijatý dar u podnikateľa predmetom dane z príjmov? Ako má podnikateľ prijatý dar zdaniť a ako ho má správne zaúčtovať v jednoduchom či podvojnom účtovníctve?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2022

Daňovník, ktorého manželka/manžel spĺňa zákonom určené podmienky, si môže svoj základ dane znížiť o nezdaniteľnú časť. Za akých podmienok a v akej výške v roku 2022, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky