Akceptovanie stravovacej karty je pre reštaurácie a obchody výhodnejšie ako platby stravovacími poukážkami

Na slovenskom trhu je nová stravovacia karta Stravenka, ktorá odbremeňuje stravovacie zariadenia a predajne potravín od vysokých poplatkov za spätné odkupovanie klasických stravovacích poukážok. Vďaka nižšej provízii môžu reštaurácie a obchody ročne zaznamenať nemalú ročnú úsporu.

Reštaurácie a obchody trápia vysoké provízie

Reštaurácie, kantíny, bufety, ale aj samotných predajcov potravín trápia vysoké marže pri spätnom odkupovaní stravných lístkov. Tento problém spôsobuje chýbajúca regulácia zo strany štátu. Aktuálne totiž existujú iba zákonom určené provízie pri predaji stravných lístkov zamestnávateľom.

„Zákonník práce stanovuje hranicu 3 % ako poplatok, ktorý si môžu emitenti stravovacích poukážok od zamestnávateľov pýtať,“ vyjadril sa v rozhlasovej relácii Rádia Slovensko z prvej ruky Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce.

Pri výkupe stravovacích poukážok od reštaurácií, teda pri procese výmeny stravovacích poukážok za hotovosť, sa však marža nereguluje. „A tak sa bežne stáva, že reštaurácie speňažujú zozbierané stravovacie poukážky aj za 7 % províziu,“ doplnil jeho tvrdenie Jozef Zadňan, predseda Odborového zväzu obchodu a cestovného ruchu.

Takáto provízia sa obyčajne uplatňuje pri menších reštauračných zariadeniach. „Pri väčších zariadeniach sa uplatňuje zvyčajne menšia provízia (zariadenia s akceptáciou stravovacích poukážok nad 100 000 € mesačne platia províziu 2 až 3 %), ale spracovanie takéhoto veľkého množstva stravovacích poukážok stojí tieto spoločnosti ďalšie náklady (triedenie, sumarizovanie, skladovanie, z toho vyplývajúce pomalšie zúčtovanie, poistenie), čím sa opätovne celý proces predražuje a náklady sa približujú k 7 % hodnote,“ vyjadril sa Dušan Kráľ, člen predstavenstva spoločnosti AXASOFT, vydávajúcej elektronické stravovacie karty Stravenka.

Chýbajúcu reguláciu čiastočne riešia elektronické karty

Vzniknutú situáciu by mohlo vyriešiť zavedenie výstupnej regulácie. „Ak sa pri kúpe zaužíva 3 % provízia, v rámci férovosti by malo rovnaké percento platiť aj na výstupe,“ vysvetlil Marek Harbuľák, generálny sekretár Zväzu hotelov a reštaurácií. Takáto možnosť je však aktuálne v nedohľadne.

Riešením nedostatkov stravných poukážok však môžu byť aj elektronické stravovacie karty. Stravovacia karta Stravenka napríklad predstavuje pre reštaurácie a obchody značné zníženie nákladov.

Okrem toho, že si spoločnosť AXASOFT uplatňuje za akceptáciu kariet Stravenka optimálne náklady, elektronické stravovacie karty odbremeňujú prevádzky aj od zbytočných nákladov za spracovanie papierových stravovacích poukážok (triedenie, sumarizovanie, skladovanie, z toho vyplývajúce pomalšie zúčtovanie, poistenie). Tým sa teda zásadne znižujú celkové náklady na akceptáciu stravovacích poukážok.

Karta okrem toho prináša stravovacím zariadeniam a predajniam potravín aj mnohé ďalšie benefity.

Rýchle platby a menej byrokracie

Jednou z výhod stravovacej karty Stravenka je tiež rýchlosť úhrady, ktorá pri bezkontaktných platbách šetrí veľké množstvo času. Čašníci alebo obsluha pokladne sa zároveň už viac nemusia zdržiavať pri vydávaní alebo hľadaní možností, aby sa suma za účet čo najviac približovala skutočnej hodnote stravovacích poukážok.

Každej prevádzke akceptujúcej elektronické stravovacie karty Stravenka spoločnosť Axasoft poskytuje ešte jeden významný benefit v podobe bezplatnej reklamy.

Názvy všetkých partnerských obchodov a stravovacích prevádzok sú totiž zobrazené a jednoducho vyhľadateľné v kompletnom zozname miest, v ktorých sa dá Stravenkou platiť.

Viac informácií o stravovacej karte Stravenka nájdete na webe www.stravenka.sk.

O spoločnosti AXASOFT, a.s.

AXASOFT je poskytovateľom inovatívnych softvérových riešení pre finančné inštitúcie, verejnú správu a súkromný sektor. V rámci komplexnej starostlivosti o zákazníka patria do portfólia produktov a služieb implementácia informačného systému SAP, jeho integrácia na externé aplikácie, zabezpečovanie podpory v produktívnej prevádzke a poskytovanie komplexného outsourcingu v oblasti ICT. Spoločnosť aktívne pôsobí v oblasti platobných terminálov, vyvíja aplikácie na podporu kartových transakcií, systémy pre manažment siete platobných terminálov, verifikáciu a smerovanie platieb. Na trhu informačných technológií pôsobí od roku 1990.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky