Registre Česká republika

V Českej republike (ČR) existuje on-line mnoho registrov, ktoré môžu pomôcť pri podnikaní, hľadaní obchodných partnerov alebo ich overovaní. Okrem obchodného registra a živnostenského registra, možno nájsť aj register platieľov DPH a register platiteľov spotrebných daní, register exportérov, administratívny register ekonomických subjektov a ďalšie.

Obchodný register

prístup je rovnaký ako v prípade slovenského obchodného registra, t. j. na stránkach českého Ministerstva spravodlivosti: www.justice.cz;

 

Živnostenský register

je na adrese http://www.rzp.cz/; všetky informácie sú zadarmo.

 

Daňové registre

Register platiteľov DPH v ČR a Register platcov spotrebných daní . Česká daňová správa má webovú adresu http://cds.mfcr.cz

 

Register ekonomických subjektov (RES)

vedie Český štatistický úrad http://registry.czso.cz/irsw/

 

Administrativní register ekonomických subjektov (ARES) a Centrálna evidencia úpadcov (CEÚ)

vedená Ministerstvom financií ČR je na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

 

Register exportérov

Oficiálna databáza vládej proexportnej agentúry CzechTrade: http://exporters.czechtrade.cz/en/company-catalogue/

 

Územné registre

Kataster nehnuteľností, Systém evidencie kontaminovaných miest, Register adries v Českej republike, Databáza cezhraničnej spolupráce,

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Obchodný register v kocke

Súhrn informácií o obchodnom registri. Kto sa doň zapisuje? Ako vybaviť právne použiteľný výpis v slovenčine či v inom jazyku? S akými poplatkami počítať?

Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Ako zistiť konečného užívateľa výhod?

Kto je konečným užívateľom výhod? Ktoré osoby majú povinnosť ho identifikovať a ako majú pritom postupovať?

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS), ako v ňom vyhľadávať a aké informácie v ňom možno nájsť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky