Odpady a obaly


Podnikateľ, ktorý si vytlačí reklamné letáky, povinnú zmluvu s odpadovou firmou nebude môcť kedykoľvek vypovedať

Podnikateľ, ktorý si napríklad jednorazovo vytlačí reklamné letáky a splní si všetky zákonné povinnosti, môže platiť poplatky odpadovej firme ešte dlhší čas po tom. Zmluvu s ňou podľa zákona nie je možné kedykoľvek vypovedať.

Ak podnikateľ dáva zákazníkom na tovar sáčky, musí byť od 1.7.2016 registrovaný na ministerstve

Dávate svojim zákazníkom na tovar sáčky, kupujete tovar zo zahraničia alebo predávate bagety a podobne, aj v týchto prípadoch musíte byť podľa zákona o odpadoch registrovaný na ministerstve a mať uzatvorenú zmluvu so spracovateľom odpadov. A to ešte ani zďaleka nie sú všetky povinnosti podnikateľov produkujúcich odpady.

Výrobca obalov môže byť aj bežný podnikateľ – aké má povinnosti

Zákon o odpadoch ukladá aj bežným podnikateľom povinnosti, na ktorých plnenie budú musieť platiť poplatky, registrovať sa na ministerstve a mnoho ďalších na prvý pohľad nezmyselných povinností.

6 častých otázok o výrobcoch neobalových výrobkov

Odpovede na niektoré nejasné otázky ohľadom výrobcov neobalových výrobkov, ktorým sa môže stať aj bežný podnikateľ, ak si napríklad vytlačí alebo dá vytlačiť reklamný leták.

Kedy je bežný podnikateľ výrobcom neobalových výrobkov a aké má povinnosti

S účinnosťou nového zákona o odpadoch sa zmenilo pre podnikateľov niekoľko povinností. Netýkali sa len tých, ktorí podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi, ale aj bežných podnikateľov, napr. tých, ktorí si dajú vytlačiť vizitky či letáky.


Ak si chce podnikateľ vytlačiť reklamný leták, musí sa registrovať na ministerstve

Vytlačenie jedného reklamného letáku, vizitky alebo katalógu môže pre podnikateľa znamenať sériu rôznych povinností od registrácie na ministerstve až po platenie osobitných poplatkov za odpad. Inak je to zakázané a pokutované.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky