Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Predstavme si situáciu, že firma v oblasti strojárskeho priemyslu dodala svoj tovar za 300-tisíc eur menej známemu odberateľovi. Ako býva zvykom, šlo to na faktúru, pričom doba splatnosti bola stanovená na štandardných 30 dní. Po ich uplynutí však k úhrade nedošlo; nepomáhali ani opakované upomienky či neustála snaha skontaktovať sa s protistranou. Došlo k najhoršiemu, pohľadávku si daná firma nedokázala vymôcť.

K podobným problémom by nemuselo dôjsť, ak by bol každý podnikateľský subjekt na Slovensku poistený. Napríklad v Japonsku je poistenie pohľadávok povinné, čo výrazne prispieva k stabilite trhu a rozvoju obchodných vzťahov. Naproti tomu, slovenský trh poisťovníctva je menej rozvinutý, v porovnaní s českým je zhruba polovičný. V celej západnej Európe sa necháva poistiť oveľa viac firiem. Také krajiny ako Nemecko, Francúzsko či Veľkú Britániu stále len dobiehame.

Nezaplatené pohľadávky môžu mať fatálne následky

Škoda z nezaplatených faktúr pritom firmám spôsobuje veľké finančné problémy, niekedy sa môže pohybovať aj v státisícoch eur. Bremeno tak znáša najmä dodávateľ, pričom obchodné pohľadávky môžu tvoriť až 40 % firemných aktív. Množstvo subjektov môže skončiť aj fatálne – a nie vlastnou vinou.

278 podnikateľských subjektov na Slovensku vstúpilo v roku 2022 do konkurzu a 26 bola povolená reštrukturalizácia. V takom prípade darmo čakať, že dodávateľ dostane zaplatené alebo sa mu podarí vymôcť dodatočne nejaké finančné prostriedky.

Globálne insolvencie rastú

Ako všade vo svete, aj u nás platí, že v dôsledku globálneho geopolitického napätia, zhoršených obchodných vzťahov s Čínou a vojny na Ukrajine je výrazne oslabená finančná kondícia firiem. Globálne insolvencie rastú, očakáva sa, že v roku 2023 až o 19 %. Európa môže byť obzvlášť ovplyvnená nárastom platobnej neschopnosti. Odborníci očakávajú významné zvýšenie insolvencií najmä vo Francúzsku (+29 % v roku 2023), Spojenom kráľovstve (+10 %), Nemecku (+17 %) a Taliansku (+36 %). Všetko sú to krajiny, kam vo veľkej miere dodávajú aj slovenské spoločnosti.

Neuhradené faktúry sa tak stávajú nočnou morou každého podnikateľského subjektu. „Firmy by mali zvážiť poistenie pohľadávok, ktoré je osvedčeným spôsobom, ako sa chrániť pred rizikami vyplývajúcimi z nesplácania zo strany odberateľov,“ uvádza riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina. Poistenie pohľadávok sa odporúča každému, kto ponúka službu alebo tovar na predaj, ak ho poskytuje s odloženou splatnosťou. Teda tomu, kto má krátkodobé pohľadávky.

Zdroj: Allianz Trade
Zdroj: Allianz Trade

Štandardne sa poisťuje celá hodnota poistiteľného obratu a poisťovňa pohľadávok v prípade škody poskytne plnenie až do výšky 90 %, zvyšok je spoluúčasť klienta. Aj on totiž musí dobre zvážiť, s kým bude obchodovať, komu predáva a dodáva svoj tovar alebo službu.

Jednoduchý výpočet

Poistenie pohľadávok sa dá vybaviť veľmi rýchlo, stačí sa skontaktovať s odborníkom, ktorý poradí a ponúkne riešenie prispôsobené na mieru danej firmy. Allianz Trade vie prispôsobiť poistenie potrebám takmer každého podnikateľského subjektu. Cena poistenia pohľadávok sa odvíja od poistiteľného obratu, ktorý sa vypočíta z celkového obratu firmy po odrátaní hotovostných platieb, zálohových faktúr alebo štátnych zákaziek. Ďalšími dôležitými faktormi pri výpočte poistného sú odvetvie činnosti daného podnikateľa a krajiny, do ktorých exportuje.

Pre malé a stredné spoločnosti s obratom do 5 miliónov eur je určené poistenie pohľadávok s jednoduchšími podmienkami a nízkym administratívnym zaťažením, ktoré bude vyhovovať ich potrebám. Väčším firmám skúsení experti ochotne poradia a poistenie pohľadávok im nastavia na mieru tak, aby čo najlepšie zabezpečovalo všetky riziká vyplývajúce z danej podnikateľskej činnosti.

Okrem istoty finančného krytia poisťovňa pohľadávok pravidelne vyhodnocuje aj dostupné informácie a robí analýzy platobnej kondície firiem, skúma tiež bonitu jej nových aj existujúcich zákazníkov. Pomáha posúdiť, či budú odberatelia schopní zaplatiť svoje faktúry včas, alebo nie. Stáva sa tak skutočným partnerom, ktorý pomáha v ťažkých časoch ťahať vpred každého úspešného podnikateľa.

Zdroj: Allianz Trade
Zdroj: Allianz Trade

Hlavné výhody poistenia pohľadávok:

  • Kryje pred stratami z neuhradených obchodných dlhov.
  • Firma si chráni svoje cash flow pred nedobytnými pohľadávkami.
  • Spoločnosť zvyšuje svoju konkurencieschopnosť.
  • Nezdržiava sa vymáhaním pohľadávok a môže plynule pokračovať vo svojom podnikaní.
  • Zabezpečí finančnú istotu sebe aj svojim obchodným partnerom.
  • Poistenie pohľadávok pomáha chrániť každé podnikanie a zaisťuje jeho rast.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky