Registre Česká republika

V Českej republike (ČR) existuje on-line mnoho registrov, ktoré môžu pomôcť pri podnikaní, hľadaní obchodných partnerov alebo ich overovaní. Okrem obchodného registra a živnostenského registra, možno nájsť aj register platieľov DPH a register platiteľov spotrebných daní, register exportérov, administratívny register ekonomických subjektov a ďalšie.

Obchodný register

prístup je rovnaký ako v prípade slovenského obchodného registra, t. j. na stránkach českého Ministerstva spravodlivosti: www.justice.cz;

 

Živnostenský register

je na adrese http://www.rzp.cz/; všetky informácie sú zadarmo.

 

Daňové registre

Register platiteľov DPH v ČR a Register platcov spotrebných daní . Česká daňová správa má webovú adresu http://cds.mfcr.cz

 

Register ekonomických subjektov (RES)

vedie Český štatistický úrad http://registry.czso.cz/irsw/

 

Administrativní register ekonomických subjektov (ARES) a Centrálna evidencia úpadcov (CEÚ)

vedená Ministerstvom financií ČR je na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

 

Register exportérov

Oficiálna databáza vládej proexportnej agentúry CzechTrade: http://exporters.czechtrade.cz/en/company-catalogue/

 

Územné registre

Kataster nehnuteľností, Systém evidencie kontaminovaných miest, Register adries v Českej republike, Databáza cezhraničnej spolupráce,

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vznik živností a firiem v roku 2017

V roku 2017 vzniklo najviac firiem za posledné 4 roky, a to takmer 22 tisíc. Výrazne však vzrástol aj počet živnostníkov. Vyplýva to zo štatistík vzniknutých a zaniknutých firiem spoločnosti FinStat, s.r.o. za celé Slovensko.

Hospodárske výsledky firiem za rok 2017

Každý podnikateľ si môže overiť „finančné zdravie“ svojho súčasného, či budúceho obchodného partnera. Spoločnosť FinStat, s.r.o. totiž zverejnila na svojej webovej stránke ukazovatele z výkazov 205 490 spoločností za rok 2017 ako sú tržby, splatná daň z príjmov či ich hospodárske výsledky.

Zápis konečných užívateľov výhod bude povinný pre všetky podnikateľské subjekty

Všetci podnikatelia budú musieť obchodnému registru oznámiť konečných užívateľov výhod. Existujúce podnikateľské subjekty majú čas do 31.12.2019, nových sa bude týkať od 1.11.2018.

Čo všetko sa dá zistiť vo verejných registroch

V súčasnosti je možné získať z verejne prístupných registrov množstvo informácií o obchodých partneroch, klientoch alebo konkurencii. Čo všetko sa dá zistiť a kde informácie hľadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky