Povinnosti podnikateľa


8 (nezmyselných) povinností, ktoré podnikateľom ukladá Zákon o odpadoch

Podľa zákona o odpadoch musia podnikatelia viesť evidenciu o odpadoch, niektorí sa musia registrovať na ministerstve, či podávať hlásenia kvôli bežným podnikateľským činnostiam.

Podnikatelia musia mesačne zasielať ministerstvu hlásenie o odpadoch z obalov

Máte obchod, vediete účtovníctvo, prevádzkujete reštauráciu alebo ste murárom? Patríte medzi zlomok bežných podnikateľov, ktorí pravdepodobne musia každý mesiac podávať ministerstvu hlásenie o odpadoch z obalov.

Mesačné hlásenie o odpadoch z obalov – kto ho musí posielať

Používate v rámci podnikania nejaký tovar, ktorý vybaľujete z obalov? Ak áno, tak možno aj vy musíte podávať každý mesiac ministerstvu hlásenie o odpadoch z obalov.

Každý podnikateľ musí viesť evidenciu o všetkých svojich odpadoch

Všetci podnikatelia pri svojej činnosti nejaký odpad vyprodukujú. Bez výnimky musia viesť veľmi detailnú a administratívne náročnú evidenciu o každom odpade. Väčšinou musia podávať aj hlásenia.

Kedy je bežný podnikateľ výrobcom neobalových výrobkov a aké má povinnosti

S účinnosťou nového zákona o odpadoch sa zmenilo pre podnikateľov niekoľko povinností. Netýkali sa len tých, ktorí podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi, ale aj bežných podnikateľov, napr. tých, ktorí si dajú vytlačiť vizitky či letáky.


Ak si chce podnikateľ vytlačiť reklamný leták, musí sa registrovať na ministerstve

Vytlačenie jedného reklamného letáku, vizitky alebo katalógu môže pre podnikateľa znamenať sériu rôznych povinností od registrácie na ministerstve až po platenie osobitných poplatkov za odpad. Inak je to zakázané a pokutované.

Príspevky umelcov a autorov do Hudobného fondu a sankcie za ich neodvedenie

Kedy platí umelec alebo autor hudobného diela príspevok do Hudobného fondu? Aká je jeho výška? Existujú sankcie za jeho nezaplatenie? Odpovede nájdete v tomto článku.

Kedy umelec alebo autor diela platí príspevok do Literárneho fondu a sankcie za nezaplatenie

Kedy vzniká umelcovi alebo autorovi diela povinnosť platiť príspevok do Literárneho fondu, v akej výške, lehote a ďalšie súvisiace povinnosti. Dozviete sa aj to, čo umelcovi alebo autorovi diela hrozí, ak príspevok neodvediete.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky