Pomoc v energetickej kríze: voľnejšie pravidlá pripájania lokálnych zdrojov elektriny

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) uvoľnila pravidlá pre pripájanie nových lokálnych zdrojov elektriny. Pomôcť by to mohlo verejným inštitúciám aj malým firmám.

K 1. novembru 2022 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), uvoľnila pravidlá pre pripájanie lokálnych zdrojov do elektrizačnej sústavy. K tomuto kroku pristúpila, aby vyhovela vysokému záujmu o inštaláciu nových výrobných zariadení, vrátane lokálnych zdrojov. V dôsledku týchto zmien bude pre nových žiadateľov o pripojenie lokálnych zdrojov k dispozícii inštalovaný výkon 136,4 MW.

Navýšenie limitov pre nových žiadateľov o pripojenie

Na základe nových pravidiel pre pripájanie lokálnych zdrojov do elektrizačnej sústavy budú prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav vybavovať žiadosti o pripojenie lokálnych zdrojov bez započítavania schváleného inštalovaného výkonu týchto zdrojov do limitov sústavy. A to nielen z pohľadu flexibility, ale aj z pohľadu priepustnosti sústavy. Žiadateľom bude schválený inštalovaný výkon prideľovaný jednotlivými prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav podľa ich technických a obchodných podmienok.

„V čase, kedy vláda hľadá, ako bojovať s rastúcimi cenami energií, prinášame možnosť pre inštitúcie a podnikateľov, ktorých cena za elektrinu nie je regulovaná tak, ako pre domácnosti a maloodberateľov, ako si znížiť účty za elektrinu vďaka inštalácii lokálneho solárneho zdroja. Navýšenie limitov pre nové žiadosti o pripojenie pomôže najmä žiadateľom na západnom Slovensku, kde bolo ich vybavovanie od júla 2022 z technických príčin pozastavené. Ide hlavne o nemocnice, školy, verejné inštitúcie, samosprávy a malých a stredných podnikateľov,“ priblížil Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS. 

Pre lepšiu predstavu, uvoľnená kapacita 136,4 MW predstavuje, podľa doterajších povolených inštalácií, možné uspokojenie ďalších približne 1350 subjektov. Typickým žiadateľom na západnom Slovensku je škola/malý výrobný podnik/nemocnica s priemerným inštalovaným výkonom 103,1 kW.

„Zvýšenie limitu je dobrou správou, keďže táto zmena dovolí, aby sa vyše tisíc malých podnikateľov, škôl a nemocníc mohlo so svojou vlastnou fotovoltickou elektrárňou pripojiť do systému a šetriť tak financie,“ skonštatoval podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič.

Zdroj: Ministerstvo financií SR
Zdroj: Ministerstvo financií SR

„To, o čom dnes hovoríme, je reakcia na dve kritické situácie. V prvom rade reagujeme na klimatickú krízu a v druhom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. Práve takýmito krokmi totiž postupne budujeme energetickú sebestačnosť Slovenska, a to na báze obnoviteľných zdrojov,“ doplnil štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Článok pokračuje pod reklamou

Od roku 2024 nebudú určené výkonové limity pre lokálne zdroje

„Lokálny zdroj, ktorý zvyšuje energetickú sebestačnosť odberateľov elektriny a má úľavu z platby tarify za prevádzkovanie systému, je preferovanou formou podpory OZE. Od roku 2024 ministerstvo hospodárstva nebude určovať žiadne výkonové limity pre lokálne zdroje a ich pripájanie bude závisieť výlučne od technických a obchodných podmienok prevádzkovateľov sústavy. Ruka v ruke s uvoľňovaním kapacít v sústave je totiž nutné nastaviť pre obnoviteľné zdroje energie aj vhodné legislatívne a regulačné prostredie. Po novele zákona o podpore OZE, ktorá od apríla významne uľahčila podmienky prevádzky lokálnych zdrojov, veľká novela tohto zákona nedávno schválená parlamentom v súlade s európskou legislatívou od decembra prinesie ďalšie pozitívne zmeny v prospech rozvoja OZE,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

„Narastajúci záujem o pripájanie nových zariadení na výrobu obnoviteľných zdrojov energie z radov domácností a podnikateľov sledujeme už dlhodobo. Tento trend je v poslednom období najvýraznejší na západnom Slovensku, kde sa voľné kapacity na pripájanie nových zdrojov obsadzujú najrýchlejšie. Preto vítame toto uvoľnenie, ktoré umožní pripojiť do sústavy výrazne väčší počet lokálnych zdrojov aj na našom distribučnom území. Len za posledný rok narástol počet záujemcov o fotovoltické riešenia z radov domácností desaťnásobne a v súčasnosti spracúvame mesačne viac ako 1400 žiadostí o pripojenie malého zdroja. Zvýšený záujem očakávame aj pri lokálnych zdrojoch a preto pripravujeme opatrenia, aby nenastávalo pri spracovávaní požiadaviek zdržanie na našej strane, “ zhodnotil Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Po oznámení navýšenia limitov pre nové žiadosti budú mať regionálne distribučné spoločnosti nasledovné kapacity:

Zdroj: Ministerstvo financií SR
Kategória ZSD SSD VSD SPOLU
Lokálne zdroje 57,8 MW 28,9 MW 49,7 MW 136,4 MW
Veľké zdroje 4,3 MW 1,6 MW 1,6 MW 7,5 MW

Z pohľadu veľkosti výrobného zdroja elektriny zo slnka a vetra rozdeľuje SEPS beneficientov týchto kapacít/limitov na 3 skupiny:

  • malé zdroje – do výšky 10kWpeak – na strechách rodinných a malých bytových domov – primárne na vlastnú spotrebu,
  • lokálne zdroje – do výšky maximálnej rezervovanej kapacity (podľa zmluvy o pripojení s príslušnou distribučnou sústavou) – v priemere cca 100kWpeak = nemocnice, školy, domovy dôchodcov, budovy inštitúcií verejnej správy, športové haly, výrobné a obchodné prevádzky malých a stredných podnikateľov – primárne na vlastnú spotrebu,
  • veľké výrobné zdroje – bez obmedzenia maximálneho výkonu, určené na výrobu elektrickej energie a jej dodávky do elektrizačnej sústavy na komerčné účely.

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Smernica o energetickej hospodárnosti budov: na čo sa pripraviť?

Nové pravidlá pre novostavby aj rekonštrukcie starších budov - ako sa zmení spôsob vykurovania, odkedy nebude možné používať plynové kotly a čo budú musieť spĺňať parkoviská?

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Kľúč k vhodnému kyberzabezpečeniu firmy: ocenenie rizík

Únik firemných dát sa podpíše na jej fungovaní aj financiách. Kľúčom k zvoleniu vhodných opatrení je analýza a ocenenie potenciálnych rizík. Ako na to a prečo je to dôležité?

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky