Zavádzajúca ponuka na registráciu domény chce z podnikateľov vytiahnuť peniaze

Špekulanti sa snažia využiť nevedomosť podnikateľov aj pri registrácii domén pre webstránky. Poplašnou správou chcú od firiem vymámiť stovky eur.

Podnikateľom v posledných dňoch prichádzajú do e-mailových schránok podozrivé správy s ponukou internetovej domény. V korešpondencii firma podnikateľa upozorňuje, že niekto tretí si chce zaregistrovať rovnakú webovú adresu ako má on, len s inou koncovkou. Preto mu ponúka právo na prvú registráciu, čiže prednostné právo na názov domény, ktorú si chce zaregistrovať tretia strana.

Samozrejme, nie zadarmo. Podnikateľ musí zaplatiť jednorazovú faktúru vo výške takmer 200 eur za obdobie 10 rokov. A to všetko musí stihnúť do 48 hodín od prijatia e-mailu.

Ponuka zavádza a je predražená

List môže v prvom momente podnikateľa skutočne vyplašiť. „Bola nám doručená žiadosť o registráciu webovej stránky www.ABC.info. Náš systém ukazuje, že ste vlastníkom stránky www.ABC.sk. To môže mať pre vás ďalekosiahle dôsledky v budúcnosti,“ píše sa v správe. Podnikateľovi následne ponúka prednostné právo na zakúpenie domény. Sľubuje, že žiadosť tretej strany zamietne a spomínané webové stránky sa vzájomne prepoja.

„Nič ako prednostné právo na doménu neexistuje,“ upozorňuje Miroslav Beňo zo spoločnosti  Webglobe – Yegon, ktorá je registrátorom domén a webhostingovým poskytovateľom. „Systém registrovania domény je veľmi jednoduchý - akonáhle si doménu registrujete na určité obdobie, stávate sa jej držiteľom a nikto iný na danú doménu nemá počas tohto obdobia nárok. Toto často využívajú rôzni špekulanti pri známych značkách. Registrujú si preklepovú doménu alebo inú koncovku domény a následne sa vám ju snažia predať za vyššiu sumu. Bežne v stovkách až tisíckach eur.“

 

Za registráciu domény si spoločnosť pýta takmer 200 eur. „Ročná cena za doménu s koncovkou .INFO je 19,95 € ročne. Znamená to jednorazovú platbu vo výške 199,50 €.“ Zároveň uvádza, že dĺžka registrácie bude na desať rokov.

Miroslav Beňo považuje takúto cenovú ponuku za dvojnásobne predraženú: „V priemere sa cena .info domény na Slovensku pohybuje okolo 10 eur na rok u všetkých poctivých registrátorov.“ Najčastejšie sa podľa neho registruje doména na jeden rok a potom sa podľa potreby predlžuje na ďalšie roky.

Podozrivá je aj zmienka o vrátení peňazí. „Táto zmluva môže byť zrušená vždy po prvom roku. Zaplatená suma na zostávajúci počet rokov bude vrátená na váš účet,“ píše sa v liste. Miroslav Beňo tvrdí, že v praxi to tak nefunguje: „Ak ste si pri objednávke vybrali doménu na desať rokov, tak registrátor musí odviesť poplatok za desať rokov do centrálneho registra a následne je doména vaša na toto obdobie. Avšak, nie je možné spätne po roku žiadať o vrátenie peňazí za zvyšných deväť rokov. Centrálny register nemá možnosť vrátenia peňazí.“

Spoločnosť, ktorá rozposiela tieto ponuky podnikateľom, sme sa snažili kontaktovať a požiadali ju o stanovisko k listu. Na naše otázky však nereagovala.

Článok pokračuje pod reklamou

Podobné ponuky prichádzajú aj zo zahraničia

Poplašná správa o kúpe podobnej domény, akú podnikateľ vlastní, nekoluje len v slovenčine. Firmám chodia aj zahraničné ponuky písané po anglicky, napríklad z Číny.

Princíp je rovnaký. Podnikateľov v liste upozornia, že tretia strana si chce registrovať ich doménu s inou, najmä ázijskou koncovkou. Napríklad .in, .hk, .tw či .cn. Varujú ich, že ak sa im do siedmich dní neozvú, doménu pridelia záujemcovi. Samozrejme, po kontaktovaní by pravdepodobne chceli, aby im podnikateľ zaplatil za „záchranu“ domény niekoľkoročnou registráciou.

Ako sa podnikateľ môže brániť?

S podobnými špekulatívnymi ponukami sa pri svojich klientoch stretol aj Ján Kutan, partner advokátskej kancelárie KUTAN & PARTNERS s. r. o. Potvrdil, že niektorí z nich faktúru zaplatili, no keď im následne prišla rovnaká ponuka k inej ďalšej koncovke, obrátili sa na advokátov. „Mne známe prípady nekončili napadnutím tohto procesu registrácie. Je však otázne, či je spoločnosť pripravená vrátiť zbytok „nespotrebovaných“ prostriedkov v prípade žiadosti o zrušenie zmluvy.“

Otázkou zostáva aj to či firma reálne dostala dopyt od tretej strany a či vie garantovať prevedenie domény. „Odporúčame si zvážiť či takúto doménu skutočne potrebujeme alebo nie. Ak áno, začať sa zaujímať o pozadie, zistiť, na koľko rokov je táto doména zaplatená.“

Podnikatelia sa pri podobných ponukách môžu obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. „Tento orgán by mal viesť konanie v súvislosti s porušením ním ochraňovanými právami a môže napomôcť k zákazu činnosti takémuto „podnikateľovi“. Existuje aj súdna ochrana alebo obdobná ochrana, kde by bolo potrebné analyzovať ad hoc každý prípad. Právny základ by však mal byť založený v porušovaní práva napríklad na ochrannú známku, nekalosúťažnej konanie, nekalé obchodné praktiky a pod.,“ dodáva Ján Kutan.

Ak ste zaplatili, po roku zmluvu zrušte

Experti z Webglobe – Yegon odporúčajú na e-mail nereagovať. Ak by si podnikateľ predsa len chcel registrovať doménu s inou koncovkou, mal by podľa nich skôr kontaktovať svojho súčasného registrátora alebo si overiť cenovú ponuku u iných a vybrať si pre neho tú najvýhodnejšiu. „Vašu doménu by ste mali mať vždy pod kontrolou vy a nikto iný. To máte zaručené na sto percent len v prípade registrátora, kde si vy vyplníte svoje údaje a nie tak, že vám emailom príde ponuka so žiadosťou o vaše údaje,“ tvrdí Miroslav Beňo.

Ak podnikateľ v panike ponuku prijme a zaplatí ju, mal by po roku žiadať peniaze naspäť, i keď je otázne, či bude spoločnosť na túto požiadavku reagovať. „Cez stránku whois.com si overte aktuálneho držiteľa a ak ním nie ste vy, ale nejaký sprostredkovateľský subjekt, pokúste sa aspoň získať kontrolu nad doménou alebo previesť ju na seba, napríklad cez transfer domény na vášho súčasného registrátora,“ radí expert z Webglobe – Yegon.

Advokát Ján Kutan pripomína, že existujú aj alternatívne spôsoby riešenia doménových sporov, ktoré vedia rýchlejšie dopomôcť k odobratiu tej-ktorej domény od neoprávneného držiteľa. „Na Slovensku pre domény .sk je to Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov, v ČR je to Rozhodčí soud pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR, ktorý rieši doménové spory .cz, .eu, .com, .net, .org, .biz, .info a ďalšie doménové mená vyššej úrovne. Celosvetovo otázku doménových sporov zastrešuje organizácia WIPO (World Intellectual Property Organization).“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?

Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Podvodné e-shopy: napodobenín webových stránok pribúda

Podvodníci kopírujú stránky e-shopov a zákazníkov oberajú o peniaze. Ako falošné e-shopy rozpoznať? Čo môžu robiť oklamaní spotrebitelia či prevádzkovatelia odkopírovaných stránok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky