Čo by mal o DPH vedieť neplatiteľ DPH

Čo by mal o DPH vedieť neplatiteľ DPH
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aj neplatiteľov DPH sa často týkajú povinnosti vzťahujúce sa k dani z pridanej hodnoty. Za ich nedodržanie hrozia nemalé sankcie. Pozrite sa, ktoré povinnosti by si mali neplatitelia ustrážiť.

Dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) by mali venovať pozornosť najmä podnikatelia, ktorí vykonávajú cezhraničné transakcie, napr. poskytujú alebo nakupujú služby zo zahraničia. Rovnaké povinnosti má podnikateľ, ktorý je fyzická osoba (napr. živnostník), ako aj podnikateľ, ktorý je právnická osoba (napr. s.r.o.). Pri fyzických osobách nerozhoduje ani spôsob uplatňovania daňových výdavkov. Živnostník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky má rovnaké povinnosti v súvislosti s DPH ako živnostník, ktorý vedie účtovníctvo.

V stručnosti sa podnikateľov týkajú tieto druhy povinností:

  • registračná povinnosť k DPH,
  • povinnosť podať daňové priznanie k DPH,
  • povinnosť zaplatiť DPH,
  • povinnosť podať súhrnný výkaz k DPH,
  • povinnosť viesť záznamy o DPH.

Uvedené povinnosti sa spájajú s určitým druhom činnosti. Ďalej v článku budeme podrobnejšie rozoberať niektoré situácie, v ktorých uvedené povinnosti vznikajú.

Nákup tovaru zo zahraničia - iného členského štátu EÚ

Ak podnikateľ nakupuje tovar od dodávateľov z iných členských štátov EÚ, musí dávať pozor na hodnotu nakúpeného tovaru bez DPH. Hodnota nakúpeného tovaru sa sleduje za jeden kalendárny rok. Započítavajú sa všetky nákupy, t. j. podnikateľ spočítava nákupy od všetkých dodávateľov a všetkých členských štátov EÚ. Zistenú sumu následne porovnáva s limitom, ktorý stanovuje zákon o DPH.

Ak podnikateľ nakupuje tovar z iného členského štátu EÚ, je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur. Žiadosť o registráciu sa nepodáva v prípade, ak podnikateľ už má pridelené IČ DPH.

Príklad: Podnikateľ (neplatiteľ DPH) nakupuje tovar z Rakúska. V roku 2017 uskutočnil 5 nákupov v celkovej hodnote bez DPH 12 000 eur. Hodnota ďalšieho, v poradí 6. nákupu, bude bez DPH 3 000 eur. Presiahne hodnotu 14 000 eur v kalendárnom roku 2017, musí pred šiestym nákupom požiadať daňový úrad o registráciu pre DPH.

Registrovaný podnikateľ oznámi pri nákupe (napr. pri objednaní tovaru) IČ DPH. Na základe tejto informácie bude dodávateľ vedieť, že faktúru za tovar má vystaviť bez DPH. Slovenský podnikateľ (odberateľ) tovar zdaní v SR, t. j. podá daňové priznanie a odvedie DPH.

Nákup služieb z krajín EÚ alebo ich predaj do členského štátu EÚ

Registračná povinnosť sa vzťahuje na podnikateľa v prípade nákupu služieb zo zahraničia - z iného členského štátu EÚ, ako aj v prípade predaja služieb odberateľovi do iného členského štátu EÚ.

V prípade predaja služieb do iného členského štátu EÚ sa musí slovenský podnikateľ registrovať v Slovenskej republike pre DPH v prípade, ak odberateľ z iného členského štátu EÚ je zdaniteľná osoba (napr. podnikateľ). Limit vzťahujúci sa na hodnotu poskytnutej služby nie je stanovený. Registračná povinnosť vzniká už pri dodaní služby aj za napríklad 0,99 eura.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade nákupu služieb z EÚ nie je na rozdiel od nákupu tovaru z EÚ stanovený žiadny limit. Registračnú povinnosť je potrebné splniť už pri prvom nákupe, resp. predaji. Žiadosť o registráciu sa nepodáva v prípade, ak podnikateľ už má pridelené IČ DPH.

Príklad: Podnikateľ (neplatiteľ DPH) plánuje poskytovať za províziu sprostredkovateľské služby v SR pre podnikateľa z ČR. Pred začatím poskytovania sprostredkovateľských služieb má podnikateľ v SR povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH. Províziu bude podnikateľovi z ČR fakturovať bez DPH. Daňovému úradu bude podávať súhrnný výkaz, v ktorom bude vykazovať hodnotu dodaných služieb jednotlivým odberateľom.

Nákup služieb zo zahraničia - z tretích štátov (mimo EÚ)

Ak podnikateľ nakupuje služby z tretích štátov (mimo EÚ), napríklad z USA, nemá povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH. Má však v SR povinnosť nakúpené služby zdaniť a odviesť daňovému úradu DPH.

Príklad: Podnikateľ (neplatiteľ DPH) si kúpi aplikáciu na meranie času stráveného prácou na konkrétnych projektoch. Dodávateľom je podnikateľ so sídlom v USA. Podnikateľ v SR má povinnosť zdaniť nákup aplikácie (t. j. služby) v SR, t. j. podá daňové priznanie a odvedie daňovému úradu DPH. Nemá povinnosť registrovať sa pre DPH. Nemôže si uplatniť nárok na odpočítanie zaplatenej DPH, nakoľko nie je platiteľom DPH.

Predaj elektronických služieb konečným spotrebiteľom do iných členských štátov EÚ

Podnikateľ, aj keď nie je platiteľom DPH, je povinný zdaňovať predaj elektronických služieb konečným spotrebiteľom do iných členských štátov EÚ. Takýto podnikateľ má dve možnosti. Buď sa registruje na daňovom úrade v každom členskom štáte EÚ, do ktorého bude predávať elektronickú službu konečným spotrebiteľom, alebo sa registruje v SR a bude uplatňovať osobitnú úpravu (tzv. mini One Stop Shop - MOSS). Uplatňovanie modelu MOSS je výhodné, nakoľko si podnikateľ splní daňové povinnosti v SR.

Elektronické služby sú napríklad:

  • poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programového vybavenia,
  • dodanie programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia,
  • dodanie obrázkov, textu a informácií, sprístupnenie databáz,
  • dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a vysielania udalostí,
  • vyučovanie na diaľku.

Príklad: Podnikateľ (neplatiteľ DPH) predáva v internetovom obchode elektronické knihy, pričom kupujúci sú koneční spotrebitelia z celej EÚ. Aby si zjednodušil daňové povinnosti, registruje sa pre účely uplatňovania osobitnej úpravy MOSS. Elektronické knihy bude predávať konečným spotrebiteľom vrátane DPH, pričom použije sadzbu DPH platnú v konkrétnom členskom štáte EÚ. V SR podá daňové priznanie k DPH a daň odvedie daňovému úradu.

Podrobnejšie informácie k osobitnej úprave MOSS nájdete v článku Mini one stop shop (MOSS) – osobitná úprava zjednodušujúca platenie DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky