Ing. Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. .

Príležitostné príjmy v daňovom priznaní za rok 2016
Norbert Seneši | 13.02.2017

Príležitostné príjmy v daňovom priznaní za rok 2016

V článku sa dozviete, ako sa zdaňujú niektoré z najbežnejších príležitostných príjmov. Následne vám ukážeme, ako treba vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov s príležitostnými príjmami.

Daňové priznanie s príjmami zo zamestnania a z prenájmu za rok 2016
Norbert Seneši | 10.02.2017

Daňové priznanie s príjmami zo zamestnania a z prenájmu za rok 2016

Postup na vyplnenie daňového priznania zamestnanca, ktorý okrem príjmov zo závislej činnosti v roku 2016 poberal aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti.

Paušálne výdavky pri prerušení (pozastavení) živnosti v daňovom priznaní za rok 2016
Norbert Seneši | 07.02.2017

Paušálne výdavky pri prerušení (pozastavení) živnosti v daňovom priznaní za rok 2016

V článku nájdete postup vyplnenia daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016 živnostníka, ktorý mal po istú časť roka 2016 prerušenú živnosť.
Daňové priznanie živnostníka pri ukončení podnikania v roku 2016
Norbert Seneši | 05.02.2017

Daňové priznanie živnostníka pri ukončení podnikania v roku 2016

V článku nájdete návod na vyplnenia daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016 živnostníka, ktorý v priebehu roka 2016 zrušil živnostenské oprávnenie.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2016
Norbert Seneši | 26.01.2017

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2016

Kedy je fyzická či právnická osoba povinná za rok 2016 podať daňové priznanie pre daň z príjmov a naopak, kedy povinnosť podať daňové priznanie nemá?
Kedy sa oplatí podať daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2016
Norbert Seneši | 23.01.2017

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2016

Zákon o dani z príjmov ustanovuje, kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie. Inokedy je jeho podanie dobrovoľné, ale pre niektorých sa oplatí aj vtedy. Vznikne im preplatok na dani.
Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby pri príjmoch zo zahraničia za rok 2016
Norbert Seneši | 23.01.2017

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby pri príjmoch zo zahraničia za rok 2016

Ako postupovať pri podávaní daňového priznania, ak mala fyzická osoba príjmy aj zo zahraničia. V ktorej krajine má podávať daňové priznanie?
Ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2016
Norbert Seneši | 18.01.2017

Ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2016

Kto a do kedy môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016. Do kedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať? Ako sa vysporiada preplatok alebo nedoplatok?