Ako viesť pracovný pohovor?

Ako viesť pracovný pohovor?
Zdroj: Pixabay.com
Martina Kramářová

Vždy ju to ťahalo k práci s ľuďmi, a preto práca v HR nie je len zamestnanie, ale aj poslanie, ktorému sa venuje 6 rokov. Ako HR špecialista má praktické skúsenosti z oblasti pracovného práva.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Praktické rady, na čo sa má zamestnávateľ pred samotným pohovorom pripraviť, ako zistiť o uchádzačovi čo najviac a ktoré otázky sa nepýtať.

Každý zamestnávateľ chce vo výberovom procese nájsť do firmy toho najlepšieho kandidáta, ktorý zapadne do firemného tímu. Nesprávne rozhodnutie alebo podcenenie výberu nového zamestnanca a jeho zaškoľovania môže ovplyvniť kvalitu dosiahnutých cieľov, alebo viesť k problémom v tíme. Výberový proces, ktorý je najdôležitejšou časťou celého procesu prijímania nového zamestnanca, nie je len o výbere vhodného zamestnanca z pohľadu zamestnávateľa, ale ten, kto si v dnešnej dobe vyberá, je aj budúci zamestnanec. Je preto dôležité, aby mal kandidát počas pohovorov dostatok priestoru na svoje otázky a inzerovaná pozícia a firma mu bola predstavená komplexne a lákavo, ale tiež pravdivo. Je ťažké spoznať človeka úplne za tak krátky čas na pohovore, ale správnymi otázkami, rozhovorom, počúvaním alebo úlohami možno dobrého kandidáta do veľkej miery odhadnúť.

Ako vybrať vhodného kandidáta, ktorého pozvete na pohovor?

Ešte predtým, než zamestnávateľ začne výberový proces, je vhodné si vytvoriť profil budúceho zamestnanca a špecifikovať kľúčové vlastnosti a zručnosti, ktoré musí spĺňať a tieto vlastnosti a zručnosti stručne, ale jasne "vypichnúť" v pracovnom inzeráte. Táto špecifikácia pomôže pri selekcii životopisov, keď odfiltruje životopisy, ktoré nespĺňajú požadované kritériá na kandidáta.  

Ako začať pohovor a na čo sa z pohľadu zamestnávateľa pripraviť?

Po predvýbere kandidátov na základe životopisov nastáva ďalšia časť, a to dohodnutie si termínu pohovoru a príprava naň. Tak isto ako kandidát by mal byť na pohovor pripravený, zamestnávateľ by nemal zabudnúť na prípravu a preštudovať si životopis, prípadne referencie či motivačný list kandidáta ešte pred pohovorom. Samotná príprava môže odhaliť nejasné miesta v životopise, nezrovnalosti, na ktoré sa pri pohovore môže zamestnávateľ zamerať a ujasniť si ich. Napríklad chýbajúce roky v zamestnaní, nesúlad v informáciách alebo zaujímavá informácia, ktorá môže byť nápomocná pri ďalšom rozhodovaní.

Ako sa pýtať, aby sme sa dozvedeli o kandidátovi čo najviac?

Pohovor je čas určený na to, aby ste sa o kandidátovi dozvedeli čo najviac, ale aj priestor na to, aby ste potenciálneho zamestnanca zaujali a predstavili mu firmu a danú pozíciu tak, že v ňom vzbudíte väčší záujem ako vaša konkurencia. Na začiatok je potrebné si uvedomiť, že ak chcete čo najúprimnejšie odpovede, je potrebné, aby bol kandidát v maximálnej možnej miere uvoľnený a nebol na neho vyvíjaný neprimeraný tlak, ktorý negatívne ovplyvní celý pohovor.

Nechajte kandidáta  povedať o sebe čo najviac informácií. Pýtajte sa na detaily a počúvajte. Na akýkoľvek ,,nesúlad” alebo všeobecnú informáciu si vypýtajte viac detailov. Uisťujte sa, či ste odpovede kandidáta pochopili správne, hlavne keď z vašej strany vznikne pochybnosť alebo s jeho odpoveďou na nejakú tému nesúhlasíte.

Ako zistiť odbornosť uchádzača o prácu a či je na inzerovanú pozíciu vhodným kandidátom?

Okrem opisu náplne predchádzajúcich zamestnaní kandidáta a rôznych doplňujúcich otázok zo strany zamestnávateľa je dobrým ukazovateľom odbornosti aj vypracovanie úlohy alebo zadania, prípadne zaslanie vlastného portfólia prác, hlavne pri pozíciách, v ktorých sa vyžaduje kreativita a skúsenosť. Napríklad pri potrebe ovládať Excel sa zadá vypracovanie úlohy v Exceli, pri potrebe ovládania manažérskych zručností, môže byť úloha zostavená ako modelová situácia pracovného konfliktu. 

Článok pokračuje pod reklamou

Ako si overiť motiváciu kandidáta pracovať pre vás?

Zistite, aká bola motivácia kandidáta v momente, keď reagoval na váš inzerát a do akej miery táto motivácia pretrváva dodnes. Ak si kandidát dopredu nepozrel ani základné informácie o spoločnosti (napr. webstránku), svedčí to o jeho spôsobe prípravy na pracovné úlohy, alebo tiež o motivácii pracovať práve pre konkrétnu firmu – pre vás. S cieľom získať ucelený pohľad, ako aj kvôli vyhnutiu sa prípadným nedorozumeniam, odporúčame pýtať sa aj na to, čo konkrétne uchádzača pri práci motivuje. Ak sa hodnotovo predstava kandidáta a zamestnávateľa do značnej miery nezhoduje, môže sa stať, že zamestnanec stratí veľmi rýchlo po nástupe motiváciu, nadšenie a zápal a čoskoro ukončí svoj pracovný pomer.

Ako zistiť osobnosť kandidáta a to, či zapadne do tímu a spoločnosti?

Tak ako odborná stránka, rovnako dôležitá je aj osobnosť a charakter budúceho zamestnanca. Neexistuje 100 % návod na to, ako dokonale odhaliť osobnosť kandidáta už na pohovore a predvídať, ako zapadne do tímu. Do určitej miery sa však dá na pohovore spraviť si prvotný obraz. Nápomocné môže byť pýtanie sa na spoluprácu s kolegami v tíme v predchádzajúcich zamestnaniach. Ak nastala ťažká, vyhrotená alebo konfliktná situácia v komunikácii s kolegami, vedúcim alebo zákazníkom, opýtajte sa, ako riešil vzniknutú situáciu. Riešil by danú situáciu teraz inak? Ak áno, ako? Prípadne, ak si nespomína na konkrétny prípad, namodelujte mu vzorovú konfliktnú situáciu. Napríklad: „Predstavte si, že máte kolegyňu, ktorá pravidelne pri telefonovaní kričí na celú kanceláriu, ako by ste jej naznačili, že vás to vyrušuje v práci? Ako by ste vzniknutú situáciu riešili? Ako by ste sa v tejto situácii cítili?“ To, ako kandidát premýšľa, nám môže napovedať, aký typ v riešení slovných konfrontácií je a ako bude pravdepodobne vystupovať aj v budúcnosti. Vhodné sú aj otázky, keď musí kandidát sám seba slovami alebo krátkymi vetami charakterizovať. Aj tu platí pravidlo pýtať sa na detaily, všeobecné charakteristiky ani frázy vám nepomôžu rozhodnúť sa.

Pri rozhodovaní okrem spôsobilosti kandidáta zohráva veľkú úlohu aj fakt, ako zapadne kandidát do tímu, hlavne pri pozíciách, ktoré si vyžadujú spoluprácu. Na to je potrebné aj zamyslieť sa nad aktuálnym zložením tímu a ako potencionálny zamestnanec ovplyvní tímovú dynamiku a tímové výsledky. 

Existujú nejaké zakázané alebo nevhodné otázky na pohovor?

Otázkam, či už priamym alebo nepriamym, ktorým by sa zamestnávateľ mal vyhnúť, sú otázky, ktoré sú intímne, diskriminačné, zasahujú do súkromia kandidáta, alebo sú inak dehonestujúce a môžu byť pre druhú stranu veľmi nepríjemné.

Príklady nevhodných otázok:

  • Ste vydatá alebo slobodná?
  • Máte partnera, deti?
  • Plánujete v dohľadnej budúcnosti svadbu a deti?
  • Aké je vaše politické presvedčenie? Koho ste naposledy volili?
  • Aké je vaše náboženstvo?
  • Aká je vaša sexuálna orientácia?
  • Máte nejaké zdravotné obmedzenie?

Na čo ešte počas pohovoru nezabudnúť?

Okrem čo najlepšieho spoznania kandidáta, jeho zručností, skúseností a osobnostných čŕt je dôležité dôkladne vysvetliť zo strany zamestnávateľa aj základné informácie o firme, pracovný čas a interné pravidlá (písané aj nepísané). Ak plánujete viac kôl pohovorov s jedným uchádzačom, rozhodnite sa vopred, či takéto informácie ponúknete všetkým kandidátom hneď v úvode pohovoru, alebo si to necháte až na posledný pohovor pre finalistov pohovorov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martina Kramářová
Martina Kramářová

Vždy ju to ťahalo k práci s ľuďmi, a preto práca v HR nie je len zamestnanie, ale aj poslanie, ktorému sa venuje 6 rokov. Ako HR špecialista má praktické skúsenosti z oblasti pracovného práva.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky