Register účtovných závierok

Register účtovných závierok je informačný systém verejnej správy, centrálne miesto ukladania účtovných závierok. Register účtovných závierok spravuje ministerstvo financií. Register účtovných závierok sa člení na verejnú a neverejnú časť. Do registra účtovných závierok sa okrem účtovných závierok vkladajú aj iné dokumenty (napr. výročné správy, správy audítora). Ako vložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok? Kedy vložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok elektronicky?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2019

Podali ste v roku 2019 neschválenú účtovnú závierku? V tom prípade máte povinnosť ju schváliť a uložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2018

Účtovná jednotka, ktorá podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 spolu s účtovnou závierkou za rok 2017 bez dátumu jej schválenia, je povinná oznámiť správcovi dane schválenie účtovnej závierky. Nová lehota je 15 dní.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2017

Účtovná závierka je dôležitým dokumentom, ktorý musí byť do jedného roka schválený. Niekedy sa môže stať, že účtovná závierka pri jej uložení do registra účtovných závierok ešte nie je schválená. Vtedy vznikajú firmám ďalšie povinnosti.

Čo všetko sa dá zistiť vo verejných registroch

V súčasnosti je možné získať z verejne prístupných registrov množstvo informácií o obchodých partneroch, klientoch alebo konkurencii. Čo všetko sa dá zistiť a kde informácie hľadať?


Schválenie účtovnej závierky s.r.o. a uloženie do registra v roku 2015

V roku 2015 podnikatelia prvýkrát daňovému úradu predkladajú oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, pričom ide o záväzný vzor tlačiva vydaný Ministerstvom financií SR. Aj toto oznámenie sa ukladá do registra účtovných závierok.

Register účtovných závierok od 1. januára 2015

Od roku 2015 nastalo v právnej úprave registra účtovných závierok niekoľko zmien. Podnikateľov ovplyvnia minimálne.

Novela zákona o účtovníctve od roku 2015 (návrh)

Tri veľkostné skupiny účtovných jednotiek a precíznejšia úprava registra účtovných závierok. Novela má odbúrať časť administratívnej záťaže.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky