Legislatívne zmeny 2016


Online Zbierka zákonov na Slov-Lex.sk

Zbierka zákonov je oficiálne aj v elektronickej podobe. Dostupná je na portáli Slov-Lex.

10 dôležitých zmien pre podnikateľov od roku 2016

Sumár zásadných zmien v podnikaní a podnikateľskom prostredí od roku 2016.

35 zmien v daniach od roku 2016

Prehľad významných zmien v daniach (daň z príjmov, DPH, správa daní) od roku 2016.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2016

Od roku 2016 dôjde k zmene v zdaňovaní príjmov autorov. Väčšina príjmov z autorskej činnosti sa bude zdaňovať zrážkou. Zostane aj možnosť zdaniť príjmy v daňovom priznaní.

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2016 ovplyvní aj daňové priznania za rok 2015

Schválená novela zákona o dani z príjmov od roku 2016 ovplyvní aj daň z príjmov za rok 2015. Niektoré zmeny sa uplatnia už v daňovom priznaní za rok 2015. Pozrite si ich prehľad.


Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby – viac problémov ako úžitku?

Novela zákona o DPH od roku 2016 zavádza pre malých a stredných podnikateľov osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Nová úprava prináša množstvo problémov.

Základné imanie od 1.1.2016

V podmienkach splácania základného imania dochádza od roku 2016 k zmene. Peňažné vklady alebo ich časti bude možné od roku 2016 do základného imania vložiť aj v hotovosti.

7 dôležitých zmien v zákone o DPH od roku 2016

Nedávno schválená novela zákona o DPH prináša viacero dôležitých zmien a noviniek. Takmer všetky začnú byť účinné od roku 2016. Pozrite si ich stručný prehľad.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky