Preddavky na daň z príjmov PO


Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby na rok 2016

Kedy vzniká právnickej osobe (napr. s.r.o.) povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2016. V článku nájdete informácie aj o tom, ako vypočítať výšku preddavkov a do kedy sú splatné.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2015 - hospodársky rok

Štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby, ktorá má zdaňovacie obdobie hospodársky rok, budú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

15 zmien v zákone o dani z príjmov od roku 2015

15 vybraných zmien v zákone o dani z príjmov od roku 2015, ktoré by väčšine podnikateľov nemali uniknúť.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2011

Preddavok je povinná platba na daň, ktorú je povinný daňovník platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň započítavajú na úhradu dane.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky