Zamestnávatelia chcú od budúcej vlády férovosť a väčšiu flexibilitu v podnikaní. Toto je ich 20 požiadaviek

Prijímanie zákonov až po diskusii, flexibilnejší zákonník práce či skrátenie dĺžky súdnych konaní. Podnikatelia apelujú na zmeny v biznis prostredí.

Trinásť zamestnávateľských združení a obchodných komôr varuje pred zhoršením konkurencieschopnosti Slovenska. Zamestnávatelia vyzývajú politické subjekty, aby sa v prípade účasti v budúcej vláde zaviazali podniknúť konkrétne opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť práva, reformu vzdelávacieho systému, či modernejšie pravidlá zamestnávania.

20 požiadaviek zamestnávateľov pre budúcu vládu

100 dní pred voľbami zamestnávatelia adresovali politickým stranám dva strategické dokumenty:

  1. Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie
  2. Desatoro pre krajinu talentu

Ide o súbor 20 opatrení, ktoré by sa mali nevyhnutne prijať v nastávajúcom volebnom období, ak si chce Slovensko udržať svoje postavenie v čase globálneho ekonomického ochladenia. Jasne v nich opisujú reálne ťažkosti, s ktorými podnikatelia na Slovensku zápasia, odôvodňujú potrebu zmeny a navrhujú konkrétne riešenia, ktoré je potrebné, čo najskôr uviesť do praxe.

Sú adresované relevantným politickým subjektom, ktoré sa budú v najbližších parlamentných voľbách uchádzať o dôveru občanov. Autori iniciatívy zároveň jednotne vyzývajú politické strany k odbornej diskusii v rámci prebiehajúcej predvolebnej kampane.

Desatoro pre krajinu talentov – 10 požiadaviek

Autori iniciatívy apelujú na zosúladenie obsahu a formy vzdelávania (na úrovni regionálneho aj vysokého školstva) s potrebami trhu práce a vnímajú potrebu zmeniť rolu a postavenie učiteľa na Slovensku v 21. storočí, keďže ide o najkľúčovejší aspekt vzdelávacieho systému.

Rovnako dôležité je podľa nich aj udržanie najtalentovanejších študentov, ktorým často chýba širšia perspektíva a motivácia zostať pracovať v tejto krajine. Autori vo svojom desatore žiadajú aj nevyhnutnosť nastavenia komplexného a funkčného systému celoživotného vzdelávania počas produktívneho veku zamestnancov.

Autori iniciatívy tiež požadujú zákonník práce reflektujúci trendy práce v 21. storočí, efektívnejšie a férové možnosti ukončovania pracovných vzťahov, predvídateľnú minimálnu mzdu, ale aj vyvážené nastavenie kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Detaily požiadaviek si môžete stiahnuť tu – Desatoro pre krajinu talentu.

Článok pokračuje pod reklamou

Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie – 10 požiadaviek

Nadväzujúc na odporúčania spoločnej zamestnávateľskej Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law Initiative) požiadavky smerujú k predvídateľnejšiemu legislatívnemu procesu, znižovaniu priestoru na korupciu ako aj k funkčnému a dôveryhodnému súdnictvu.

Zákony by sa mali meniť len vtedy, keď je to naozaj potrebné a najmä po širšej odbornej diskusii a dôkladnom zvážení všetkých ich vplyvov. Pre bežného občana, najmä menšieho podnikateľa, je extrémne náročné dokázať sa orientovať v tak častých zmenách zákonov.

Pre stabilitu podnikateľského prostredia je potrebné zásadne znížiť frekvenciu zmien zákonov a dodržiavať princípy inkluzívneho a transparentného legislatívneho procesu najmä na úrovni Národnej rady SR. Zároveň žiadajú viac odbornosti vo verejnej správe, reálnu nezávislosť regulačných inštitúcií, či skrátenie dĺžky súdnych konaní a rýchlejšie posudzovanie prípadného nesúladu zákonov s Ústavou.

Detaily požiadaviek si môžete stiahnuť tu – Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie.

Autori

Americká obchodná komora v SR (AmCham), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), Business Leaders Forum (BLF), Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Industry Innovation Cluster, Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Slovak Compliance Circle (SCC), Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Slovensko-rakúska obchodná komora (SROK), Švédska obchodná komora v SR, Taliansko–slovenská obchodná komora

Podnikatelia sa v roku 2019 museli zaoberať zmenami v priemere každých 11 dní. Viac sa dočítate v článku Dôležité zákony pre podnikateľov sa v roku 2019 menili takmer trikrát do mesiaca.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Andrej Winter o povinnosti nahlasovať voľné pracovné miesta: Nedomyslený zákon, ktorý nemôže plniť účel

Viac ako rok je v platnosti zákon, ktorý ukladá zamestnávateľom povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta ÚPSVaR-u. V čom sú najväčšie úskalia nariadenia hovorí Andrej Winter, spoluzakladateľ a bývalý CEO z JobAngels.

Dajte ľuďom voľnú ruku a prinesie to želané ovocie

Ako premeniť benefit voľnej pracovnej doby na motiváciu a dravosť zamestnancov? Je možné dosiahnuť rast a úspešné výsledky? Rozprávali sme sa s Ladislavom Gajdoschíkom, riaditeľom poisťovne Groupama.

Benefity pre zamestnancov od roku 2020 (dane a odvody)

Ako sa posudzujú benefity pre zamestnancov z pohľadu daní a odvodov? Sú daňovým výdavkom zamestnávateľa? Ktoré benefity sa doplnili alebo zmenili v zákone o dani z príjmov od roku 2020?

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ od 30.07.2020

Čo sa považuje za vysielanie zamestnancov do zahraničia a ako sa odlišuje od pracovnej cesty? Aké povinnosti má zamestnávateľ, ak chce vyslať svojho zamestnanca na výkon práce do inej členskej krajiny EÚ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky