Vývoj aplikácie - koľko stojí a aký má pre firmu prínos?

Mobilné aplikácie môžu firmám slúžiť ako dobrý marketingový nástroj aj poskytnúť rôzne údaje o zákazníkoch. Pre koho sú vhodným riešením a s akými nákladmi treba počítať pri ich vývoji a prevádzke?

Predaj a komunikácia prostredníctvom mobilnej aplikácie, známe aj ako m-commerce, sa stávajú stále viac žiadanými službami. Smartfóny sa stali bežnou súčasťou dňa väčšiny ľudí a mnohí si bez neho nevedia predstaviť fungovať. Podľa prieskumu spoločnosti Flurry, ktorá sa zaoberá analýzou mobilných aplikácií, sa čas strávený na smartfónoch každoročne zvyšuje, pričom dnes používa bežný človek svoj mobil približne 5 hodín denne. Až 86 % času z toho pritom trávi v mobilných aplikáciách a 14 % na webe. Hoci väčšinou ide o aplikácie sociálnych sietí, čoraz obľúbenejšie sú obchodné „appky“. Už v roku 2016 ukázal výskum reklamnej platformy Opera Mediaworks, že 37 % užívateľov preferuje nákup cez mobilnú aplikáciu a len 23 % si objednáva prostredníctvom mobilného webu.

Čísla hovoria jasne – pre podnikateľov je vhodný čas investovať do mobilnej aplikácie. Tento trend im so sebou totiž prináša mnohé výhody. Je však skutočne potrebný pre každý druh prevádzky? A s akými nákladmi treba počítať, ak sa pre zriadenie vlastnej aplikácie rozhodnete?

Výhody mobilnej aplikácie – toto vám webová stránka neumožní

Na základe dát je možné vidieť náskok v obľúbenosti a používanosti aplikácií oproti webovým stránkam. Hoci mať svoju webovú stránku responzívnu (takú, ktorá sa prispôsobí zobrazeniu na mobile) je dnes nutnosťou, aplikácie majú predsa len o niečo viac výhod pre obe strany – pre užívateľa, no taktiež pre podnikateľa.

Jednou z veľkých výhod môže pre podnikateľa byť možnosť získať iné údaje o zákazníkovi ako s použitím webu. Pri spustení aplikácie totiž užívateľ často povoľuje zdieľanie údajov napr. o svojej polohe či povolenie na zasielanie notifikácií. Tie následne obchodníkovi poskytujú možnosť zasielať marketingové upozornenia podľa lokality, získať rýchlejšiu spätnú väzbu či jednoduchšie vyriešiť reklamáciu.

S touto funkciou sa spája aj personalizácia obsahu a komunikácie, ktorú môže prevádzkovateľ mobilnej aplikácie ponúknuť užívateľovi, na základe jeho polohy, správania, spôsobu používania a pod. Vďaka aplikácii môže obchodník sledovať interakcie a záujmy zákazníka. Odborníci zo spoločnosti VWO zameranej na A/B testovanie a optimalizáciu užívateľského zážitku taktiež tvrdia, že personalizácia obsahu môže pomôcť zlepšiť mieru konverzie aplikácií. Ak sú totiž používatelia rozmaznávaní prispôsobeným obsahom, je vyššia šanca na konverziu.

Ďalšou z výhod aplikácií, ktoré webovou stránkou nezabezpečíte, je jednoduché odosielanie oznámení (známych ako push notifikácie). Ide o krátke oznámenia aplikácie, ktoré sa užívateľovi objavujú buď po otvorení aplikácie, alebo na pozadí, bez ohľadu na činnosť vykonávanú na mobilnom zariadení. Firmy môžu vďaka nim zákazníkom jednoducho a nevtieravo povedať o novinke v obchode, môžu na seba upozorňovať a vyvolávať potrebu užívateľa ísť do aplikácie. Push notifikácie sú navyše momentálne najúčinnejším marketingovým nástrojom pre vysokú mieru čítanosti a odozvy. Podľa štatistík vyše 90 % ľudí si ich prečíta do 5 minút od prijatia. Vďaka push notifikáciám vie podnikateľ veľmi rýchlo zasiahnuť zákazníkov ponukami a akciami, je teda veľká šanca na zvýšenie tržieb. Navyše odosielanie push notifikácií nevytvára žiadne ďalšie náklady.

Na pripomínanie sa slúži aj ikona aplikácie na ploche telefónu. Hoci ju užívateľ nemá nejaký čas spustenú, stále sa mu ukazuje ako mini-reklama pre značku. Prítomnosť aplikácie v zariadení používateľa pomáha podvedome ovplyvňovať vnímanie značky používateľom.

V neposlednom rade aplikácia ponúka množstvo výhod samotnému užívateľovi – na rozdiel od webu na spustenie aplikácie nemusí potrebovať pripojenie k internetu, taktiež dokáže byť rýchlejšia a zrozumiteľnejšia, môže ponúknuť viac funkcií, vďaka ktorým užívateľ dokáže ušetriť čas. Aplikácie totiž ponúkajú napr. možnosť naskenovať kód namiesto manuálneho zadávania. Navyše, čím bližšie je podnikateľ zákazníkovi a čím väčšie množstvo možností kontaktu mu poskytne, tým väčšia je šanca, že sa zákazník obráti v prípade potreby na ich služby a nie na konkurenciu.

Cena vytvorenia aplikácie – ovplyvňuje ju aj výber medzi hybridnou a natívnou aplikáciou

Hoci spomínané výhody znejú lákavo, treba si uvedomiť, že s vytvorením aj prevádzkovaním vlastnej aplikácie sa spájajú nielen časové, ale aj finančné náklady. Cena mobilnej aplikácie býva najväčším strašiakom, ale svoju rolu zohrávajú aj ďalšie dôležité faktory.

Jednou z položiek, ktorá ovplyvňuje cenu aplikácie je voľba medzi hybridnou a natívnou aplikáciou. Natívna aplikácia funguje len v konkrétnom operačnom systéme – iOS či Android. To znamená, že vývojári vytvárajú samostatné verzie aplikácie pre rôzne systémy. Výhoda natívnej aplikácie spočíva vo vyššom výkone a lepšej používateľskej skúsenosti, pretože je vytvorená len pre konkrétny operačný systém a vo flexibilite a možnosti využívať prístup k mobilným funkciám, ako GPS, fotoaparát, kalendár a pod. Nevýhodou naopak sú práve vyššie náklady (môžu sa pohybovať v tisíckach eur), pretože je potrebné, aby sa o vytvorenie rôznych verzií na rôzne platformy postarali viacerí vývojári, čo sa spája aj s dlhším časom vývoja. Je teda vhodnejšia pre niekoho, kto má väčší rozpočet.

Hybridné aplikácie zasa predstavujú jeden produkt alebo kód, ktorý funguje na všetkých operačných systémoch. Keďže sú funkčné pre všetky typy zariadení, je ich nákladová stránka nižšia ako pri natívnych riešeniach. Siahať po nich preto môžu práve firmy, ktoré majú nižší rozpočet. Na druhej strane však treba rátať s tým, že sa podnikateľ vzdáva niektorých možností optimalizácie pre konkrétny operačný systém, čo môže znamenať aj nižší výkon alebo menej funkcií.

Pri rozhodovaní, ktorý typ aplikácie si zvoliť, je potrebné si stanoviť krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré chce podnikateľ dosiahnuť pomocou mobilnej aplikácie. Pokiaľ ide o jednoduchší obsah aplikácie (napr. vernostná karta), stačí použiť hybridné riešenie. Pokiaľ však podnikateľ chce aplikáciu s viacerými funkciami a užívateľom ponúkať viac možností (napr. aplikácia internetbankingu), je lepšou voľbou natívne riešenie, pretože hybridné by nemuselo zákazníkovi, a teda aj podnikateľovi, poskytnúť požadovaný výkon, funkcie či informácie. Prípadným kompromisom môže byť začiatok s hybridnou aplikáciou a neskôr prejsť na natívne riešenie, napr. pridávaním funkcií, väčším počtom užívateľov a pod.

Náklady spojené s aplikáciou – ďalšie funkcie a faktory, ktoré ovplyvnia rozpočet

Medzi prvky, ktoré ovplyvňujú konečnú sumu za vývoj aplikácie, patrí aj:

  • spôsob, akým sa budú užívatelia prihlasovať – prihlásenie mailom je všeobecne najčastejšou možnosťou, ak však má firma integráciu so sociálnymi sieťami, je vhodné ponúknuť aj túto možnosť;
  • či si budú vytvárať vlastný profil a aké údaje budete od užívateľov vyžadovať;
  • akým spôsobom bude podnikateľ na aplikácii zarábať – či bude pre užívateľov zdarma a firma sa bude snažiť o návratnosť cez nákupy v aplikácii, alebo si ju budú užívatelia musieť zakúpiť pred inštaláciou, no môže byť aj zadarmo úplne a slúžiť len na marketingové účely či budovanie povedomia o značke;
  • či budú v aplikácii užívatelia niečo hodnotiť (napr. kvalitu ubytovania) – hodnotiace systémy sa môžu líšiť v zložitosti a mať tak aj vplyv na rozpočet;
  • či bude potrebné prepojenie aplikácie s webovou stránkou firmy – v takom prípade je potrebné vytvoriť API rozhranie;
  • dizajn aplikácie – či bude obsahovať vlastné gestá, vlastné tlačidlá alebo špeciálne grafické úpravy;
  • či chce podnikateľ vlastnú ikonu aplikácie – navrhovanie ikony kvalitnej aplikácie sa zvyčajne pohybuje v stovkách až tisíckach eur, no so sebou prináša vyniknutie v obchode s aplikáciami a spomínanú mini-reklamu;
  • funkcia vyhľadávania a filtrovania – vyhľadávanie a filtrovanie produktov môže v prípade veľkého množstva produktov v aplikácii predstavovať samostatnú kapitolu nákladov. Je dôležité, aby vyhľadávanie fungovalo rýchlo a presne, a to aj s možnými preklepmi, či chýbajúcou diakritikou.

Netreba však taktiež zabúdať, že náklady sa nebudú týkať len samotného vytvorenia (vývoja) aplikácie, ale aj jej následného prevádzkovania. Podnikateľ musí zvážiť, či bude na prevádzkovanie aplikácie potrebovať ľudí, tím vývojárov, prípadne podporu 24/7 a teda nových zamestnancov, ktorí budú neustále v pohotovosti.

Podnikatelia by mali tiež myslieť na to, že operačné systémy prechádzajú každoročne rôznymi úpravami, aktualizáciami a raz za niekoľko rokov prebieha aj veľká zmena systému Takéto aktualizácie si vyžadujú aj prispôsobenie vytvorených mobilných aplikácií, aby mohli aj naďalej v zariadeniach fungovať, s čím sa taktiež spájajú náklady. Aktualizácie možno použiť na opravu chýb, pridanie nových funkcií, zlepšenie použiteľnosti alebo zmenu dizajnu a značky aplikácie.

Mobilnú aplikáciu po uvedení na trh treba taktiež spravovať, aby bolo možné posielať aktuálne push notifikácie, pridávať nový obsah či nové produkty a pod. Zabezpečuje to tzv. backend, ktorý vytvárajú vývojári. Ide o administračný panel, ktorý pomáha spravovať obsah, používateľov či viesť štatistiky aplikácie. Náklady na jeho prevádzkovanie sa líšia v závislosti od komplexnosti a počtu parametrov, ktoré bude sledovať a ovplyvňovať.

Vypočítať si, koľko bude v konečnom dôsledku aplikácia a jej prevádzkovanie stáť, nie je jednoduché. Všetko závisí od diskusie s vývojármi, od požadovaných funkcií , ktoré ovplyvnia čas strávený jej vývojom. Pokiaľ predpokladáme, že hodina práce vývojára bude ohodnotená sumou v desiatkach eur a proces tvorby aplikácie sa pohybuje v týždňoch až mesiacoch, môže len samotný vývoj aplikácie stáť tisícky aj desaťtisíce eur. K tomu treba pripočítať spomínanú údržbu a aktualizácie, ktoré sa pohybujú taktiež v tisícoch. Aplikácia teda napriek svojím výhodám nemusí byť vhodnou a návratnou investíciou pre každý druh podniku. Pozrime sa na príklady odvetví, v ktorých by ale aplikácia nemala chýbať.

Článok pokračuje pod reklamou

Pre koho je vývoj aplikácie vhodnou voľbou?

Internetový obchod už zo svojej podstaty funguje minimálne prostredníctvom webovej stránky. Mobilná aplikácia ale môže zákazníkom poskytovať jednoduchšie nakupovanie, navyše prieskumy ukazujú, že aplikácia môže lepšie udržať zákazníka a že mnohí zákazníci preferujú práve nákupy cez aplikáciu než cez webovú stránku. Navyše ponúka personalizáciu obsahu na základe predošlých nákupov. Aplikácia teda môže byť prínosom pre e-shopy bez kamenných predajní, či pre väčšie obchodné prevádzky a siete maloobchodov, ktoré chcú zákazníkov osloviť aj v online prostredí. Naopak, návratnosť by nemusela mať pri menších lokálnych obchodníkoch, pre ktorých môže predstavovať veľmi nákladnú položku, no nemusí sa odraziť na tržbách.

Výhody môže mobilná aplikácia taktiež priniesť v prípade stravovacích či ubytovacích zariadení. Zákazníci nájdu priamo v aplikácii fotografie jedál a pomocou niekoľkých kliknutí si môžu objednať, prípadne aj zaplatiť za objednávky. To sa však veľmi nelíši od možností, ktoré poskytuje webová stránka. Zákazníkov ale vďaka aplikácii môžu informovať o aktuálnom stave ich objednávky a vopred informovať, že jedlo je na ceste. Taktiež je možné nastaviť, aby sa dali objednávky vykonávať len v čase otváracej doby a ponúknuť napríklad akciové kupóny registrovaným účastníkom. Určite môže byť preto prínosom pre služby, ktoré ponúkajú výber medzi viacerými reštauráciami, ale naopak, stojí za zváženie, či sa investícia do mobilnej aplikácie oplatí napr. rodinnej lokálnej reštaurácii v malom meste. Musí totiž ponúkať dostatočnú pridanú hodnotu aby si ju zákazníci nainštalovali.

Podobne spočíva prínos mobilných aplikácií pre služby rezervácií, napr. ubytovania. Zákazník si môže vybrať spomedzi viacerých hotelov, porovnávať ich, aplikáciu môže používať dlhodobo, vždy keď niekam cestuje. Využitie môže mať ako súhrnný nástroj s viacerými hotelmi a penziónmi, pre ktoré je umiestnenie v takejto aplikácii formou marketingu a prestíže, no taktiež môže mať vlastnú aplikáciu sieť hotelov či penziónov, pokiaľ je vo viacerých mestách. Naopak, menší zmysel by mohla priniesť jedinému hotelu, nakoľko hostia tam cestujú zvyčajne jednorazovo a stačí im objednať ubytovanie cez web či telefonicky.

Ďalším príkladom sú taxi služby, ktoré vďaka mobilným aplikáciám umožňujú zákazníkom objednanie odvozu priamo na svoju polohu. Zákazník môže vidieť polohu vodiča alebo či je nejaký voľný taxík v okolí. Zároveň môže byť priebežne informovaný o čase príjazdu vodiča. Takéto funkcie majú pridanú hodnotu pre zákazníkov, oproti obyčajnému spôsobu výlučne telefonickým objednávaním teda môže byť lákavejším a osloviť aj širšie cieľové skupiny.

Vytvorenie mobilnej aplikácie môže mať viacero výhod, treba však vedieť, na čo prihliadať

Spotrebitelia čoraz viac obľubujú používanie rôznych aplikácií, čo sa odráža aj na dátach z prieskumov, ktoré dokazujú, že ľudia trávia viac času na smartfónoch, radi nakupujú prostredníctvom aplikácií a že tieto nástroje podnikateľom dokážu priniesť mnohé výhody. Sú medzi nimi napr. zvýšenie tržieb, viac informácií o zákazníkoch, lepší marketingový zásah a pod. Pri rozhodovaní o jej zavedení do podnikania však treba brať do úvahy faktory, ktoré ovplyvňujú výslednú cenu nielen za vývoj, ale aj za následné prevádzkovanie aplikácií – náklady sa môžu pohybovať v tisícoch až desať tisícoch eur. Prínos teda môže priniesť najmä e-shopom, sieťam reštaurácií a iným odvetviam, v ktorých bude mať zákazník dlhodobú pridanú hodnotu z používania aplikácie. Na druhej strane nemusí mať väčší zmysel pri transakčných odvetviach.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou GoldenApp.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Digitalizácia a technológie vo firmách: inovácie vs regulácie

Ako politiky Európskej únie ovplyvňujú technologický pokrok vo firmách? A ako môže zvrátiť zaostávanie využívania potenciálu technológií štát či samotní podnikatelia?

Kľúč k vhodnému kyberzabezpečeniu firmy: ocenenie rizík

Únik firemných dát sa podpíše na jej fungovaní aj financiách. Kľúčom k zvoleniu vhodných opatrení je analýza a ocenenie potenciálnych rizík. Ako na to a prečo je to dôležité?

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Regulácia umelej inteligencie v EÚ: aké budú pravidlá?

Na regulácii používania umelej inteligencie sa inštitúcie EÚ zhodli a jej schválenie sa blíži do „finále“. Čo to bude v praxi znamenať pre podnikateľov na Slovensku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky