Živnostníci, pozor na finančný príspevok, vyvarujte sa problémom s daňovým úradom

Určite ste aj vy počuli o tom, že od 1. marca sa zavádza takzvaný finančný príspevok na stravu. Podľa schválených zmien v Zákonníku práce sa však nepovažuje za jeden zo spôsobov zabezpečenia stravy ako napríklad stravné lístky či karty, preto živnostník ho využiť nemôže. Na rozdiel od zamestnávateľov tak pre živnostníkov nie je daňovo uznateľným nákladom.

Na aké stravné má po novom nárok živnostník?

Rozsiahle zmeny v stravnom sa živnostníkov týkajú len okrajovo. Aj doteraz totiž platilo, že živnostník má nárok uplatniť si do daňových výdavkov výdavky na stravné za každý odpracovaný deň, najviac vo výške 5,10 eura (ak mu nevzniká nárok ako zamestnancovi alebo pri pracovnej ceste). Výdavky na stravu však musia živnostníci, či iné SZČO (napríklad finanční poradcovia, umelci, autori a pod.) dokladovať. V prípade, že by sa živnostník chcel vyhnúť stravným lístkom či kartám, je nútený dokladovať svoje výdavky na stravu bločkami z reštaurácií či potravín. Ak si teda ako živnostník chcete odrátať náklady na stravu, musíte viesť účtovníctvo, prípadne daňovú evidenciu. V prípade, že si uplatňujete 60 % paušálne výdavky, stravné v týchto 60 % už započítané máte.

Finančný príspevok vám pri kontrole neprejde

Ak by ste vkladali nepodloženú položku finančného príspevku na stravu do účtovníctva bez toho, aby ste účtenkami dokladovali jeho využitie, tak by vám pri najbližšej daňovej kontrole hrozili veľké problémy. Takúto položku totiž zákon nepozná. Išlo by teda z vašej strany o nevedomé krátenie dane z príjmov, čo je závažný priestupok. Okrem dorovnania rozdielu v dani by vám hrozila aj mastná pokuta. Nehovoriac o tom, že tieto náklady by ste už spätne nedokázali doložiť a vydokladovať. Pripravili by ste sa tak v priemere o 1 200 až 1 600 eur ročne v nákladoch, v závislosti od počtu svojich odpracovaných dní.

Ak vám vadia gastrolístky, prejdite na karty

Administratívne najjednoduchším spôsobom zabezpečenia stravného pre živnostníkov naďalej ostávajú stravné lístky alebo karty. Tie vznikli ako šikovné riešenie na zjednodušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona zabezpečiť zamestnancom (aj živnostníkom) jedno teplé jedlo denne. Ich výhody pretrvávajú aj po posledných zmenách v Zákonníku práce. Stravné lístky či kredit na karte si totiž viete objednať aj raz ročne. Do účtovníctva vám tak pribudne len jedna prehľadná faktúra a vy presne viete, s akými nákladmi môžete počítať. Je však dôležité náklady plánovať dopredu. Kredit na kartu sa totiž nesmie objednávať spätne, napríklad keď vám chýbajú náklady pri vypĺňaní daňového priznania.

Prečítajte si tiež

Teraz je aj najlepší čas na prechod zo stravných lístkov na stravné karty. Jedna zo zmien v Zákonníku práce totiž prikazuje zamestnávateľom začať od 1. 1. 2023 poskytovať výhradne stravné karty tam, kde je to možné. Z toho vyplýva, že o dva roky sa zrušia stravné lístky v ich papierovej podobe aj pre živnostníkov. Ak chcete ušetriť na poplatkoch či poštovnom, stravnú kartu objednáte len raz a potom na ňu len dobíjate kredit. Jednoduchšie to už ani nejde. Alternatívne by ste totiž svojho účtovníka museli zasypať desiatkami faktúr či účteniek za svoju stravu. Ich náročné a nákladné spracovanie by vás stálo značnú časť hodnoty, ktorú cez stravné získavate.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovanie stravného v podvojnom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v podvojnom účtovníctve? Dozviete sa v článku.

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky