Od roku 2015 by mala sadzba DPH klesnúť na 19 %

Od roku 2015 by mala sadzba DPH klesnúť na 19 %
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zvýšenie sadzby DPH od roku 2011 bolo podľa schválenej legislatívy len dočasné. V roku 2015 by mala klesnúť na 19 %.

S účinnosťou od 1. januára 2011 sa dočasne zvýšila základná sadzba dane z pridanej hodnoty o jeden percentuálny bod a zrušila sa znížená sadzba dane z pridanej hodnoty na predaj potravín z dvora, ktorá bola vo výške 6 %. Zmenami sa zabezpečili vyššie daňové príjmy do štátneho rozpočtu.

Podmienky pre zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na 19 %

Základná sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 20 % má byť účinná len do konca kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy (schodok štátneho rozpočtu) je nižší ako 3 % HDP.

Dňa 23. apríla 2014 uverejnila Európska komisia na internetovej stránke Eurostatu prvú notifikáciu (podľa aktualizovaných odhadov skutočných schodkov) o stave schodkov štátnych rozpočtov za rok 2013 a stave štátnych dlhov k roku 2013. Predbežná výška schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je zistená na úrovni - 2,8 % HDP.

Ak by nedošlo k výraznej úprave smerom k zvýšeniu schodku štátneho rozpočtu, podľa účinného zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o dani z pridanej hodnoty”) by sa základná sadzba dane z pridanej hodnoty znížila s účinnosťou od 1. januára 2015 o jeden percentuálny bod, teda na úroveň 19 %. Ďalším nutným predpokladom je, že nenastane zmena zákona o dani z pridanej hodnoty v tejto oblasti.

Definitívne údaje o výške schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 2013 budú zverejnené Európskou komisiou (Eurostatom) v štvrtom štvrťroku kalendárneho roka 2014. Členské štáty vrátane Slovenskej republiky majú povinnosť oznámiť Európskej komisii (Eurostatu) aktuálne schodky sektora verejnej správy za rok 2013 do 1. októbra 2014.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?

Sadzby DPH v roku 2023

Od roku 2023 sa znížená sadzba DPH uplatní aj na plnenia súvisiace so športom a reštauračné služby, pribúda tiež 5 % sadzba DPH. Pozrite si celkový prehľad sadzieb DPH v SR platných pre rok 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky