Podnikanie umelcov


6 dôvodov, prečo je práve teraz tá najlepšia doba byť autorom

Možno máte v mysli nápad na knihu a váhate, či začať. Má to vôbec zmysel? Čítajú v dnešnej dobe ľudia vôbec? Oplatí sa venovať všetok čas práci na svojom diele? Tri krát áno – dnes je ten najlepší čas byť spisovateľom (autorom).

Zdaňovanie príjmov autorov (z autorských honorárov) v roku 2017

V roku 2017 je možné uplatniť pri zdaňovaní autorských honorárov dva režimy zdanenia. Pozrite si výhody a nevýhody ich uplatnenia v roku 2017.

Ako zdaniť príjem z fotobanky

Ešte pred začiatkom ponúkania svojej tvorby (fotografií, obrázkov alebo inej grafiky) rôznym záujemcom prostredníctvom fotobanky je dôležitým krokom preštudovanie a porozumenie právnej dokumentácie, ktorou sa bude spolupráca medzi Vami a fotobankou spravovať. Nakoľko relevantné fotobanky s globálnou pôsobnosťou prevádzkujú zahraničné firmy, spravidla sa zmluvné vzťahy budú riadiť právom štátu, v ktorom má daná firma sídlo. Ak tieto kroky na začiatku nezanedbáte, vyhnete sa v budúcnosti situáciám s nepredpokladanými dôsledkami.

Príspevky do Literárneho fondu. Ich platenie a použitie

Kedy musia autori, umelci a používatelia diel (vydavateľstvá) platiť príspevok do Literárneho fondu? Ako sa tento príspevok používa?

Literárny fond a jeho platenie vydavateľmi

Kedy a v akej výške musí vydavateľ platiť príspevok do Literárneho fondu? Aké má ďalšie povinnosti a aké mu hrozia sankcie?


Použitie prostriedkov z Literárneho fondu v roku 2015

Literárny fond podporuje autorov a umelcov, prípadne tiež ich rodinných príslušníkov, aj rôznymi finančnými príspevkami (štipendiami), odmenami, cenami či inými priamymi podporami. Pre tieto slobodné povolania sú prostriedky prijaté od Literárneho fondu jednou z možností financovania svojej tvorby.

Príspevky umelcov a autorov do Hudobného fondu a sankcie za ich neodvedenie

Kedy platí umelec alebo autor hudobného diela príspevok do Hudobného fondu? Aká je jeho výška? Existujú sankcie za jeho nezaplatenie? Odpovede nájdete v tomto článku.

Kedy umelec alebo autor diela platí príspevok do Literárneho fondu a sankcie za nezaplatenie

Kedy vzniká umelcovi alebo autorovi diela povinnosť platiť príspevok do Literárneho fondu, v akej výške, lehote a ďalšie súvisiace povinnosti. Dozviete sa aj to, čo umelcovi alebo autorovi diela hrozí, ak príspevok neodvediete.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky