Povinnosti výrobcov elektrozariadení: ako si s nimi poradiť?

Činnosť výrobcov elektrozariadení sa spája s viacerými povinnosťami, okrem iného aj s odpadovými. V čom môže pomôcť organizácia zodpovednosti výrobcov?

Každý predajca, výrobca alebo dovozca elektrozariadení musí okrem „bežných“ biznis povinností plniť aj mnoho iných, ktoré mu plynú zo zákona o odpadoch. Prvou a základnou, ešte pred samotným začiatkom podnikania, je povinnosť výrobcu elektrozariadení registrovať firmu do Registra výrobcov vyhradeného výrobku. Počas svojho pôsobenia sa výrobca musí postarať aj o staré elektrozariadenia, tzv. elektroodpad, ktorého sa firmy a domácnosti potrebujú zbaviť. Sú povinní zabezpečiť ich zber a ekologickú recykláciu v súlade so stanovenými cieľmi a limitmi.

Odpadová legislatíva sa navyše každý rok mení, preto je potrebné mať v nej neustály prehľad. Zabezpečiť plnenie všetkých povinností je časovo, finančne a personálne náročné. Efektívnym riešením môže byť využitie služieb organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá odbremení podnikateľa a ten sa môže venovať svojmu hlavnému biznisu.

Splňte si povinnosti výrobcu elektrozariadení jednoducho a efektívne

Jednou z takých spoločností je Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a. s., ktorá už 16 rokov ponúka komplexné služby pre výrobcov, predajcov a dovozcov elektrozariadení pod názvom One-stop shop. 

V rámci neho si podnikatelia splnia na jednom mieste povinnosti spojené s batériami, obalmi a neobalovými výrobkami – všetko prostredníctvom jednej registrácie a cez jeden prístup do informačného systému. OZV SEWA, a. s. však nepôsobí len na Slovensku, od roku 2012 ponúkajú klientom služby aj v ostatných krajinách Európy, vďaka členstvu v European Recycling Platform.

V čom pomáha služba One-stop shop podnikateľom?

Okrem spomínaného komplexného plnenia všetkých povinností spojených s elektrozariadeniami, obalmi a batériami na jednom mieste, ponúka služba One-stop shop podnikateľom:

 • online registráciu pre všetky komodity v jednom kroku;
 • registráciu výrobcu do Registra vyhradených výrobkov na ministerstve, vrátane ohlasovania zmien v priebehu roka;
 • informačný systém pre online zadávanie kvartálnych ohlásení bez nutnosti zasielania printových dokumentov;
 • informačný a poradenský servis pre klientov (administratívna podpora, konzultačné hodiny – face to face, vzdelávanie formou elektronického newslettra, SEWA Spravodaj, blogy, videá, články a pod.);
 • vlastné vzdelávacie kampane a eko-výchovné projekty pre deti a mládež v spolupráci s neziskovými organizáciami.

S čím môže OZV pomáhať?

Ak chcú mať výrobcovia elektrozariadení skutočnú istotu, že o spomínané povinnosti bude vhodne postarané, je dobré vybrať si organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá má dostatočné skúsenosti a v problematike sa vyzná. Prečo si vybrať OZV SEWA?

 • je založená a riadená výrobcami a dovozcami elektrozariadení, čo zaručuje efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami, hájenie záujmov výrobcov, a to aj v rámci legislatívneho pripomienkovania;
 • vďaka 16-ročným skúsenostiam so stabilným tímom pracovníkov poskytujú skutočne odborné služby;
 • keďže podnikateľská legislatíva je v mnohých smeroch zložitá a komplikovaná, v SEWA sa rozhodli ich klientom pomôcť s plnením všetkých legislatívnych požiadaviek v súlade so zákonom o odpadoch, vďaka čomu sa môžu vyhnúť sankciám zo strany štátnych kontrolných orgánov;
 • klienti od OZV SEWA dostávajú každoročné potvrdenia o plnení povinností výrobcu;
 • svojim zákazníkom tiež poradia prostredníctvom konzultácií, vrátane administratívnej podpory;
 • medzi klientmi nerobia rozdiely, zmluvné podmienky majú totiž všetci rovnaké;
 • ceny sú transparentné a férové počas celej histórie SEWA a sprístupnené na webovej stránke.

Snaha ochrániť životné prostredie ocenená Európskou komisiou

V spoločnosti SEWA, a. s. si dávajú záležať na aktívnom prístupe k ochrane životného prostredia prostredníctvom vlastných procesov. Napríklad majú v plnej miere zavedenú elektronickú komunikáciu (vrátane dokumentov), no taktiež pravidelné audity recyklátorov v oblasti environmentu a kvality. Vďaka tomuto prístupu získali ocenenie od Európskej komisie za vynikajúci prístup, dôveryhodnosť a transparentnosť v environmentálnom riadení.

Vo firme sa už 14 rokov riadia zavedeným certifikovaným systémom manažérstva (ISO 9001, 14001, 45001 a EMAS). Na základe ohlasov takmer 700 spokojných klientov možno povedať, že ide o stabilnú a dôveryhodnú spoločnosť, ktorá má autorizáciu na výkon činnosti OZV výrobcov pre komodity elektrozariadenia, batérie a obaly platnú do 31. decembra 2024.

Svojim potenciálnym klientom odkazujú: „Povinnosti prenechajte na SEWA a venujte sa svojmu biznisu.“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Práca v zahraničí: zmena v posudzovaní žiadostí o vystavenie PD A1

Sociálna poisťovňa automaticky posudzuje najpočetnejšie typy elektronických žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Ako postupovať a ako sa o výsledku žiadateľ dozvie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky