Daňový bonus na dieťa: finančná správa upozorňuje na jeho nesprávne uplatnenie

Daňovníci, ktorí si uplatnili daňový bonus na dieťa nesprávne, majú čas na nápravu do konca roka. Finančná správa ich na to v nasledujúcich dňoch upozorní listom.

Viac ako 3 000 daňovníkov dostane v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich finančná správa upozorní na nesprávne uplatnený daňový bonus na vyživované dieťa za roky 2018, 2019 a 2020. V prípade nezrovnalostí majú do konca kalendárneho roka čas na podanie daňového priznania a zaplatenie vzniknutého rozdielu na dani z príjmov. Ide už o tretiu takúto preventívnu akciu, ktorou chce finančná správa zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností.

Nesprávne si uplatnilo daňový bonus viac ako 3 000 daňovníkov

Finančná správa preverila vybrané rodičovské páry, u ktorých identifikovala dvojnásobné uplatnenie daňového bonusu. Nález z uskutočnených preverovaní dosiahol priemerne na rodičovský pár 1 237 eur. Preto sa rozhodla spustiť koncom novembra preventívnu akciu, ktorej cieľom je upozorniť dotknutých rodičov, aby si tieto nezrovnalosti v daňovom priznaní opravili. Cieľom finančnej správy je prostredníctvom tejto aktivity pôsobiť na daňovníkov aj preventívne. Finančná správa totiž eviduje aj prípady zneužívania vo forme deklarovania fiktívnych zamestnaneckých pomerov zo zahraničia a uplatňovania daňovaného bonusu na Slovensku.

Viac ako 3 000 daňovníkov dostane v nasledujúcich dňoch listy, že daňový bonus na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobia rokov 2018 až 2020 si pravdepodobne uplatnili vo vyššej sume ako ustanovuje zákon. Najneskôr do 31. decembra tohto roku majú čas na to, aby podali daňové priznanie za každý rok, v ktorom táto situácia nastala, a zaplatili vzniknutý rozdiel na dani z príjmov.

List s upozornením sú zasielané na základe dvoch situácií

Listy sú rozdelené do dvoch typov:

  • Prvý je pre tých, kde si daňový bonus uplatnil iba jeden rodič. Buď ho vyplatil zamestnávateľ matke, alebo otcovi a v rovnakej výške aj správca dane na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb.
  • Druhý typ listu je určený pre tých rodičov, ktorí si obaja uplatnili daňový bonus. Upozornenie dostane otec. Finančná správa pripomína, že na uplatnenie daňového bonusu má právo len jeden z rodičov, a to ten, s ktorým žilo dieťa v spoločnej domácnosti a súčasne splnil aj ďalšie podmienky ustanovené zákonom.

Rodič, ktorý si uplatnil daňový bonus neoprávnene, musí podať riadne alebo dodatočné daňové priznanie. Potrebné je ho podať osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. E-formulár daňového priznania sa nachádza na portáli finančnej správy.

Finančná správa už po tretíkrát spúšťa takúto listovú kampaň. Prvé dve kampane boli zamerané na daň z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Toto preventívne opatrenie sa ukázalo ako efektívne. Do štátneho rozpočtu totiž pritieklo dodatočných 13,6 milióna eur.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky