Dohoda o voľnom obchode s Vietnamom: aké výhody ponúka?

Z obchodnej dohody medzi Vietnamom a EÚ môžu vyťažiť aj slovenské firmy - ušetriť môžu tisícky eur. Aké sú pravidlá a čo možno výhodne z Vietnamu doviezť?

Keď sa spomenie Ázia v kontexte podnikania, mnohí si predstavia len Čínu. Aj keď je táto krajina najväčšou ekonomikou Ázie a je často prezývaná aj ako „továreň sveta”, relevantné pre podnikateľov z Európy sú aj ďalšie ázijské štáty.

Čoraz atraktívnejším je pre slovenských a českých podnikateľov napríklad Vietnam, ktorého obchodný potenciál nie je ani zďaleka obsiahnutý. Navyše má s Európskou úniou platnú Dohodu o voľnom obchode, ktorá umožňuje aj našim podnikateľom využiť zvýhodnený prístup na vietnamský trh, či už ide o dovoz, alebo vývoz.

Tovar z Vietnamu možno dovážať s nulovými alebo zníženými clami

Začiatkom roka 2020 podpísali predstavitelia Európskej únie a Vietnamu Dohodu o voľnom obchode, ktorá cieli na prehĺbenie obchodnej spolupráce medzi oboma partnermi. Cieľom dohody je podporiť zahraničný obchod partnerov, pričom dohoda je zameraná aj na ďalšie aspekty spolupráce, akými sú zdieľanie skúseností, investičná spolupráca a medziľudské výmeny.

Dohoda je platná od druhej polovice roka 2020 a jej cieľom je v priebehu desiatich rokoch odstrániť viac ako 99 % ciel, ktoré sa uplatňujú na exporty a importy medzi Vietnamom a krajinami Európskej únie.

Nejde však o ich nárazové odstránenie, clá sa odstraňujú postupne. Celý proces začal zrušením väčšiny ciel na menej citlivé komodity pre obe krajiny. Napríklad, textilný priemysel bol pre Európsku úniu na začiatku platnosti Dohody veľmi citlivou oblasťou z pohľadu ochrany vnútorného európskeho trhu pred relatívne lacnými importami z tretích krajín. Preto došlo v prvej fáze pri textilných produktoch iba k zníženiu colnej sadzby o niekoľko percent namiesto úplného odstránenia cla. Vietnam si zasa chcel ochrániť trh pred importami niektorých typov služieb. Postupne však dochádza k úplnému odstraňovaniu prekážok obchodu medzi partnermi a európske firmy sa budú postupne môcť zapájať aj do bankových, prepravných a poštových služieb či, dokonca, participovať vo verejných obstarávaniach vo Vietname.

Výhody v dohode vidia nielen európske, ale aj vietnamské firmy

Dohoda o voľnom obchode je výhodná pre obe strany, pretože európski podnikatelia môžu dovážať z Vietnamu tovary, ktoré potrebujú pre výrobu alebo ďalší predaj za výhodnejšie ceny, môžu znižovať svoju závislosť od dovozov z Číny a rozširovať svoje možnosti exportu do Vietnamu, rovnako ako aj expandovať do Vietnamu so svojimi službami.

Pre Vietnam je dohoda výhodná nielen preto, že krajine umožňuje výhodnejšie umiestňovať vyrobené tovary na európsky trh, ale aj kvôli tomu, že dovoľuje vietnamskému výrobnému sektoru rýchlejšie reagovať na zmeny v dopyte a posúvať sa k výrobe tovarov s vyššou pridanou hodnotou. Európski kupujúci tiež tlačia na dodržiavanie prísnych bezpečnostných, certifikačných a kvalitatívnych štandardov, čo slúži ako impulz k zlepšovaniu výroby a akcelerácie inovácií, digitalizácie a automatizácie vo Vietname.

Výsledky dohody viditeľné už po troch rokoch

Obchod medzi Európskou úniou a Vietnamom rástol aj pred podpísaním dohody. Medzi rokmi 2005 a 2018 narástol podľa údajov Svetovej obchodnej organizácie viac ako desaťnásobne. S tým sa postupne zväčšuje aj obchodný prebytok Vietnamu – európske firmy z neho dlhodobo dovážajú viac ako do neho vyvážajú. Vietnam dosiahol pri obchodovaní s krajinami EÚ v roku 2023 obchodný prebytok prevyšujúci 36 miliárd eur.  

Počas prvých troch rokov platnosti dohody bolo odstráneného viac ako 70 % colného zaťaženia na tovary pochádzajúce z Vietnamu dovážené do Európskej únie. Odstránených bolo aj viac ako 60 % colného zaťaženia európskych tovarov exportovaných do Vietnamu. Najväčší rast na exporte tovarov z Vietnamu do EÚ zaznamenala elektronika, textil, obuv a poľnohospodárske produkty vrátane morských plodov a rýb.

Kým obchod s tovarmi zaznamenáva rýchly rast, obchodovanie so službami výrazne zaostáva. Počas prvých troch rokov platnosti dohody sa európskym firmám pri nepodarilo výraznejšie presadiť na vietnamskom trhu. Služby ale štandardne zaostávajú v zahraničnom obchode krajín za tovarmi.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo sa dá výhodne doviezť z Vietnamu?

Vietnam sa industrializuje postupne. Ešte pred desiatimi rokmi boli hlavnými exportnými zložkami tejto krajiny predovšetkým textil a obuv, postupne sa však výroba posúva do náročnejších produktov, akými je elektronika, biela technika či jednoduchšie strojové zariadenia. Slovenskí a českí importéri dovážajú z Vietnamu okrem už spomínaných tovarov aj nábytok, kancelárske potreby, plastové produkty, hračky, bytové dekorácie a potraviny.

Aj keď je možné tento tovar dovážať aj z Číny alebo iných ázijských krajín, import z Vietnamu je atraktívnejší vďaka relatívne nízkym výrobným nákladom a preferenčným colným sadzbám vyplývajúcich z obchodnej dohody.

Importéri môžu ušetriť pri dovoze z Vietnamu niekoľko tisíc eur

V dôsledku platnosti Dohody o voľnom obchode s Vietnamom môžu slovenskí a českí importéri ušetriť pri dovoze z Vietnamu tisíce eur. Na to, aby mohli pre dovážané produkty aplikovať zvýhodnené alebo nulové colné sadzby, musia ale dodržať pravidlá pôvodu tovaru. To znamená, že pri dovoze na európsky trh musí byť dokázané, že tovar bol vyrobený vo Vietname.

Preferenčné colné sadzby totiž nemožno aplikovať na tovary, ktoré boli vyrobené v iných krajinách, napríklad v Číne alebo Indonézii, a do Vietnamu iba dovezené za účelom reexportu. Týmto sa Európska únia snaží zabrániť zneužívaniu preferenčného prístupu vietnamských subjektov na vnútorný európsky trh ich ázijskými susedmi, ktorí s Európskou úniou preferenčné obchodné dohody platné nemajú.

Ak teda ide slovenský podnikateľ z Vietnamu dovážať tovar, ktorý sa v krajine zatiaľ nevyrába a je tam iba dovážaný, napríklad z Číny, nebude možné si uplatniť pri jeho dovoze do EÚ preferenčné clo, nakoľko nejde o tovar vietnamského pôvodu uznateľný v rámci obchodnej dohody.

V čase vstúpenia dohody do platnosti, v roku 2020, sa napríklad vo Vietname ešte nevyrábali elektrické bicykle. Mnohí európski importéri si preto mysleli, že bude možné z Vietnamu doviezť elektrické bicykle pôvodom z Číny a obísť vysoké antidumpingové clá aplikované Európskou úniou práve na čínske elektrobicykle. To sa im však nepodarilo. V roku 2024 už existujú vietnamskí výrobcovia elektrických bicyklov, EÚ ale prísne kontroluje, či sú pri exporte tohto tovaru dodržané podmienky uplatnenia zvýhodneného cla, alebo ide o pokusy clo obchádzať.

Využitie preferenčnej sadzby z obchodnej dohody Európskej únie s Vietnamom na získanie extra zisku a/alebo zvýšenie konkurencieschopnosti pre firmu, možno ilustrovať na príklade dovozu nástenných dekoračných panelov z PVC materiálu.

Príklad uplatnenia preferenčnej sadzby z obchodnej dohody

Slovenský podnikateľ dovážal nástenné panely pôvodne z Číny. Keďže ale ide o relatívne jednoduchý tovar na výrobu, chcel preskúmať možnosti nákupu tohto tovaru v iných ázijských krajinách. V našej poradenskej firme, ktorá sa venuje obchodovaniu s Áziou, sme preskúmali možnosti zásobovania priamo vo Vietname. Napokon našli aj výrobcu, ktorý je riadne registrovaný u ministerstva obchodu vo Vietname a je možné na jeho export do Európskej únie využiť preferenčný prístup.

Colný kód, známy aj ako HS kód, nástenných panelov je 39259000 a na tento tovar sa voči krajinám mimo Únie uplatňuje pri jeho dovoze štandardná colná sadzba 6,5 %, ktorá platí aj pre dovozy týchto panelov z Číny. Pri dovoze z Vietnamu je ale pri dodržaní pravidla pôvodu aplikovateľná colná sadzba 0 %, čo znamená, že klient pri dovoze každého kontajneru s tovarom z Vietnamu oproti dovozu z Číny ušetrí niekoľko tisíc eur. Pri pravidelnom zásobovaní panelmi viac ako piatimi kontajnermi ročne, dokáže klient ročne ušetriť na cle viac ako desaťtisíc eur.

Vietnam (zatiaľ) nie je druhá Čína

Aj keď Vietnam umožňuje dovozcom z Európy ušetriť nemalé finančné prostriedky, v najbližších rokoch nenahradí Čínu ako najväčšieho ázijského exportéra. Pri jednoduchších tovaroch, ktoré sú menej náročné na technické vzdelanie personálu a pokročilú výrobnú technológiu, Vietnam už v súčasnosti Číne konkuruje a ona samotná Vietnamu a jeho susedom postupne prenecháva výrobu menej pokročilých tovarov. Pre rastúce výrobné náklady a starnúcu populáciu sa totiž čoraz viac špecializuje na výrobu technologicky pokročilých tovarov.

Vietnam musí v nasledujúcich rokoch zapracovať na technickom vzdelaní pracovnej sily, rozvoji infraštruktúry a modernizácii výrobných kapacít, čo mu z dlhodobého hľadiska umožní napredovať. Obrovský potenciál pre Vietnam je nasledovanie Číny pri posune výrobného zamerania ekonomiky smerom k pokročilejším technológiám. Už v súčasnosti je ale Vietnam zaujímavý pre európske firmy a možno očakávať, že jeho dovozná a vývozná atraktivita pre európskych podnikateľov bude postupne narastať. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky