Ohlasovanie zamestnávania cudzincov je možné už aj elektronicky

Elektronizácia služieb uľahčí zamestnávateľom vybavovanie agendy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov. Zároveň zautomatizovanie procesov výrazne odbremení aj pracovníkov úradov.

V zmysle zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný informovať prostredníctvom informačnej karty úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zamestnávaní cudzincov - nástupe cudzinca do zamestnania a o skončení jeho zamestnania, a to v lehote siedmych pracovných dní. Príslušnému úradu, podľa miesta výkonu zamestnania, zamestnávateľ môže podať informačnú kartu poštou alebo osobne a od mája 2022 už aj elektronicky. Všetky uvedené formy podania spĺňajú zákonnú informačnú povinnosť zamestnávateľa.

Ako postupovať pri elektronickom zasielaní informačných kariet  

Elektronické služby zasielania informačných kariet sú dostupné na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Zamestnávatelia si na tomto portáli môžu vyhľadať príslušnú službu podľa kľúčových slov alebo nájdu priame odkazy na webstránke ministerstva práce, kde sú uverejnené aj manuály k vypĺňaniu informačných kariet. Pre zasielanie formulára je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID), a tiež podpísanie informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom. Úrad práce už nebude potvrdzovať zaslané formuláre, ale bude zasielať potvrdenie o prijatí informačnej karty do elektronickej schránky zamestnávateľa. 

Prostredníctvom informačnej karty nahlasujú zamestnávatelia aj zamestnancov, ktorým bolo udelené národné vízum. 1. apríla 2022 nadobudli účinnosť nariadenia vlády SR, ktorými sa spúšťa zrýchlená schéma udeľovania národných víz pre zjednodušený prístup vodičov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín na slovenský trh práce. Cieľom nariadení je skrátiť procesy zamestnávania vo vybraných nedostatkových profesiách. V súlade s týmto cieľom je aj uľahčenie nahlasovania alebo odhlasovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej komunikácie s úradom. 

Je možné zasielať karty naďalej aj poštou či osobne? 

Zamestnávatelia môžu naďalej využiť možnosť zasielania formulárov informačných kariet listinnou formou prostredníctvom pošty alebo osobným podaním. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však upozorňuje na zmenu vzorov formulárov, ktoré sú dostupné na webstránke ústredia práce. 

Zdroj: MPSVR SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Jednoduchší proces zamestnávania cudzincov v priemysle

V priemysle je akútny nedostatok zamestnancov z dôvodu nezáujmu domáceho obyvateľstva. Situáciu môže riešiť udelenie národných víz občanom tretích krajín.

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Podpora zamestnania od ÚPSVR: financie (nielen) pre odídencov

Ústredie práce pomáha získať zamestnanie utečencom a spúšťa projekt Pomáhame odídencom. Príspevky však môžu získať aj zamestnávatelia a v rámci ďalších projektov aj slovenskí zamestnanci. Prehľad v článku.

Dočasné útočisko: čo treba vedieť? Otázky a odpovede

Jednoduchší prístup na trh práce – aj to umožňuje dočasné útočisko odídencom z Ukrajiny. Kto a ako oň môže žiadať? Aké práva a povinnosti potom odídenci majú? Môžu vycestovať či podnikať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky