Od roku 2015 by mala sadzba DPH klesnúť na 19 %

Od roku 2015 by mala sadzba DPH klesnúť na 19 %
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zvýšenie sadzby DPH od roku 2011 bolo podľa schválenej legislatívy len dočasné. V roku 2015 by mala klesnúť na 19 %.

S účinnosťou od 1. januára 2011 sa dočasne zvýšila základná sadzba dane z pridanej hodnoty o jeden percentuálny bod a zrušila sa znížená sadzba dane z pridanej hodnoty na predaj potravín z dvora, ktorá bola vo výške 6 %. Zmenami sa zabezpečili vyššie daňové príjmy do štátneho rozpočtu.

Podmienky pre zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na 19 %

Základná sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 20 % má byť účinná len do konca kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy (schodok štátneho rozpočtu) je nižší ako 3 % HDP.

Dňa 23. apríla 2014 uverejnila Európska komisia na internetovej stránke Eurostatu prvú notifikáciu (podľa aktualizovaných odhadov skutočných schodkov) o stave schodkov štátnych rozpočtov za rok 2013 a stave štátnych dlhov k roku 2013. Predbežná výška schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je zistená na úrovni - 2,8 % HDP.

Ak by nedošlo k výraznej úprave smerom k zvýšeniu schodku štátneho rozpočtu, podľa účinného zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o dani z pridanej hodnoty”) by sa základná sadzba dane z pridanej hodnoty znížila s účinnosťou od 1. januára 2015 o jeden percentuálny bod, teda na úroveň 19 %. Ďalším nutným predpokladom je, že nenastane zmena zákona o dani z pridanej hodnoty v tejto oblasti.

Definitívne údaje o výške schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 2013 budú zverejnené Európskou komisiou (Eurostatom) v štvrtom štvrťroku kalendárneho roka 2014. Členské štáty vrátane Slovenskej republiky majú povinnosť oznámiť Európskej komisii (Eurostatu) aktuálne schodky sektora verejnej správy za rok 2013 do 1. októbra 2014.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Sadzby DPH v roku 2023

Od roku 2023 sa znížená sadzba DPH uplatní aj na plnenia súvisiace so športom a reštauračné služby, pribúda tiež 5 % sadzba DPH. Pozrite si celkový prehľad sadzieb DPH v SR platných pre rok 2023.

Sadzby DPH v členských krajinách EÚ v roku 2022

Aké sadzby DPH platia v roku 2022 pre jednotlivé členské štáty EÚ? Akú sadzbu DPH je potrebné uplatniť v prípade využitia schémy OSS po 1.7.2021 pre jednotlivé členské krajiny EÚ?

Sadzby DPH v SR v roku 2022

V prípade DPH rozlišujeme základnú sadzbu dane a zníženú sadzbu dane. Na aké tovary a služby pri dodaniach v rámci Slovenska sa uplatňuje 10 %-ná sadzba DPH?

Nové pravidlá v DPH: zmeny v sadzbách aj oslobodení tovarov a služieb

Ministri financií EÚ sa 7.12.2021 dohodli na aktualizácii súčasných pravidiel, ktorými sa upravujú sadzby dane z pridanej hodnoty na tovar a služby. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky