Daňové priznanie za rok 2015 - príjmy od viacerých zamestnávateľov v roku 2015

Daňové priznanie za rok 2015 - príjmy od viacerých zamestnávateľov v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako vyplniť daňové priznanie s príjmami od viacerých zamestnávateľov, vrátane vyplneného vzorového daňového priznania v PDF.

Daňové priznanie daňovníka s príjmami od viacerých zamestnávateľov sa v zásade nelíši od daňového priznania daňovníka, ktorý má len jedného zamestnávateľa. Rozdiel je najmä v počte príloh. Daňovník, ktorý má viac zamestnávateľov, prikladá k daňovému priznaniu kópie potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od každého zamestnávateľa. Sumy uvádzané na jednotlivých riadkoch budú súčtom za všetkých zamestnávateľov.

Príprava podkladov pre daňové priznanie daňovníka s príjmami od viacerých zamestnávateľov za rok 2015

Prvým krokom je získanie potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov. Vykonajte kontrolu, či Vám zamestnávateľ vystavil potvrdenie na správnom tlačive. Vzor potvrdenia pre rok 2015 v PDF. Potvrdenia musia byť zamestnávateľom podpísané.

Údaje z potvrdení si skompletizujte do prehľadnej tabuľky. Uľahčí Vám to vyplňovanie daňového priznania. Potrebné údaje nájdete v potvrdeniach, ktoré Vám vystavili zamestnávatelia. Príklad tabuľky uvádzame nižšie.

Zamest. Príjmy Príjmy z dohôd Poistné na SP* a ZP* spolu Poistné na SP* Poistné na ZP* Základ dane Zapl. preddav.
Riadok potvrdenia 01 1a 04 04a 04b 05 06
Zamest.              
....              
Spolu              

* SP - sociálne poistenie, ZP - zdravotné poistenie

Keď máte čísla do daňového priznania kompletne spracované, môžete vyplniť daňové priznanie.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie za rok 2015 daňovníka s príjmami od viacerých zamestnávateľov - príklad

Jozef pracoval celý rok 2015 v pracovnom pomere u zamestnávateľa Podnikajte, s.r.o. Zamestnávateľ mu vyplácal mesačnú mzdu (hrubú mzdu) vo výške 825 eur. U tohto zamestnávateľa mal podpísané vyhlásenie a mesačne si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane (316,94 eura). Zároveň pracoval na dohodu o vykonaní práce u ďalších dvoch zamestnávateľov. V mesiacoch september až december 2015 pracoval na dohodu o vykonaní práce u zamestnávateľa A, z ktorej mal odmenu 400 eur mesačne. Počas celého roka 2015 pracoval na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa B, z ktorej mal odmenu 150 eur mesačne.

Všetci zamestnávatelia mu vystavili a doručili potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Jozef si údaje z týchto potvrdení spracoval do takejto tabuľky.

Zamest. Príjmy Príjmy z dohôd Poistné na SP* a ZP* spolu Poistné na SP* Poistné na ZP* Základ dane Zapl. preddav.
Riadok potvrd. 01 1a 04 04a 04b 05 06
Podn., s.r.o. 9900 - 1326,60 930,60 396,00 8573,40 906,24
Zamest. A 1600 1600 214,40 150,40 64,00 1385,60 263,24
Zamest. B 1800 1800 241,20 169,20 72,00 1558,80 296,16
Spolu 13300 3400 1782,20 1250,20 532,00 11517,80 1465,64

Jozef je bezdetný, slobodný a neplatil si dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Vzorové daňové priznanie Jozefa, ktorý mal v roku 2015 príjmy od viacerých zamestnávateľov, si môžete v PDF stiahnuť a pozrieť tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2015 (v roku 2016)

Vyplnenie vybraných častí daňového priznania právnickej osoby za rok 2015.

Daňové priznanie občianskeho združenia za rok 2015

Kedy musí podávať daňové priznanie občianske združenie či iná organizácia nezaložená alebo nezriadená na podnikanie?

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2015

Prehľad dôležitých bodov, na ktoré by si mala každá samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník) pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2015 dať pozor.

Príležitostné príjmy v daňovom priznaní za rok 2015

Ako zdaniť príjmy z príležitostných činností (ostatné príjmy) a kedy je potrebné podať daňové priznanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky