Úrady práce občanom zaplatia vzdelávacie kurzy podľa ich výberu

Zamestnanci, živnostníci aj rodičia na materskej/rodičovskej dovolenke si môžu prehĺbiť vedomosti a zlepšiť uplatnenie na pracovnom trhu. Ako získať príspevok na vzdelávanie?

V akých oblastiach sa možno vzdelávať?

Vďaka projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny si každý, kto má pocit, že je jeho pracovná pozícia v ohrození, alebo chce kariérne rásť, môže zlepšiť napríklad svoje jazykové, počítačové či remeselné zručnosti. Úrady práce už schválili bezmála 7-tisíc záujemcom zaplatenie dodatočného vzdelania v bežných, ale aj menej rozšírených oblastiach, ako napríklad v oblasti inštalácie fotovoltických systémov, environmentálneho rozvoja a odpadového hospodárstva, či kybernetickej bezpečnosti.

„Národný projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa je ukážkou rozširovania pôsobnosti úradov práce a posilňovania ich preventívnych aktivít. Jednoducho povedané, úrady práce tu nie sú v oblasti zamestnanosti iba pre ľudí bez práce, ale aj pre pracujúcich. Sú pripravené pomôcť im vďaka tomuto projektu udržať si prácu a kariérne rásť. Vo vzdelávaní vidíme najlepšiu prevenciu proti nezamestnanosti. Preto sme sa ho rozhodli výraznejšie finančne podporiť,“ vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Medzi najžiadanejšie patria špecializované PC kurzy, zváračské kurzy či kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel (najmä vodičské oprávnenie skupiny C a D). V rámci tohto projektu sa však nepodporuje vzdelávanie zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.

„Vzhľadom na široké spektrum žiadostí s najrôznejších oblastí vidíme, že ľudia majú túžbu vzdelávať sa a ambície profesionálne napredovať. Dovolím si tvrdiť, že si vďaka tomuto projektu môžu občania začať plniť svoje kariérne sny, ktoré by za iných okolností vzhľadom na bežné výdavky zostali v úzadí. Záujemca o zamestnanie skutočne neplatí nič, úrady práce zaplatia občanom kurz po jeho úspešnom absolvovaní v plnej výške,“ dodáva generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Podmienky a postup žiadania o príspevok na vzdelávanie

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatia vzdelávanie záujemcom o zamestnanie. Môže sa ním stať každý, kto ešte nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, teda aj občan, ktorý je zamestnaný, ale uvažuje o zmene zamestnania či bydliska, a tým aj zmene zamestnania. Záujemcom môže byť aj rodič na materskej/rodičovskej dovolenke, študent strednej/vysokej školy či dôchodca.

Medzi záujemcov o zamestnanie je možné evidovať sa elektronicky alebo na ktoromkoľvek úrade práce. Následne môže záujemca vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie, o aký kurz má záujem. Dôležité je podať žiadosť najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu.

Úrad práce každú žiadosť posúdi. V prípade, ak príspevok na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom dohodu o poskytnutí príspevku. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie
100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Vzdelávanie musí byť úspešne ukončené najneskôr 15. októbra 2023.

Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie vzdelávanie, o ktoré má záujem, a tiež poskytovateľa vzdelávania. Úrad práce pre záujemcu o zamestnanie nevyhľadáva samotné vzdelávanie, ani jeho poskytovateľa. „V prípade záujmu zo strany záujemcu o zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne poradenskú podporu pri identifikácii vzdelávacej potreby záujemcu o zamestnanie s ohľadom na potreby trhu práce,“ uvádza sa na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde sú dostupné aj ďalšie podrobné informácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: upsvr.gov.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky