Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci študentov. Kedy sa platia z odmien brigádnikov preddavky na daň z príjmov?

Platenie preddavkov na daň u brigádnikov

To, či žiak, resp. študent zaplatí preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a v akej výške, závisí od toho, či si u zamestnávateľa uplatní, resp. neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2024 predstavuje 470,54 eur mesačne.

Ak si ju študent uplatní, pri výpočte mesačného preddavku na daň sa jeho základ dane, z ktorého sa preddavok počíta, zníži o túto sumu. Ak základ dane, ktorým je hrubý príjem znížený o prípadné poistné do Sociálnej poisťovne, nepresiahne 470,54 eur za mesiac, nie je povinný preddavky platiť.

Ak túto sumu presiahne, z rozdielu sa zaplatí preddavok na daň v sadzbe 19 %. Existuje ešte sadzba dane 25 %, avšak tá sa použije len v prípade základu dane vyššieho ako 3 961,50 eur, čo je u študentov nepravdepodobná výška odmeny.

Nezdaniteľná časť na daňovníka sa však neuplatní automaticky. Ak chce študent využiť toto zvýhodnenie, podpíše u zamestnávateľa tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. V prípade, že uzatvorí dohodu o brigádnickej činnosti u viacerých zamestnávateľov, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť len u jedného z nich.

Ak by si študent neuplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, tak sa mu vypočíta preddavok na daň z príjmov vo výške 19 % (príp. 25 %) zo sumy hrubej odmeny zníženej len o zrazené odvody do Sociálnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

Upozornenie: Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne pri dohode o brigádnickej práci študentov má svoje špecifiká. Možné je uplatniť si odvodovú odpočítateľnú položku, a to tiež na jednu dohodu, avšak len do výšky 200 eur. Viac informácií nájdete v článku Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024.

Podanie daňového priznania brigádnika a vrátenie zaplatených preddavkov na daň

Finančná správa upozorňuje študentov, že ak ich celkové zdaniteľné príjmy v roku 2024 presiahnu sumu 2 823,24 eur, budú povinní podať do konca marca 2025 daňové priznanie. Ak ich príjmy budú nižšie ako uvedená suma, potom nebudú povinní podávať daňové priznanie.

Avšak v prípade, ak im zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, potom môžu dobrovoľne podať daňové priznanie, cez ktoré sa im zrazené preddavky vrátia v podobe daňového preplatku. Ten sa im vráti len v prípade, ak presiahne sumu 5 eur, a to prostredníctvom žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Ak študent pracuje v zahraničí, vo väčšine prípadov daň z tohto príjmu na Slovensku neplatí. Príjem, ktorý dosiahne, je podrobený zdaneniu v krajine, v ktorej prácu vykonáva. Ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie, tzn. jeho celkové zdaniteľné príjmy zo zdrojov v SR a v zahraničí presiahnu sumu 2 823,24 eur, potom pri príjmoch zo zahraničia uplatní príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia. Preddavky na daň zrazené v zahraničí, sa študentovi nevrátia cez daňové priznanie podané v SR.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na výpočet dane z príjmov študenta - brigádnika

1. Študent bude cez letné prázdniny brigádovať v stánku s občerstvením. Jeho mesačná odmena bude vo výške 400 eur. Pri nástupe na brigádu podpíše u zamestnávateľa Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (NČZD) a daňového bonusu. Bude študent povinný platiť preddavok na daň?

Keďže študent podpíše tlačivo na uplatnenie NČZD na daňovníka, pri odmene 400 eur mesačne nebude zamestnávateľ zrážať preddavok na daň (základ dane je nižší ako 470,54 eur). Za predpokladu, ak celkové zdaniteľné príjmy študenta za rok 2024 nepresiahnu sumu 2 823,24 eur, nebude povinný podávať daňové priznanie.

Prečítajte si tiež

Poznámka: Ak by mal študent podpísané aj vyhlásenie na uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky, do príjmu 200 eur by odvody neplatil. Zo zvyšných 200 eur však už sociálne odvody zaplatiť musí, a to 7 % z 200 eur, t. j. 14 eur. Ak by si výnimku neuplatňoval, zaplatil by 7 % z celej odmeny. 

2. Študentka brigáduje v účtovnej firme. Jej mesačná odmena za júl bude vo výške 550 eur. Pri nástupe na brigádu podpíše u zamestnávateľa Vyhlásenie na uplatnenie NČZD a daňového bonusu. Bude povinná platiť preddavok na daň?

Najprv je potrebné vypočítať si základ dane, z ktorého sa platia preddavky na daň (študentka má zároveň podpísané vyhlásenie na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky, no keďže jej odmena prekročila 200 eur, bude jej zrazené poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 24,50 eur). Ten sa následne vynásobi sadzbou dane, čím sa zistí výška preddavku na daň.

Preddavok na daň sa vypočíta nasledovne = (550 – 24,50 – 470,54) x 19 % = 10,44 eura.

3. Študentka VŠ je zamestnaná na dohodu o brigádnickej práci študenta. Príjem z dohody za celý rok 2024 bude vo výške 2 500 eur. Ďalšie zdaniteľné príjmy študentka nemala. U zamestnávateľa si neuplatňuje NČZD na daňovníka, pričom zamestnávateľ zráža z tohto príjmu preddavky na daň. Bude študentka povinná podať daňové priznanie za rok 2024?

Za predpokladu, že celkové zdaniteľné príjmy študentky nepresiahnu za celý rok 2024 sumu 2 823,24 eur, nebude študentka povinná podať daňové priznanie. Avšak v tomto prípade bude pre študentku výhodné ho podať, nakoľko sa jej preddavky, ktoré zrážal zamestnávateľ počas roka, prostredníctvom daňového priznania vrátia v podobe daňového preplatku.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky