Registre Česká republika

V Českej republike (ČR) existuje on-line mnoho registrov, ktoré môžu pomôcť pri podnikaní, hľadaní obchodných partnerov alebo ich overovaní. Okrem obchodného registra a živnostenského registra, možno nájsť aj register platieľov DPH a register platiteľov spotrebných daní, register exportérov, administratívny register ekonomických subjektov a ďalšie.

Obchodný register

prístup je rovnaký ako v prípade slovenského obchodného registra, t. j. na stránkach českého Ministerstva spravodlivosti: www.justice.cz;

 

Živnostenský register

je na adrese http://www.rzp.cz/; všetky informácie sú zadarmo.

 

Daňové registre

Register platiteľov DPH v ČR a Register platcov spotrebných daní . Česká daňová správa má webovú adresu http://cds.mfcr.cz

 

Register ekonomických subjektov (RES)

vedie Český štatistický úrad http://registry.czso.cz/irsw/

 

Administrativní register ekonomických subjektov (ARES) a Centrálna evidencia úpadcov (CEÚ)

vedená Ministerstvom financií ČR je na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

 

Register exportérov

Oficiálna databáza vládej proexportnej agentúry CzechTrade: http://exporters.czechtrade.cz/en/company-catalogue/

 

Územné registre

Kataster nehnuteľností, Systém evidencie kontaminovaných miest, Register adries v Českej republike, Databáza cezhraničnej spolupráce,

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS), ako v ňom vyhľadávať a aké informácie v ňom možno nájsť?

Kto sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS) a ktoré osoby sa doň zapisujú?

Register úpadcov

Čo je register úpadcov, kto ho spravuje a aké údaje sa v ňom zverejňujú? Ktoré elektronické služby sú v rámci registra dostupné?

Vestník verejného obstarávania – ako v ňom vyhľadávať

Ako sa orientovať vo Vestníku verejného obstarávania a aké informácie v ňom nielen podnikatelia môžu nájsť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky