Odpady a obaly

Výrobcovia neobalových výrobkov a ich povinnosti od roku 2018
Norbert Seneši | 02.01.2018

Výrobcovia neobalových výrobkov a ich povinnosti od roku 2018

Výrobcom neobalového výrobku môže byť aj bežný podnikateľ. Novelou zákona o odpadoch od roku 2018 vznikajú dve kategórie výrobcov neobalových výrobkov s diametrálne odlišnými povinnosťami.

Ak chce dať podnikateľ zamestnancovi nepotrebnú vec, musí na to získať povolenie
Norbert Seneši | 22.12.2017

Ak chce dať podnikateľ zamestnancovi nepotrebnú vec, musí na to získať povolenie

Slovenská legislatíva častokrát podnikateľom ukladá nezmyselné povinnosti. Jednou z nich je aj získanie súhlasu na to, aby mohol dať podnikateľ zamestnancovi nepotrebnú vec, ktorú ešte tento zamestnanec môže na niečo využiť.

6 (nezmyselných) povinností podľa zákona o odpadoch od roku 2018
Norbert Seneši | 13.11.2017

6 (nezmyselných) povinností podľa zákona o odpadoch od roku 2018

Mnoho bežných podnikateľov netuší to, že niekoľko povinností im ukladá aj nenápadný zákon o odpadoch. Prečítajte si prehľad najdôležitejších z nich, ktoré zostanú platné aj v roku 2018.

Povinnosti výrobcov obalov podľa zákona o odpadoch od roku 2018
Norbert Seneši | 09.11.2017

Povinnosti výrobcov obalov podľa zákona o odpadoch od roku 2018

Novela zákona o odpadoch od roku 2018 zrušila časť nezmyselných povinností pre malých podnikateľov považovaných za výrobcov obalov. Registrácii na ministerstve sa nevyhnú. Ktoré ďalšie povinnosti podnikateľom pracujúcim s obalmi zostali?

Novela zákona o odpadoch od roku 2018 sa týka aj bežných podnikateľov
Norbert Seneši | 01.11.2017

Novela zákona o odpadoch od roku 2018 sa týka aj bežných podnikateľov

Výrobcom obalov a neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch je veľa podnikateľov. Tým im vzniká aj množstvo administratívne i finančne náročných povinností. Čo nové v tomto smere priniesla schválená novela zákona o odpadoch?

Výrobca neobalových výrobkov a jeho povinnosti v zmysle usmernenia Ministerstva životného prostredia z 21.7.2016
Tomáš Vavro | 21.10.2016

Výrobca neobalových výrobkov a jeho povinnosti v zmysle usmernenia Ministerstva životného prostredia z 21.7.2016

Kto je považovaný za výrobcu neobalových výrobkov a aké sú jeho povinnosti podľa nového zákona č. 79/2015 Z. z., zákona o odpadoch a v čom si odporuje zákon s usmernením ministerstva.
8 (nezmyselných) povinností, ktoré podnikateľom ukladá Zákon o odpadoch
Norbert Seneši | 27.09.2016

8 (nezmyselných) povinností, ktoré podnikateľom ukladá Zákon o odpadoch

Podľa zákona o odpadoch musia podnikatelia viesť evidenciu o odpadoch, niektorí sa musia registrovať na ministerstve, či podávať hlásenia kvôli bežným podnikateľským činnostiam.

Podnikatelia musia mesačne zasielať ministerstvu hlásenie o odpadoch z obalov
Norbert Seneši | 26.09.2016

Podnikatelia musia mesačne zasielať ministerstvu hlásenie o odpadoch z obalov

Máte obchod, vediete účtovníctvo, prevádzkujete reštauráciu alebo ste murárom? Patríte medzi zlomok bežných podnikateľov, ktorí pravdepodobne musia každý mesiac podávať ministerstvu hlásenie o odpadoch z obalov.