Spoplatnenie plastových (tzv. igelitových) tašiek od 1.1.2018

Ktoré plastové tašky sú od januára 2018 spoplatnené? Koho sa povinnosť spoplatnenia plastových tašiek týka a aké sú sankcie za jej nedodržanie?

Čo je plastová taška?

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch definuje plastovú tašku ako tašku s uchami alebo bez nich, vyrobenú z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov. Rozlišuje sa:

 • ľahká plastová taška (hrúbka steny do 50 mikrometrov) – tzv. igelitka
 • veľmi ľahká plastová taška (hrúbka steny so 15 mikrometrov), ide o tašku, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami – tzv. mikroténové vrecúško, sáčok.

Podľa Informačného portálu Ministerstva životného prostredia SR spotrebuje každý slovenský občan za jeden rok okolo 466 plastových tašiek. Keďže plastové tašky predstavujú výraznú záťaž pre životné prostredie, ministerstvo si dalo za cieľ postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja a zákazníkom (spotrebiteľom) pri ich nákupoch ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu.

Zmeny v poskytovaní plastových (igelitových) tašiek od 1. januára 2018

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vznikli od 1. januára 2018 podnikateľským subjektom (obchodníkom, predajcom) dve nové povinnosti:

 1. poskytovať zákazníkom pri nákupe plastové tašky za úhradu
 2. alternatívne poskytovať zákazníkom iné druhy tašiek z papiera, textilu alebo tašky určené na opakované použitie (tzv. náhradné tašky).

Prvá povinnosť, t. j. spoplatnenie plastových tašiek pri nákupe sa však nevzťahuje na všetky druhy plastových tašiek.

Ktoré plastové (igelitové) tašky podliehajú od 1.1.2018 spoplatneniu

 • ľahké plastové tašky, teda igelitky (tie, ktoré majú hrúbku steny do 50 mikrometrov – hrúbka sa dá zistiť od dodávateľa alebo z faktúry),
 • veľmi ľahké plastové tašky, teda mikroténové sáčky, avšak len v prípade ich použitia z iného ako hygienického dôvodu (napr. na balené potraviny – keď si zákazník dá do sáčku keksy, čipsy).

Tieto typy plastových tašiek obchodníci nesmú svojím zákazníkom dávať k nákupu zadarmo.

Ktoré plastové (igelitové) tašky nepodliehajú spoplatneniu

 • veľmi ľahké plastové tašky, teda mikroténové sáčky, ale len v prípade ich použitia z hygienického dôvodu (napr. na nebalené potraviny – keď si zákazník dá do sáčku pečivo, ovocie, zeleninu),
 • papierové, textilné alebo jutové tašky.
Článok pokračuje pod reklamou

Kto má od 1. januára 2018 povinnosť spoplatniť igelitové tašky a v akej výške?

V praxi sa uvedená povinnosť spoplatnenia plastových tašiek dotkne každej predajne na Slovensku, či už malých potravín, lekárne, galantérie, trhovníkov, reštaurácií, ako aj veľkých obchodných reťazcov, t. j. všetkých tých, ktorí poskytujú zákazníkom k nákupu plastové tašky.

Čo sa týka výšky poplatku za poskytnutie igelitovej tašky, zákon túto neustanovuje. Pokojne tak môže byť cena stanovená napr. 1 cent. Častokrát sa cena zvykne odvíjať aj od samotnej veľkosti igelitky.

Sankcie pri nedodržaní povinnosti spoplatnenia igelitiek

Kontrolu dodržiavania zákona o odpadoch a udeľovanie prípadných pokút za jeho porušenie vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Tá za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, teda aj za nedodržanie spoplatnenia igelitových tašiek musí obchodníkovi uložiť pokutu v rozsahu 500 - 50 000 Eur. Pri kontrole bude postupovať štandardným spôsobom, a to vykonaním anonymného kontrolného nákupu. V prípade zistenia porušenia povinností, bude konkrétna výška pokuty závisieť najmä od daných zistení, ich početnosti, ako aj veľkosti podnikateľského subjektu.

Príklady na spoplatnenie igelitiek

 1. Zákazník si na trhovisku kúpi paradajky a uhorky. Tieto mu obchodník jednotlivo zabalí do mikroténových sáčkov, za ktoré zákazníkovi neúčtuje poplatok. V danom prípade obchodník postupuje správne - nemá povinnosť spoplatnenia týchto plastových tašiek. Pokiaľ by však obchodník celý nákup vložil zákazníkovi ešte do igelitovej tašky, má povinnosť túto spoplatniť.
 2. Zákazník si na trhovisku kúpi zemiaky samostatne zabalené v mikroténovom vrecku. Okrem toho si kúpi aj paradajky, ktoré samostatne zabalené nie sú. Obchodník mu zemiaky a paradajky vloží spolu do jednej plastovej tašky, za ktorú zákazníkovi neúčtuje poplatok. V tomto prípade obchodník musí rozlišovať hrúbku použitej plastovej tašky. Ak nákup vloží do igelitovej tašky (hrúbka steny do 50 mikrometrov) má povinnosť spoplatnenia, bez ohľadu na to, či ide o zabalenie z hygienických dôvodov. Ak nákup vloží do mikroténového sáčku (hrúbka steny do 15 mikrometrov), povinnosť spoplatnenia nemá, pretože ide o prednostne zabalenie paradajok z hygienického dôvodu.
 3. Zákazník si na trhovisku kúpi zemiaky zabalené v mikroténovom vrecku a tiež paradajky samostatne zabalené v mikroténovom vrecku. Obchodník mu tento nákup zabalí do igelitovej tašky, za ktorú zákazníkovi neúčtuje poplatok. V tomto prípade obchodník nepostupuje správne - má povinnosť spoplatnenia igelitovej tašky.
 4. Zákazník v obchode nakúpi samostatne zabalené potraviny - sladkosti, syry, koreniny. Tento drobný nákup si pri pokladni vloží do mikroténového sáčku, za ktorý mu obchodník neúčtuje poplatok. Aj v tomto prípade postupuje obchodník nesprávne - má povinnosť spoplatnenia mikroténového sáčku, ktorý sa použije z iného ako hygienického dôvodu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky