Podajte daňové priznanie online s elektronickým občianskym preukazom (eID)

Podajte daňové priznanie online s elektronickým občianskym preukazom (eID)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podanie daňového priznania k dani z príjmov si každoročne odkladajú na poslednú chvíľu tisícky Slovákov. Nevyhnú sa čakaniu v radoch a nervozite. Ak máte elektronický občiansky preukaz, daňové priznanie môžete podať online aj z domu.

O vyplňovaní daňového priznania nájdete na našom portáli niekoľko článkov, preto sa v tomto článku nebudeme venovať tomu, ako daňové priznanie vyplniť, ale tomu, ako postupovať pri jeho podávaní online, t. j. bez návštevy daňového úradu alebo pošty.

Ako prvé si skompletizujte doklady, ktoré budete k podávaniu daňového priznania online potrebovať. Výrazne to urýchli a uľahčí prácu. Napríklad, zamestnanec bude potrebovať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, živnostník uplatňujúci daňový bonus kópiu rodného listu dieťaťa.

Upozornenie. Daňové priznanie nepodávajte prostredníctvom prehliadača Chrome. Nie je ho možné pomocou elektronického občianskeho preukazu podpísať.

Prihlásenie do portálu Finančnej správy SR pri podávaní daňového priznania on-line

S elektronickým občianskym preukazom sa môžete prihlásiť do portálu Finančnej správy SR na internetovej stránke www.financnasprava.sk (vpravo hore kliknutím na „Prihlásenie“). Vyberte možnosť „Ústredný portál verejnej správy“.

Na výzvu zadajte BOK kód k Vášmu občianskemu preukazu a kliknite na „OK“.

O niekoľko sekúnd budete prihlásený do osobnej internetovej zóny na portáli Finančnej správy SR.

Článok pokračuje pod reklamou

Výber vzoru daňového priznania za rok 2015 pri podávaní on-line

V osobnej internetovej zóne kliknite v časti „Katalógy“ na „Katalóg formulárov“. V tomto katalógu vyhľadajte daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. V tomto návode vyberieme daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Toto daňové priznanie podávajú napríklad živnostníci alebo fyzické osoby, ktoré v daňovom priznaní zdaňujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti.

Otvorí sa elektronický formulár daňového priznania (ukážka na nasledujúcom obrázku).

Ak je potrebné k daňovému priznaniu pripojiť prílohy, pre ich nahranie kliknite vľavo hore na „Prílohy“ a „Správa príloh“. Prílohy pridáte kliknutím na „Pridať novú prílohu z disku“. Ostatné kroky sú intuitívne.

Online podávanie daňového priznania za rok 2015 a jeho podpísanie ZEP-om

Posledným krokom pri on-line podávaní daňového priznania je jeho podpísanie. Ak nemáte istotu, či ste daňové priznanie vyplnili formálne správne, kliknite na „Kontrolovať“. Ak kontrola prebehne bez zistenia nedostatkov, môžete pristúpiť k podpísaniu a podaniu daňového priznania.

Keďže chceme daňové priznanie podpísať pomocou elektronického občianskeho preukazu, kliknite na “Podpísať ZEP-om“, t. j. zaručeným elektronickým podpisom. V nastaveniach sa uistite, že pre generovanie elektronického podpisu sa použije certifikát ACA (generuje sa zaručený elektronický podpis) a následne kliknite na “Podpísať”.

Po úspešnom podpísaní by daňové priznanie malo mať stav „Odoslaný“.

Koľko podanie daňového priznania online trvá a čo robiť, ak portál nebude fungovať

Dĺžka trvania celého procesu je individuálna. Ak máte pripravené všetky podklady, samotné prihlásenie, vyplnenie a podanie daňového priznania (rovnaké činnosti, ako keby ste podávali daňové priznanie na daňovom úrade alebo na pošte) stihnete aj za 15 minút. Podmienkou avšak stále je, aby portál Finančnej správy SR fungoval.

Prečítajte si tiež

Ak bude mať Finančná správa SR technické problémy a nestihnete podať daňové priznanie do 31. marca 2016, lehota sa Vám predĺži. Uplynie pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni, v ktorý budú technické problémy odstránené. Napríklad, ak budú technické problémy odstránené v piatok 1. apríla 2016, lehota na podanie daňového priznania uplynie v pondelok, 4. apríla 2016 (z dôvodu, 2. apríla 2016 pripadá na víkend).

Postup pre nových používateľov: Registrácia a autorizácia na portáli Finančnej správy SR

Pred prvým prihlásením na portál Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) je potrebné vykonať registráciu. V registračnom formulári sa vyplnia tieto povinné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • email,
  • štát (Slovensko je už automaticky vyplnené),
  • obec (resp. mesto),
  • PSČ,
  • ulica,
  • číslo domu,
  • typ identifikácie - rodné číslo,
  • heslo a potvrdenie hesla,
  • osobný identifikačný kód (číslo je už automaticky vyplnené).

Po vykonaní registrácie systém na zadanú emailovú adresu automaticky odošle aktivačný email. Email obsahuje link na dokončenie registračného procesu. Tento je potrebné dokončiť do 24 hodín, inak link stratí platnosť a celú registráciu je potrebné začať opäť od začiatku. Link Vás presmeruje na portál Finančnej správy SR, kde kliknutím na “Aktivovať registráciu” registráciu dokončíte. O dokončení aktivácie Vám príde informačný email.

Po prvom prihlásení prostredníctvom ZEP-u je potrebné účet vytvorený registráciou autorizovať. Žiadosť o autorizáciu sa nachádza v osobnej internetovej zóne v časti “Autorizácie”.

V žiadosti o autorizáciu sa vyplnia minimálne povinné údaje. Úplnosť povinných údajov je možné overiť kliknutím na “Kontrolovať”. Po kontrole je potrebné žiadosť podpísať kliknutím na “Podpísať ZEP-om”. Otvorí sa nové okno aplikácie D.Signer/XAdES. V nastaveniach overte, že sa pre generovanie elektronického podpisu použije certifikát ACA (generuje sa zaručený elektronický podpis) a následne kliknite na “Podpísať”.

Dokument sa podpíše ZEP-om a zmení sa stav na “Dokument bol podpísaný”.

Potvrdenka o prijatí alebo odmietnutí žiadosti o autorizáciu bude doručená do schránky. Po schválení autorizácie môžete používať portál Finančnej správy SR. Schválenie môže trvať aj niekoľko týždňov. Máme skúsenosť aj s viac ako mesačným obdobím, ktoré uplynulo medzi odoslaním žiadosti o autorizáciu a sprístupnením portálu Finančnej správy SR pre používanie.

Ako postupovať pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov – typ B v roku 2020 elektronicky približujeme krok po kroku v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023

Podnikatelia podávajú daňové priznanie v roku 2023 výlučne elektronicky. Podrobný postup podania daňového priznania nájdete v článku.

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky