Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov

Pred mesiacom vstúpili do platnosti viaceré zmeny Zákonníka práce týkajúce sa aj príspevku na stravovanie. Jednou z nich je aj povinnosť zamestnávateľa umožniť svojim zamestnancom výber formy stravného, a to najneskôr od 1. 1. 2022. Na nastavenie si nových pravidiel je teda ešte čas.

Ako zamestnávateľ už isto viete, že zavádzanie akýchkoľvek zmien sa bez komunikácie so zamestnancami nezaobíde. Inak tomu nebude ani v prípade príspevku na stravovanie. Po novom sa bude môcť zamestnanec rozhodnúť pre formu vyplácania stravného – stravné lístky, stravné karty, finančný príspevok.

O zmene stravného nemôže rozhodnúť väčšina

Firmy by nemali zabúdať na to, že napriek diskusiám o väčšinovou hlasovaní zamestnancov sa nakoniec do zákona presadila individuálna voľba. To znamená, že firma nesmie internou smernicou alebo svojím konaním obmedziť osobný výber zamestnanca. Ak si aj v spoločnosti s tisíc zamestnancami vyberie jeden inú formu vyplácania ako ostatní, musí mu byť táto forma poskytnutá. V opačnom prípade hrozia firme pri inšpekcii nemalé sankcie. Ako zamestnávateľ totiž musíte vedieť vydokladovať, že ste voľbu zamestnancom umožnili, ako aj to, pre ktorú formu sa zamestnanci rozhodli a či bolo ich rozhodnutie rešpektované.

Nájdite si čo najjednoduchší systém

Aj napriek tomu, že preferencie vašich zamestnancov môžu byť rôzne a vám sa tak zbytočne skomplikuje administratíva, zo zákona musíte akceptovať voľbu každého z nich.

Prečítajte si tiež

Výber stravného nemusíte zamestnancom umožniť len v prípade, ak im zabezpečujete hotovú stravu či už vlastnou kantínou, dovozom stravy alebo cez zazmluvnené stravovacie zariadenia. Takáto forma zabezpečenia stravy má totiž vždy prednosť pred akoukoľvek inou formou stravného.

Aby sa ale nestalo, že počas celého roka bude vaše personálne oddelenie zamestnávať voľba formy stravného, odporúčame nastaviť si vo vašej spoločnosti jasné pravidlá. Tie by mali vychádzať z práva každého zamestnanca zmeniť si formu stravného raz za 12 mesiacov.

Z pozície zamestnávateľa tak môžete stanoviť jeden termín v roku, ku ktorému budú môcť vaši súčasní zamestnanci oznámiť na personálnom oddelení svoje rozhodnutie o zmene vyplácania formy stravného.

Pripravte svojich zamestnancov na zmenu

Aby ste sa vyhli prípadnej nespokojnosti na pracovisku, dôležité je zamestnancom vysvetliť nielen to, kedy a z čoho si budú môcť vyberať. Informujte ich o tom, že blížiaci sa termín na nahlásenie zmeny po uplynutí 12 mesiacov si budú musieť ustrážiť sami. Že v prípade čerpania dovolenky budú povinní obrátiť sa so svojou žiadosťou o zmenu na personálne oddelenie ešte pred nástupom na dovolenku, inak dostanú možnosť voľby až o ďalší rok. Ale napríklad aj o tom, že ak sa rozhodnú pre finančný príspevok, tak im na účet nepríde plná suma stravného lístka, ale len časť, ktorou im aj dnes prispievate na stravu. Pokiaľ zamestnancom prispievate na stravu viac ako 2,81 eura na deň, nezamlčte im, že všetko nad rámec tejto sumy bude podliehať zdaneniu a odvodom. V opačnom prípade by ste si zarobili na zbytočné konflikty.

Prečítajte si tiež

Otázok okolo noviniek v stravnom je aj po mesiaci od ich zavedenia do praxe mnoho. Využite preto čas, ktorý máte do konca roka. Zistite si predbežne preferencie svojich zamestnancov a prediskutujte s nimi prípadné nejasnosti či riziká. Do konca roka sa toho okolo stravného môže ešte mnoho vyjasniť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronické služby v Sociálnej poisťovni – postup pre nového zamestnávateľa

Ako si vybaví prístup do e-Služieb Sociálnej poisťovne nový zamestnávateľ? Aké má možnosti, čo k tomu potrebuje či ako splnomocní účtovníčku, sa dočítate v článku.

Kódy prihlásenia zamestnanca do zdravotnej poisťovne

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne do 8 dní odo dňa nástupu zamestnanca do zamestnania. Aké kódy použiť na prihlásenie (odhlásenie) do (zo) zdravotnej poisťovne?

Kódy prihlásenia zamestnanca a dohodára do Sociálnej poisťovne

Ako prihlásiť zamestnanca či dohodára do Sociálnej poisťovne? Aký kód použiť na prihlásenie zamestnanca alebo dohodára?

Príspevok na stravné a (prípadná) exekúcia

Môže byť príspevok na stravovanie predmetom exekúcie? Za akých okolností naň môže exekútor siahnuť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky